Marie Rådbo

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har till Årets folkbildare 2003 utsett Marie Rådbo för hennes engagerade arbete med att sprida kunskap om naturvetenskapens arbetssätt och resultat. Hon har på ett inspirerande sätt, och under många år, verkat för att begripliggöra fysiken och främst astronomin för en större publik. Med sina många populärvetenskapliga böcker om astronomi har hon speciellt vänt sig till barn och ungdomar. Föreningen delar hennes åsikt att detta är en viktig målgrupp för att skapa förståelse för det naturvetenskapliga tänkandet och dess betydelse för det moderna samhället. Ett vetenskapligt synsätt ger ett viktigt skydd mot mytbildning, pseudovetenskap och engagemang i auktoritära sekter.

Marie Rådbo är en sann folkbildare som tagit universitetens tredje uppgift på allvar, nämligen att sprida vetenskapens resultat till allmänheten. Förutom i sitt författande har hon gjort detta genom föredrag och medverkande i press, radio och TV.

Marie Rådbo är universitetslektor i astronomi vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Hon har under 2003 kommit ut med två nya böcker i astronomi: Härifrån till oändligheten, som även vänder sig till en vuxen läsekrets, samt en Läsa-Lätt, Ut i rymden.

Utmärkelsen Årets folkbildare är förenad med ett penningpris på 10 000 kr.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.