Vetenskap och Folkbildning utser Årets folkbildare och Årets förvillare sedan 1987.

 

Årets folkbildare 2023 är Instagramkontot Kvinnokliniken

Årets förvillare 2023 är företagen Swedish Paleo och Paleo Institute

 

 
Se även den fullständiga listan över tidigare utmärkelser.

Nominera:

Har du förslag på personer som gjort sig förtjänta av någon av dessa utmärkelser?
Som medlem i Vetenskap och Folkbildning har du rätt att nominera kandidater. Vilka som får utmärkelserna beslutas sedan av riksstyrelsen.

Skicka e-post till info@vof.se eller skicka ett brev till föreningen med nomineringar samt en motivering till varför just dessa bör få prisen. Nomineringarna skall vara inne senast 15 november för att komma i fråga under diskussionen.

På förekommen anledning:

Var snäll ange tydligt vem eller vilken organisation som du nominerar. Styrk gärna din motivering med bilagor och / eller länkar, men skicka inte bara en lång lista med länkar som du anser att styrelsen själv ska analysera och dra slut­satser av. Styrelsen behöver veta exakt varför du tycker att nomineringen är befogad och din motivering ska vara lätt att begripa. Riksstyrelsen går sedan noggrant igenom de lämpligaste kandidaterna som nominerats för respektive pris

Formella regler:

Till Årets folkbildare kan den utses som i Sverige under året bidragit till det mödosamma och långsiktiga arbetet med att göra vetenskapens metoder och resultat kända för en större allmänhet. Särskild vikt ska fästas vid insatser för att skapa förståelse för vetenskapens begränsningar och för behovet av kritiskt tänkande inom vetenskapen.

Till Årets förvillare kan den utses som i Sverige under året, frivilligt eller av grov oaktsamhet, bidragit till att skapa förvirring och oklarhet om vetenskapens metoder och resultat. Särskild vikt ska fästas vid insatser för att främja auktoritetstro och en okritisk inställning till sådant som sägs i vetenskapens namn.

I båda fallen får insatser under tidigare år räknas in i meriteringen. Båda utmärkelserna kan delas. De kan utdelas även till juridiska personer.

Medlemmar i föreningen Vetenskap och Folkbildning har nomineringsrätt till båda utmärkelserna, som ska kungöras kring årsskiftet. Riksstyrelsen ska skriftligen motivera sitt beslut. Riksstyrelsen kan avstå från att dela ut någon av utmärkelserna, eller båda, ett visst år.

Vetenskap och Folkbildning