Till Årets folkbildare kan den utses som i Sverige under året bidragit till det mödosamma och långsiktiga arbetet med att göra vetenskapens metoder och resultat kända för en större allmänhet. Särskild vikt ska fästas vid insatser för att skapa förståelse för vetenskapens begränsningar och för behovet av kritiskt tänkande inom vetenskapen.

Till Årets förvillare kan den utses som i Sverige under året, frivilligt eller av grov oaktsamhet, bidragit till att skapa förvirring och oklarhet om vetenskapens metoder och resultat. Särskild vikt ska fästas vid insatser för att främja auktoritetstro och en okritisk inställning till sådant som sägs i vetenskapens namn.

I båda fallen får insatser under tidigare år räknas in i meriteringen. Båda utmärkelserna kan delas. De kan utdelas även till juridiska personer.

År Folkbildare Förvillare
2023: Kvinnokliniken
för att de informerar på ett pedagogiskt sätt om både kvinnorelaterad hälsa och sjukdomar.
Swedish Paleo och Paleo Institute
för överdrivna, motsägelsefulla, vilseledande och felaktiga påståenden om kost och hälsa.
2022: Sabaton
för att de framställer historiska skeenden på ett bra och korrekt sätt. De ger sin publik mer information än vad som ryms i deras sångtexter.
Hedersomnämnande: Matilda Skarehag och Eva Ejdeholt
Expressen och Aftonbladet
för hälsoartiklar om särskilt sköldkörteln och i synnerhet hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln) där enskilda patienters fallhistorier ställs mot medicinska experters bedömningar.
2021: Maria Ahlsén och Jessica Norrbom, samt Jacob Gudiol
för boken och podcasten Frisk utan flum, respektive för sitt arbete som författare och debattör inom träning och hälsa.
Hedersomnämnande: Jasper Lake
Henrik Evertsson och juryn för Stora Journalistpriset 2020
för dokumentärserien Estonia – Fyndet som ändrar allt
2020: Åsa Wikforss och Fri Tanke Förlag
för deras berömvärda gärning att under året skänka 65000 exemplar av Wikforss bok Alternativa fakta till svenska gymnasieelever.
Linda Karlström
som den mest synliga representanten för den svenska antivaccinationsrörelsen.
2019: Christian Dahlström
för sin enträgna och utmärkta grävande journalistik i sin podcast “Sinnesjukt”.
Region Halland, Östergötland, Västernorrland och Västra Götaland
för att de spenderat miljontals kronor i skattemedel på pseudovetenskapliga utbildningar.
2018: Fråga Lund
för att med hjälp av forskare och andra experter inom olika ämnesområden på ett lättillgängligt sätt besvara tittarfrågor kring forskning och vetenskap.
Thomas Erikson
har med boken Omgiven av idioter och sin omfattande föreläsningsverksamhet lyckats vilseleda en stor del av det svenska folket att tro på ren pseudovetenskap och grova psykologiska förenklingar.
2017: Emma Frans
för sin förmåga att på ett pedagogiskt och humoristiskt sätt sprida kunskap och förklara myter och missförstånd kring vetenskap.
Life-kedjan
för att profitera på människors hälsoångest med förespeglingar om att åstadkomma ”balans” och vaga men till intet förpliktande utsagor som exempelvis ”kan stötta immunsystemet” och ”bidrar till bibehållen hälsa”.
2016: Dagens Nyheters vetenskapsredaktion
för att de tillgängliggjort medicin och annan vetenskap på ett lättbegripligt och insatt sätt för allmänheten.
Karolinska Institutets tidigare rektor professor Anders Hamsten och de övriga i KI:s ledning
som medverkade till att dölja kirurgen Paolo Macchiarinis forskningsfusk och felbehandlingar av patienter.
2015: Institutet i P3
för att de visat hur man med humor som verktyg kan sprida vetenskap till en bredare publik.
Kaliber
för att ha missbrukat det förtroende programmet besitter hos allmänheten genom att sända ett kraftigt vinklat program om vaccin mot humant papillomvirus.
2014: Viralgranskaren
för sitt arbete med att granska påståenden som sprids i sociala medier samt för att lära ut källgranskning och kritiskt tänkande på internet.
Hedersomnämnande: Hanna Brus
TV4 Nyhetsmorgon
för vilseledande inslag rörande bland annat psykisk och fysisk hälsa, veterinärmedicin och andemedium.
2013: Dan Josefsson
för sin bok Mannen som slutade ljuga och dokumentärfilmen Kvinnan bakom Thomas Quick.
Strålskyddsstiftelsen
för sin skrämselpropaganda och vinklade rapportering om hälsoeffekterna av mobiltelefonanvändning och trådlösa nätverk.
2012: Medierna i P1
för sin pedagogiska granskning av felaktigheter i massmedia.
P3 Nyhetsguiden
för att ha spridit förvillande uppgifter om riskerna med HPV-vaccinet.
2011: Hjärnkontoret
för sin utmärkta vetenskapsbevakning riktad till barn.
Hedersomnämnande: Karin Bojs
Miljönämnden i Mora/Orsa
för att de bortsett från vetenskaplig kunskap i hanteringen av så kallad elöverkänslighet.
2010: Åsa Vilbäck
för hennes förtjänstfulla folkbildning om medicin och för att ha varnat om farliga alternativmedicinska metoder.
Hedersomnämnanden:
Mats Reimer, Björn Fjæstad och Hans Furuhagen
Stockholmsinitiativet
för sitt förnekande av det vetenskapliga kunskapsläget inom klimatforskningen.
2009: Staffan Ulfstrand
för hans entusiasmerande och pedagogiska böcker om evolutionen och många populärvetenskapliga föredrag, särskilt under det dubbla Darwin-jubileet 2009.
Annika Dahlqvist
för att ha uttalat sig på ett ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost och sjukdom samt varnat för vaccination mot svininfluensa och i stället förespråkat en omläggning av kosten, helt utan något vetenskapligt stöd.
2008: Anna Bäsén
för hennes kritiskt granskande reportage om alternativmedicinska behandlingsmetoder.
Vidarkliniken i Järna och dess verksamhetschef Ursula Flatters
för att under en följd av år ha använt pseudovetenskapliga behandlingsmetoder.
2007: Jonathan Lindström
för sina utmärkta populärvetenskapliga böcker om astronomi, kosmologi, naturhistoria och arkeologi.
Tvagen-gruppen vid Landstinget Kronoberg
för dess benägenhet att bjuda in pseudovetenskapare att hålla seminarium.
2006: Hans Rosling
för sina folkbildande insatser med att sprida en faktabaserad bild av världens tillstånd och utveckling, särskilt avseende kopplingar mellan folkhälsa och ekonomi.
Svenska Dagbladets Idag-redaktion
för publiceringen av en grovt vilseledande artikelserie om s.k. energimedicin.
2005: Nils Uddenberg
för sina kunniga och tänkvärda beskrivningar av människan och hennes historia med utgångspunkt från såväl humaniora som biologi, och inte minst det evolutionära perspektivet.
Ella Bohlin
för hennes vilja att jämställa skapelsetro med vetenskap i svenska skolor.
2004: Robert Aschberg
för att han gjort något så ovanligt i svenska medier som att kritiskt granska otroliga påståenden.
Olle Johansson
för hans mångåriga, lika tvärsäkra som onyanserade varningar för negativa hälsoeffekter av elektromagnetiska fält.
2003: Marie Rådbo
för hennes engagerade arbete med att sprida kunskap om naturvetenskapens arbetssätt och resultat.
Kanal 5
för programserien “Förnimmelse av mord”, som bidragit till att sprida vanföreställningar och till att underlätta för charlataner att skaffa sig inflytande över andra människors liv.
2002: Olav Hammer
för hans balanserade och pedagogiska böcker om nyandlighetens historia och orsakerna till människors tro på pseudovetenskap.
NBV i Örebro län och dess chef Rosemarie Johansson
för att ha ordnat pseudovetenskapliga aktiviteter.
2001: Torbjörn Fagerström
för hans klargörande beskrivningar av biologi och betydelsen av grundforskning.
Mats Molén
för hans förnekande av evolutionen utifrån pseudovetenskapliga resonemang.
2000: Gunilla Myrberg
för hennes oförtröttliga folkbildande insats som radiomedarbetare i medicinska frågor.
Susanna Ehdin
för hennes hälsofarliga råd om kost och hälsa baserade på hennes vantolkningar av vetenskapliga studier.
1999: Georg Klein
för hans klarsynta och humanistiska beskrivningar av vetenskap, människor och kultur.
Eva Moberg
för hennes vetenskapsfientliga ideer och okritiska propagerande för pseudovetenskap såsom telepati och healing och andra aktiviteter inom New Age.
1998: Zenon Panoussis
för hans självuppoffrande mod att lägga ut Scientologskrifter på Internet.
Erland Lagerroth
för hans enträgna försök att göra en ytligt mystifierande attityd till naturvetenskapen akademiskt respektabel.
1997: PC Jersild
för hans författarskap om människans natur.
Länsarbetsdirektör Toni Ivergård
för att ha ansvarat för att arbetslösa skickas på New Age-inspirerade kurser.
1996: Lilian Öhrström
för sin undersökande journalistik om faran med “dolda minnen” för rättssäkerheten.
Kommittén för det s.k. alternativa nobelpriset (The Right Livelihood Award)
som utsett en homeopat till ett prestigefyllt pris.
1995: Harriet Svenhard
för sin kamp mot auktoritära sekters tankeförtryck.
Nils-Axel Mörner
som med sina slagrutekurser pådyvlat studenterna sedan länge motbevisade myter.
1994: Bengt af Klintberg
för sin upplysningsverksamhet mot mytbildning och fördomar.
Lotta von Arnold
för sina insatser för att sprida myter och vanföreställningar, bl.a. genom den s.k. Peace in mind-festivalen.
1993: Hans-Uno Bengtsson
för sin förmåga att förena god underhållning med pedagogik på högsta nivå.
Sassa Åkervall
för sin förmåga att kombinera dålig underhållning med vilseledande påståenden om naturen och universum. Åkervall har kvalificerat sig för utmärkelsen genom en serie program om det övernaturliga i TV3.
1992: Peter Paul Heinemann
för sin verksamhet som radiodoktor.
Catrin Jacobs
för sina okritiska TV-program om astrologi.
1991: Bodil Jönsson
som avmystifierat fysiken och gjort den begriplig.
Jens Tellefsen
som spridit vantolkningar och missförstånd om fysiken.
1990: Skalman (tecknad av Rune Andréasson)
för sina avslöjanden av fördomar och vidskepelser.
TV4
för programserien “Sjunde sinnet”.
1989: Gunnar Rossell
för sin medicinska journalistik.
Den statliga alternativmedicinkommittén
som avstod från att ta reda på vilka positiva och negativa effekter som olika behandlingsmetoder har.
1988: Klas Fresk
för sina insatser för Tom Tits experiment i Södertälje.
Amelia Adamo
för den okritiska journalistiken i Aftonbladets söndags- och hälsobilagor.
1987: Hans Rehnvall
för sina populärvetenskapliga TV-program.
Dag Stålsjö
för sina okritiska TV-program om bl.a. evighetsmaskiner, slagrutor och fornsvensk historia.
Vetenskap och Folkbildning