Lotta von Arnold

för sina insatser för att sprida myter och vanföreställningar, bl.a. genom den s.k. Peace in mind-festivalen.

Vetenskap och Folkbildning