Life-kedjan har över 400 butiker i Sverige, Norge och Finland och omsätter två miljarder kronor om året. En stor del av sortimentet utgörs av produkter som antingen är tveksamma eller bevisat värdelösa. Här följer några exempel.

  • Detox-kurer: Detox bygger på idéer om att kroppen lagrar upp ”gifter” och ”slaggprodukter” som regelbundet behöver rensas ut. Detta är osant. De flesta av oss har fungerande reningssystem, och detox-kurernas juicer och teer gör varken till eller från.
  • Kolloidalt silver: De senaste årens storsäljare inom kvacksalveri marknadsförs som ett undermedel mot allt möjligt. I själva verket saknas dokumentation för effekt vid invärtes bruk. Vid långvarigt intag av höga doser är silver skadligt. Dessutom kan användning av kolloidalt silver leda till resistensutveckling hos bakterier.
  • HERS: Hannah Widell och Amanda Schulmans kosttillskott ”för den aktivt medvetna kvinnans behov”. I likhet med kolloidalt silver är nyttan hos det otestade preparatet högst tveksam, och den egentliga marknadsföringen sköts av deras följare på sociala medier.
  • Tandkräm utan fluor: Konspirationsteorier och lösa rykten har fått allt fler att gå över till tandkräm utan fluor. Men fluor i tandkräm är dels ofarligt, dels effektivt mot karies. Den som väljer bort fluor riskerar sin tandhälsa.
  • Vitaminer, mineraler och antioxidanter: Extra tillskott av vitaminer och mineraler är sedan länge känt att vara onödigt för de flesta som äter en någorlunda varierad kost. Life marknadsför ett stort antal sådana produkter med vaga formuleringar. Nyttan av antioxidanter har ifrågasatts i flera studier och nya rön tyder på att de kan öka risken för spridning av cancer.

Life-kedjans marknadsföring håller sig som regel inom lagens råmärken, med antydningar istället för obelagda påståenden. Men 2016 visade en granskning av SVT att personalen i många butiker gav medicinsk rådgivning, i strid med såväl interna regler som lagstiftning. Fortfarande finns ett stort antal formuleringar på Life-kedjans webbsidor som profiterar på människors hälsoångest med förespeglingar om att åstadkomma ”balans” och vaga men till intet förpliktande utsagor som exempelvis ”kan stötta immunsystemet” och ”bidrar till bibehållen hälsa”.

Därför utses Life-kedjan till Årets förvillare 2017 av föreningen Vetenskap och Folkbildning.

Vetenskap och Folkbildning