Årets folkbildare 2021 är Maria Ahlsén och Jessica Norrbom, samt Jacob Gudiol

2020: Åsa Wikforss och Fri Tanke Förlag
för deras berömvärda gärning att under året skänka 65000 exemplar av Wikforss bok Alternativa fakta till svenska gymnasieelever.
2019: Christian Dahlström
för sin enträgna och utmärkta grävande journalistik i sin podcast ”Sinnesjukt”.
2018: Fråga Lund
för att med hjälp av forskare och andra experter inom olika ämnesområden på ett lättillgängligt sätt besvara tittarfrågor kring forskning och vetenskap.
2017: Emma Frans
för sin förmåga att på ett pedagogiskt och humoristiskt sätt sprida kunskap och förklara myter och missförstånd kring vetenskap.
2016: Dagens Nyheters vetenskapsredaktion
för att de tillgängliggjort medicin och annan vetenskap på ett lättbegripligt och insatt sätt för allmänheten.
2015: Institutet i P3
för att de visat hur man med humor som verktyg kan sprida vetenskap till en bredare publik.
2014: Viralgranskaren
för sitt arbete med att granska påståenden som sprids i sociala medier samt för att lära ut källgranskning och kritiskt tänkande på internet.
2013: Dan Josefsson
för sin bok Mannen som slutade ljuga och dokumentärfilmen Kvinnan bakom Thomas Quick.
2012: Medierna i P1
för sin pedagogiska granskning av felaktigheter i massmedia.
2011: Hjärnkontoret
för sin utmärkta vetenskapsbevakning riktad till barn.
2010: Åsa Vilbäck
för hennes förtjänstfulla folkbildning om medicin och för att ha varnat om farliga alternativmedicinska metoder.
2009: Staffan Ulfstrand
för hans entusiasmerande och pedagogiska böcker om evolutionen och många populärvetenskapliga föredrag, särskilt under det dubbla Darwin-jubileet 2009.
2008: Anna Bäsén
för hennes kritiskt granskande reportage om alternativmedicinska behandlingsmetoder.
2007: Jonathan Lindström
för sina utmärkta populärvetenskapliga böcker om astronomi, kosmologi, naturhistoria och arkeologi.
2006: Hans Rosling
för sina folkbildande insatser med att sprida en faktabaserad bild av världens tillstånd och utveckling, särskilt avseende kopplingar mellan folkhälsa och ekonomi.
2005: Nils Uddenberg
för sina kunniga och tänkvärda beskrivningar av människan och hennes historia med utgångspunkt från såväl humaniora som biologi, och inte minst det evolutionära perspektivet.
2004: Robert Aschberg
för att han gjort något så ovanligt i svenska medier som att kritiskt granska otroliga påståenden.
2003: Marie Rådbo
för hennes engagerade arbete med att sprida kunskap om naturvetenskapens arbetssätt och resultat.
2002: Olav Hammer
för hans balanserade och pedagogiska böcker om nyandlighetens historia och orsakerna till människors tro på pseudovetenskap.
2001: Torbjörn Fagerström
för hans klargörande beskrivningar av biologi och betydelsen av grundforskning.
2000: Gunilla Myrberg
för hennes oförtröttliga folkbildande insats som radiomedarbetare i medicinska frågor.
1999: Georg Klein
för hans klarsynta och humanistiska beskrivningar av vetenskap, människor och kultur.
1998: Zenon Panoussis
för hans självuppoffrande mod att lägga ut Scientologskrifter på Internet.
1997: PC Jersild
för hans författarskap om människans natur.
1996: Lilian Öhrström
för sin undersökande journalistik om faran med ”dolda minnen” för rättssäkerheten.
1995: Harriet Svenhard
för sin kamp mot auktoritära sekters tankeförtryck.
1994: Bengt af Klintberg
för sin upplysningsverksamhet mot mytbildning och fördomar.
1993: Hans-Uno Bengtsson
för sin förmåga att förena god underhållning med pedagogik på högsta nivå.
1992: Peter Paul Heinemann
för sin verksamhet som radiodoktor.
1991: Bodil Jönsson
som avmystifierat fysiken och gjort den begriplig.
1990: Skalman (tecknad av Rune Andréasson)
för sina avslöjanden av fördomar och vidskepelser.
1989: Gunnar Rossell
för sin medicinska journalistik.
1988: Klas Fresk
för sina insatser för Tom Tits experiment i Södertälje.
1987: Hans Rehnvall
för sina populärvetenskapliga TV-program.

 

Årets förvillare 2021 är Henrik Evertsson och juryn för Stora Journalistpriset 2020

2020: Linda Karlström
somden mest synliga representanten för den svenska antivaccinationsrörelsen.
2019: Region Halland, Östergötland, Västernorrland och Västra Götaland
för att de spenderat miljontals kronor i skattemedel på pseudovetenskapliga utbildningar.
2018: Thomas Erikson
har med boken Omgiven av idioter och sin omfattande föreläsningsverksamhet lyckats vilseleda en stor del av det svenska folket att tro på ren pseudovetenskap och grova psykologiska förenklingar.
2017: Life-kedjan
för att profitera på människors hälsoångest med förespeglingar om att åstadkomma ”balans” och vaga men till intet förpliktande utsagor som exempelvis ”kan stötta immunsystemet” och ”bidrar till bibehållen hälsa”.
2016: Karolinska Institutets tidigare rektor professor Anders Hamsten och de övriga i KI:s ledning
som medverkade till att dölja kirurgen Paolo Macchiarinis forskningsfusk och felbehandlingar av patienter.
2015: Kaliber
för att ha missbrukat det förtroende programmet besitter hos allmänheten genom att sända ett kraftigt vinklat program om vaccin mot humant papillomvirus.
2014: TV4 Nyhetsmorgon
för vilseledande inslag rörande bland annat psykisk och fysisk hälsa, veterinärmedicin och andemedium.
2013: Strålskyddsstiftelsen
för sin skrämselpropaganda och vinklade rapportering om hälsoeffekterna av mobiltelefonanvändning och trådlösa nätverk.
2012: P3 Nyhetsguiden
för att ha spridit förvillande uppgifter om riskerna med HPV-vaccinet.
2011: Miljönämnden i Mora/Orsa
för att de bortsett från vetenskaplig kunskap i hanteringen av så kallad elöverkänslighet.
2010: Stockholmsinitiativet
för sitt förnekande av det vetenskapliga kunskapsläget inom klimatforskningen.
2009: Annika Dahlqvist
för att ha uttalat sig på ett ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost och sjukdom samt varnat för vaccination mot svininfluensa och i stället förespråkat en omläggning av kosten, helt utan något vetenskapligt stöd.
2008: Vidarkliniken i Järna och dess verksamhetschef Ursula Flatters
för att under en följd av år ha använt pseudovetenskapliga behandlingsmetoder.
2007: Tvagen-gruppen vid Landstinget Kronoberg
för dess benägenhet att bjuda in pseudovetenskapare att hålla seminarium.
2006: Svenska Dagbladets Idag-redaktion
för publiceringen av en grovt vilseledande artikelserie om s.k. energimedicin.
2005: Ella Bohlin
för hennes vilja att jämställa skapelsetro med vetenskap i svenska skolor.
2004: Olle Johansson
för hans mångåriga, lika tvärsäkra som onyanserade varningar för negativa hälsoeffekter av elektromagnetiska fält.
2003: Kanal 5
för programserien ”Förnimmelse av mord”, som bidragit till att sprida vanföreställningar och till att underlätta för charlataner att skaffa sig inflytande över andra människors liv.
2002: NBV i Örebro län och dess chef Rosemarie Johansson
för att ha ordnat pseudovetenskapliga aktiviteter.
2001: Mats Molén
för hans förnekande av evolutionen utifrån pseudovetenskapliga resonemang.
2000: Susanna Ehdin
för hennes hälsofarliga råd om kost och hälsa baserade på hennes vantolkningar av vetenskapliga studier.
1999: Eva Moberg
för hennes vetenskapsfientliga ideer och okritiska propagerande för pseudovetenskap såsom telepati och healing och andra aktiviteter inom New Age.
1998: Erland Lagerroth
för hans enträgna försök att göra en ytligt mystifierande attityd till naturvetenskapen akademiskt respektabel.
1997: Länsarbetsdirektör Toni Ivergård
för att ha ansvarat för att arbetslösa skickas på New Age-inspirerade kurser.
1996: Kommittén för det s.k. alternativa nobelpriset (The Right Livelihood Award)
som utsett en homeopat till ett prestigefyllt pris.
1995: Nils-Axel Mörner
som med sina slagrutekurser pådyvlat studenterna sedan länge motbevisade myter.
1994: Lotta von Arnold
för sina insatser för att sprida myter och vanföreställningar, bl.a. genom den s.k. Peace in mind-festivalen.
1993: Sassa Åkervall
för sin förmåga att kombinera dålig underhållning med vilseledande påståenden om naturen och universum. Åkervall har kvalificerat sig för utmärkelsen genom en serie program om det övernaturliga i TV3.
1992: Catrin Jacobs
för sina okritiska TV-program om astrologi.
1991: Jens Tellefsen
som spridit vantolkningar och missförstånd om fysiken.
1990: TV4
för programserien ”Sjunde sinnet”.
1989: Den statliga alternativmedicinkommittén
som avstod från att ta reda på vilka positiva och negativa effekter som olika behandlingsmetoder har.
1988: Amelia Adamo
för den okritiska journalistiken i Aftonbladets söndags- och hälsobilagor.
1987: Dag Stålsjö
för sina okritiska TV-program om bl.a. evighetsmaskiner, slagrutor och fornsvensk historia.

 

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.