Nils Uddenberg

Till Årets folkbildare 2005 utses författaren professor Nils Uddenberg. Han får priset för sina kunniga och tänkvärda beskrivningar av människan och hennes historia med utgångspunkt från såväl humaniora som biologi, och inte minst det evolutionära perspektivet. Nils Uddenberg är en inspirerande folkbildare och har medverkat i ett stort antal TV- och radioprogram med diskussioner om människan, filosofi och etik. Han har skrivit ett tjugotal böcker, bl.a. Arvsdygden (1998) och Idéer om livet (2003) som belönades med Augustpriset för bästa fackbok. Nils Uddenberg är docent i både psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning och tilldelades år 2000 professors namn av regeringen.

Utmärkelsen Årets folkbildare är förenad med ett penningpris på 20 000 kronor.

Vetenskap och Folkbildning