Åsa Vilbäck

Till Årets folkbildare 2010 utses läkaren och programledaren Åsa Vilbäck för hennes förtjänstfulla folkbildning om medicin.

Åsa Vilbäck har i sitt TV-program “Dr. Åsa” i Sveriges Television på ett sakligt och informativt sätt beskrivit sjukdomar och behandlingar. Genom att hålla en god populärvetenskaplig standard i sina program har hon tydligt markerat vikten av evidensbaserad medicin. Hon har även varnat för farliga alternativmedicinska metoder i bland annat Expressen.

Utmärkelsen Årets folkbildare är förenad med ett penningpris på 25000 kr.

Hedersomnämnande går till ytterligare tre personer för deras mångåriga, skickliga och hängivna folkbildningsarbete: Mats ReimerBjörn Fjæstad och Hans Furuhagen.

Mats Reimer är barndistriktsläkare i Mölnlycke och driver sedan 2008 en blogg i Dagens Medicin. Dagens Medicin är en nyhetstidning för sjukvården som kommer ut varje vecka. Mats Reimer har där noggrant granskat olika företeelser inom vården i vid bemärkelse och särskilt uppmärksammat bristen på belägg för många alternativmedicinska behandlingar. Han har avslöjat att ett stort antal politiker vurmar för sådana pseudovetenskapliga verksamheter.

Björn Fjæstad som är docent i företagsekonomi och ekonomisk psykologi var under åren 1979-2010 chefredaktör för tidskriften Forskning och Framsteg och bidrog därigenom aktivt till att öka folkbildningen om vetenskap i Sverige. VoF vill särskilt framhålla att Björn Fjæstad ofta valde att framföra skeptiska ståndpunkter gentemot pseudovetenskap, något som tyvärr inte är alltför vanligt i den gängse vetenskapsjournalistiken.

Hans Furuhagen är filosofie licentiat i klassisk fornkunskap. För sina betydelsefulla folkbildande insatser och omfattande skriftställning avseende de antika kulturerna fick Hans Furuhagen professors namn av regeringen 2009. Under 2010 har han ytterligare stärkt sina aktier inom folkbildningen genom att publicera boken Bibeln och arkeologerna, en uppgörelse med mycket av den pseudovetenskap som förekommer inom detta område.

Vetenskap och Folkbildning