Årets folkbildare 2020 är Åsa Wikforss och Fri Tanke Förlag

Årets folkbildare 2020, Åsa Wikforss
Årets folkbildare 2020, Åsa Wikforss
Foto: Christer Sturmark

Priset som Årets folkbildare 2020 delas mellan Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi på Stockholms universitet och förlaget Fri Tanke för deras berömvärda gärning att under året skänka 65000 exemplar av Wikforss bok Alternativa fakta till svenska gymnasieelever.

Wikforss bok, som kom ut 2017, är ett utmärkt exempel på god populärvetenskaplig litteratur, där hon på ett begripligt sätt förklarar vikten av källkritik och faran med att relativisera faktakunskap. I dessa tider, när det nya medielandskapet gjort det oerhört svårt att urskilja fakta i det massiva informationsbruset, är denna bok en god kompass för unga människors kunskapsinhämtande. Att hon och Fri Tanke detta år gjort boken gratis tillgänglig för alla Sveriges gymnasieelever i årskurs tre, är ett föredömligt exempel på god och ambitiös folkbildning.

Åsa Wikforss har också varit mycket aktiv i massmedia där hon på ett kompetent sätt debatterat vikten av ha väl underbyggda faktakunskaper och förklarat värdet av god forskning.

För sina insatser som folkbildare erhåller Åsa Wikforss och Fri Tanke Förlag Vetenskap och Folkbildnings utmärkelse Årets folkbildare 2020 och en prissumma på 30 000 kronor.

Länkar

Fri Tanke Förlag – Alternativa Fakta
Stockholms universitet – Åsa Wikforss
DN Debatt – ”Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund”
Sveriges Radio, Filosofiska rummet – Jonna Bornemark och Åsa Wikforss diskuterar förnuft, känsla och kunskap.

Vetenskap och Folkbildning