Region Halland, Region Östergötland, Region Västernorrland och Västra Götalandsregionen är Årets förvillare 2019

Regionerna tilldelas utmärkelsen för att de spenderat miljontals kronor i skattemedel på pseudovetenskapliga utbildningar.

De senaste åren har en antal forskare och författare inom områdena beteendevetenskap och psykologi återkommande varnat i massmedia för att använda så kallade DISC/DISA-test för att utbilda, kartlägga och rekrytera personal. Utmärkande för dessa test är att de delar in mänskligheten i fyra färger som har tilldelats olika personlighetsegenskaper. Träffsäkerheten och vetenskapligheten är likvärdig med den i ett kvällstidningshoroskop. Trots att forskare tydligt påpekat att dessa personlighetsformulär är ren pseudovetenskap, fortsätter man inom ett flertal av Sveriges regioner att göra bruk av dessa test. De finns till och med inkluderade i obligatoriska utbildningar för bland annat ST-läkare som anmodats genomföra DISC-test innan utbildningsstart.

Förutom att skattebetalarnas pengar slösats bort på ovetenskapligt trams, finns en annan konsekvens som är svårare att mäta, men minst lika bekymmersam: att man tagit testerna på allvar och därför använt dem för att rekrytera, omplacera och bedöma personal. Eller för vad som vore ännu värre: att hantera sina patienter.

VoF:s ordförande Pontus Böckman säger: ”Tyvärr är ovannämnda regioner bara toppen av ett isberg. Mindre nogräknade konsultbolag har under årtionden utnyttjat dåligt utbildade beställare inom både den privata och offentliga sfären genom att lura på dem DISC/DISA eller liknande produkter under den falska förespeglingen att de är vetenskapliga. Att privata företag väljer att slösa pengar på pseudovetenskap är tragiskt. Men när man skär hårt i den offentliga sektorn och samtidigt spenderar miljoner på dyra horoskopliknande tester, är det en skandal.”

Länkar
Debattartikel i Expressen 18 dec 2019
Granskning i podcasten Sinnessjukt

 

Vetenskap och Folkbildning