Vetenskap och Folkbildning utser Årets folkbildare och Årets förvillare sedan 1987.

 

Årets folkbildare 2020 är Åsa Wikforss och Fri Tanke Förlag

Årets förvillare 2020 är Linda Karlström

 
Bland tidigare års folkbildare återfinns:

Bland tidigare års förvillare återfinns:

Se även den fullständiga listan över tidigare utmärkelser.

Nominera:

Har du förslag på personer som gjort sig förtjänta av någon av dessa utmärkelser? Som medlem i Vetenskap och Folkbildning har du rätt att nominera kandidater. Vilka som får utmärkelserna beslutas sedan av styrelsen. (Se vidare föreningens stadgar.)

Skicka e-post till info@vof.se eller skicka ett brev till föreningen med nomineringar samt en motivering till varför just dessa bör få prisen. Nomineringarna skall vara inne före december för att komma i fråga under diskussionen.

Regler:

Till Årets folkbildare kan den utses som i Sverige under året bidragit till det mödosamma och långsiktiga arbetet med att göra vetenskapens metoder och resultat kända för en större allmänhet. Särskild vikt ska fästas vid insatser för att skapa förståelse för vetenskapens begränsningar och för behovet av kritiskt tänkande inom vetenskapen.

Till Årets förvillare kan den utses som i Sverige under året, frivilligt eller av grov oaktsamhet, bidragit till att skapa förvirring och oklarhet om vetenskapens metoder och resultat. Särskild vikt ska fästas vid insatser för att främja auktoritetstro och en okritisk inställning till sådant som sägs i vetenskapens namn.

I båda fallen får insatser under tidigare år räknas in i meriteringen. Båda utmärkelserna kan delas. De kan utdelas även till juridiska personer.

Medlemmar i föreningen Vetenskap och Folkbildning har nomineringsrätt till båda utmärkelserna, som ska utdelas kring årsskiftet. Styrelsen ska skriftligen motivera sitt beslut. Styrelsen kan avstå från att dela ut någon av utmärkelserna, eller båda, ett visst år.

Vetenskap och Folkbildning