Tidigare utmärkelser

Årets folkbildare

2016: Dagens Nyheters vetenskapsredaktion
för att de tillgängliggjort medicin och annan vetenskap på ett lättbegripligt och insatt sätt för allmänheten.
2015: Institutet i P3
för att de visat hur man med humor som verktyg kan sprida vetenskap till en bredare publik.
2014: Viralgranskaren
för sitt arbete med att granska påståenden som sprids i sociala medier samt för att lära ut källgranskning och kritiskt tänkande på internet.
2013: Dan Josefsson
för sin bok Mannen som slutade ljuga och dokumentärfilmen Kvinnan bakom Thomas Quick.
2012: Medierna i P1
för sin pedagogiska granskning av felaktigheter i massmedia.
2011: Hjärnkontoret
för sin utmärkta vetenskapsbevakning riktad till barn.
2010: Åsa Vilbäck
för hennes förtjänstfulla folkbildning om medicin och för att ha varnat om farliga alternativmedicinska metoder.
2009: Staffan Ulfstrand
för hans entusiasmerande och pedagogiska böcker om evolutionen och många populärvetenskapliga föredrag, särskilt under det dubbla Darwin-jubileet 2009.
2008: Anna Bäsén
för hennes kritiskt granskande reportage om alternativmedicinska behandlingsmetoder.
2007: Jonathan Lindström
för sina utmärkta populärvetenskapliga böcker om astronomi, kosmologi, naturhistoria och arkeologi.
2006: Hans Rosling
för sina folkbildande insatser med att sprida en faktabaserad bild av världens tillstånd och utveckling, särskilt avseende kopplingar mellan folkhälsa och ekonomi.
2005: Nils Uddenberg
för sina kunniga och tänkvärda beskrivningar av människan och hennes historia med utgångspunkt från såväl humaniora som biologi, och inte minst det evolutionära perspektivet.
2004: Robert Aschberg
för att han gjort något så ovanligt i svenska medier som att kritiskt granska otroliga påståenden.
2003: Marie Rådbo
för hennes engagerade arbete med att sprida kunskap om naturvetenskapens arbetssätt och resultat.
2002: Olav Hammer
för hans balanserade och pedagogiska böcker om nyandlighetens historia och orsakerna till människors tro på pseudovetenskap.
2001: Torbjörn Fagerström
för hans klargörande beskrivningar av biologi och betydelsen av grundforskning.
2000: Gunilla Myrberg
för hennes oförtröttliga folkbildande insats som radiomedarbetare i medicinska frågor.
1999: Georg Klein
för hans klarsynta och humanistiska beskrivningar av vetenskap, människor och kultur.
1998: Zenon Panoussis
för hans självuppoffrande mod att lägga ut Scientologskrifter på Internet.
1997: PC Jersild
för hans författarskap om människans natur.
1996: Lilian Öhrström
för sin undersökande journalistik om faran med ”dolda minnen” för rättssäkerheten.
1995: Harriet Svenhard
för sin kamp mot auktoritära sekters tankeförtryck.
1994: Bengt af Klintberg
för sin upplysningsverksamhet mot mytbildning och fördomar.
1993: Hans-Uno Bengtsson
för sin förmåga att förena god underhållning med pedagogik på högsta nivå.
1992: Peter Paul Heinemann
för sin verksamhet som radiodoktor.
1991: Bodil Jönsson
som avmystifierat fysiken och gjort den begriplig.
1990: Skalman (tecknad av Rune Andréasson)
för sina avslöjanden av fördomar och vidskepelser.
1989: Gunnar Rossell
för sin medicinska journalistik.
1988: Klas Fresk
för sina insatser för Tom Tits experiment i Södertälje.
1987: Hans Rehnvall
för sina populärvetenskapliga TV-program.

 

Årets förvillare

2016: Karolinska Institutets tidigare rektor professor Anders Hamsten och de övriga i KI:s ledning som medverkade till att dölja kirurgen Paolo Macchiarinis forskningsfusk och felbehandlingar av patienter
2015: Kaliber
för att ha missbrukat det förtroende programmet besitter hos allmänheten genom att sända ett kraftigt vinklat program om vaccin mot humant papillomvirus.
2014: TV4 Nyhetsmorgon
för vilseledande inslag rörande bland annat psykisk och fysisk hälsa, veterinärmedicin och andemedium.
2013: Strålskyddsstiftelsen
för sin skrämselpropaganda och vinklade rapportering om hälsoeffekterna av mobiltelefonanvändning och trådlösa nätverk.
2012: P3 Nyhetsguiden
för att ha spridit förvillande uppgifter om riskerna med HPV-vaccinet.
2011: Miljönämnden i Mora/Orsa
för att de bortsett från vetenskaplig kunskap i hanteringen av så kallad elöverkänslighet.
2010: Stockholmsinitiativet
för sitt förnekande av det vetenskapliga kunskapsläget inom klimatforskningen.
2009: Annika Dahlqvist
för att ha uttalat sig på ett ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost och sjukdom samt varnat för vaccination mot svininfluensa och i stället förespråkat en omläggning av kosten, helt utan något vetenskapligt stöd.
2008: Vidarkliniken i Järna och dess verksamhetschef Ursula Flatters
för att under en följd av år ha använt pseudovetenskapliga behandlingsmetoder.
2007: Tvagen-gruppen vid Landstinget Kronoberg
för dess benägenhet att bjuda in pseudovetenskapare att hålla seminarium.
2006: Svenska Dagbladets Idag-redaktion
för publiceringen av en grovt vilseledande artikelserie om s.k. energimedicin.
2005: Ella Bohlin
för hennes vilja att jämställa skapelsetro med vetenskap i svenska skolor.
2004: Olle Johansson
för hans mångåriga, lika tvärsäkra som onyanserade varningar för negativa hälsoeffekter av elektromagnetiska fält.
2003: Kanal 5
för programserien ”Förnimmelse av mord”, som bidragit till att sprida vanföreställningar och till att underlätta för charlataner att skaffa sig inflytande över andra människors liv.
2002: NBV i Örebro län och dess chef Rosemarie Johansson
för att ha ordnat pseudovetenskapliga aktiviteter.
2001: Mats Molén
för hans förnekande av evolutionen utifrån pseudovetenskapliga resonemang.
2000: Susanna Ehdin
för hennes hälsofarliga råd om kost och hälsa baserade på hennes vantolkningar av vetenskapliga studier.
1999: Eva Moberg
för hennes vetenskapsfientliga ideer och okritiska propagerande för pseudovetenskap såsom telepati och healing och andra aktiviteter inom New Age.
1998: Erland Lagerroth
för hans enträgna försök att göra en ytligt mystifierande attityd till naturvetenskapen akademiskt respektabel.
1997: Länsarbetsdirektör Toni Ivergård
för att ha ansvarat för att arbetslösa skickas på New Age-inspirerade kurser.
1996: Kommittén för det s.k. alternativa nobelpriset (The Right Livelihood Award)
som utsett en homeopat till ett prestigefyllt pris.
1995: Nils-Axel Mörner
som med sina slagrutekurser pådyvlat studenterna sedan länge motbevisade myter.
1994: Lotta von Arnold
för sina insatser för att sprida myter och vanföreställningar, bl.a. genom den s.k. Peace in mind-festivalen.
1993: Sassa Åkervall
för sin förmåga att kombinera dålig underhållning med vilseledande påståenden om naturen och universum. Åkervall har kvalificerat sig för utmärkelsen genom en serie program om det övernaturliga i TV3.
1992: Catrin Jacobs
för sina okritiska TV-program om astrologi.
1991: Jens Tellefsen
som spridit vantolkningar och missförstånd om fysiken.
1990: TV4
för programserien ”Sjunde sinnet”.
1989: Den statliga alternativmedicinkommittén
som avstod från att ta reda på vilka positiva och negativa effekter som olika behandlingsmetoder har.
1988: Amelia Adamo
för den okritiska journalistiken i Aftonbladets söndags- och hälsobilagor.
1987: Dag Stålsjö
för sina okritiska TV-program om bl.a. evighetsmaskiner, slagrutor och fornsvensk historia.