peer-review
En granskare som utövar peer review.

”Granskning av likar”

Peer review, referentgranskning, betyder ungefär ”granskning av likar”, och kallas på svenska även kollegial granskning, kollegial utvärdering, kollegial fackgranskning, eller refereegranskning. Referentgranskning är en del av den vetenskapliga metoden, och går ut på att en studie granskas av andra fackmän innan den publiceras. Syftet är att upprätthålla vetenskaplig kvalitet. Processen sker vid publicering i specialiserade tidskrifter, antagningar av artiklar till konferenser, viss bokutgivning och vid utdelandet av forskningsanslag.

Peer review är viktigt inom vetenskapen

Praktiserandet av kollegial granskning i vetenskapliga tidskrifter blev inte vanlig förrän efter andra världskriget som en följd av den ökade specialiseringen i olika forskningsfält.

Granskningen sker oftast anonymt, det vill säga, artikelförfattarna känner inte till vilka forskare som granskar deras verk. Detta för att undvika korruption. Peer review har dock svårt att fånga upp vissa typer av forskningsfusk.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.