Vetenskap och Folkbildning utser Årets folkbildare och Årets förvillare sedan 1987.

 

Årets folkbildare 2021 är Maria Ahlsén och Jessica Norrbom, samt Jacob Gudiol

Årets förvillare 2021 är Henrik Evertsson och juryn för Stora Journalistpriset 2020

 

Bland tidigare års folkbildare återfinns:

Bland tidigare års förvillare återfinns:

 
Se även den fullständiga listan över tidigare utmärkelser.

Nominera:

Har du förslag på personer som gjort sig förtjänta av någon av dessa utmärkelser?
Enligt föreningens stadgar har du som är medlem i Vetenskap och Folkbildning rätt att nominera kandidater. Vilka som får utmärkelserna beslutas sedan av styrelsen.

Skicka e-post till info@vof.se eller skicka ett brev till föreningen med nomineringar samt en motivering till varför just dessa bör få prisen. Nomineringarna skall vara inne före december för att komma i fråga under diskussionen.

På förekommen anledning:

Var snäll ange tydligt vem eller vilken organisation som du nominerar. Styrk gärna din motivering med bilagor och / eller länkar, men skicka inte bara en lång lista med länkar som du anser att styrelsen själv ska analysera och dra slut­satser av. Styrelsen behöver veta exakt varför du tycker att nomineringen är befogad och din motivering ska vara lätt att begripa.

Formella regler:

Till Årets folkbildare kan den utses som i Sverige under året bidragit till det mödosamma och långsiktiga arbetet med att göra vetenskapens metoder och resultat kända för en större allmänhet. Särskild vikt ska fästas vid insatser för att skapa förståelse för vetenskapens begränsningar och för behovet av kritiskt tänkande inom vetenskapen.

Till Årets förvillare kan den utses som i Sverige under året, frivilligt eller av grov oaktsamhet, bidragit till att skapa förvirring och oklarhet om vetenskapens metoder och resultat. Särskild vikt ska fästas vid insatser för att främja auktoritetstro och en okritisk inställning till sådant som sägs i vetenskapens namn.

I båda fallen får insatser under tidigare år räknas in i meriteringen. Båda utmärkelserna kan delas. De kan utdelas även till juridiska personer.

Medlemmar i föreningen Vetenskap och Folkbildning har nomineringsrätt till båda utmärkelserna, som ska kungöras kring årsskiftet. Styrelsen ska skriftligen motivera sitt beslut. Styrelsen kan avstå från att dela ut någon av utmärkelserna, eller båda, ett visst år.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.