Årets förvillare 2014 är redaktionen för TV4 Nyhetsmorgon. De får utmärkelsen för att de vid en rad tillfällen släppt igenom pseudovetenskapliga och falska påståenden i programmet. De vilseledande inslagen har gällt bland annat psykologi, psykiatri, medicin och veterinärmedicin.

TV4 Nyhetsmorgon varvar nyheter med mer lättsamma inslag. Programmet har en stor och bred publik i Sverige vilket innebär att de reportage och intervjuer som sänds kan få stort genomslag. TV4 Nyhetsmorgon har under 2014 sänt många informativa reportage och intervjuer med vederhäftiga och kunniga experter. Tyvärr väljer Nyhetsmorgon att varva de seriösa inslagen med pseudovetenskapliga och direkt felaktiga påståenden. Detta gör att tittarna kan luras att tro att även dessa vilar på vetenskaplig grund.

Under 2014 har tittarna bland annat fått höra överdrivna påståenden om fördelarna med yoga, se ett inslag med en drömterapeut som också tolkade tittarnas drömmar, samt ett annat med en “örtterapeut” om hur man gör sitt eget örtapotek. Medium, spöken och andar har vid flera tillfällen avhandlats och en så kallad djurkommunikatör har fått beskriva sin verksamhet utan att mötas av kritiska frågor. I ett annat reportage har tittarna fått ta del av hur ångest och fobier påstås kunna försvinna enbart genom att knacka på kroppen i vissa mönster. Samtliga dessa fenomen saknar vetenskapligt stöd.

Än värre är att TV4 Nyhetsmorgon vid flera tillfällen låtit olegitimerade personer uttala sig om sociala och psykologiska tillstånd utifrån teorier som har mycket svagt vetenskapligt stöd eller rentav betraktas som pseudovetenskap bland forskare inom fältet. Ett inslag om social fobi innehöll tips, formulerade av en känd underhållare, som för en stor grupp socialfobiska människor kan förvärra tillståndet. Att felaktiga psykologiska behandlingar kan leda till svårt lidande är dokumenterat.

Genom sina val av inslag, intervjupersoner och så kallade “experter” har TV4 Nyhetsmorgon bidragit till att vilseleda allmänheten.

Exempel på ovederhäftiga och pseudovetenskapliga inslag i TV4 Nyhetsmorgon under 2014:

Så övervinner du din rädsla att tala inför folk

Djurkommunikatören Gabriella Rastad pratar med djur

Så fixar du ditt eget gröna Apotek

Jessica Almenäs omtumlande besök hos mediet

Dermot Clemenger mötte spöken på slottet

Jesper Börjesson träffar Kevin Laye

Så vet du om du är internetberoende

Exempel från tidigare år:

2013:

TV4 kritiseras för att sprida ovetenskapliga metoder som hypnos och astrologi

Bra tips för dig som vill sluta röka (Hypnos)

2012:

Slipp krämpor med en basisk kropp (se även kritik av VoF)

Vetenskap och Folkbildning