Kolloidalt silver marknadsförs som kosttillskott. Förspråkare hävdar att silver är ett undermedel mot allsköns åkommor, och att ”silverbrist” kan få allvarliga följder.

Silver är en tungmetall som är mycket giftigt för vattendjur, vilket är ett problem via avloppsutsläpp av silver. Det är också giftigt för andra organismer i högre doser. I motsats till vad som hävdats är silver inte ett ämne som kroppen behöver. Silver förekommer inte naturligt i människors vävnader och det finns inte några vetenskapliga bevis för att tillförsel av silver i någon dos skulle vara nyttigt för oss.

Det är alltså en direkt osanning att påstå att silver är viktigt för vårt immunförsvar. Inte heller kan silver på något annat sätt lindra eller bota vanliga virusinfektioner såsom förkylningar. Den missuppfattningen kanske beror på att att lösningar med silverjoner fungerar antibakteriellt och används i sårsalvor och plåster. Den antibakteriella effekten beror dock på att silverjonerna är giftiga för bakterierna och dödar dem, inte på att silver skulle förstärka vårt immunförsvar. Kolloidalt/metalliskt silver är inte antibakteriellt.

Produkter med kolloidalt silver och silverföreningar kan ha skadliga hälsoeffekter, särskilt om man använder det under en längre tid. Det finns i dag inget vetenskapligt stöd för att silver skulle kunna ha positiva effekter på hälsan.
Livsmedelsverket

Kolloidalt silver saknar påvisade positiva effekter, men har biverkningar

Hur farligt är då silver för människor? Ja, det beror på. För att silver ska kunna skada oss måste det tas upp i kroppen. När det gäller kosttillskott så sker tillförseln uteslutande via munnen. Silver i jonform (silversalter) är vattenlösligt och tas relativt lätt upp av kroppen via mag-tarmkanalen, medan upptaget av metalliskt silver är mindre. Hur stor mängd silver som faktiskt når blodet och kroppens övriga vävnader beror alltså dels på hur mycket silver som vi får i oss, dels på vilken form silvret har. Risken för komplikationer ökar ju större mängder vi får i oss och eftersom metallen inte har någon känd fysiologisk funktion i våra kroppar kan man inte utesluta negativa hälsoeffekter redan vid relativt låga doser.

Akuta effekter av höga silverdoser är sänkt blodtryck, magbesvär och andningspåverkan. Långvarigt intag av silver, även i relativt låga doser, kan leda till skador på lever och njurar. Silver lagras i muskler, hjärna och hud. Den vanligaste effekten av långvarig silverexponering är så kallad argyri eller argyros, vilket är en permanent missfärgning av hud, ögonvitor och/eller inre organ i form av grå-blå, metallskimrande fläckar. I svåra fall drabbas stora delar av huden, framförallt i ansiktet och andra delar av kroppen som inte täcks av kläder eftersom solljus påverkar denna process.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning