Kommittén för det s.k. alternativa nobelpriset (The Right Livelihood Award)

Till Årets förvillare 1996 utsågs kommittén för det s.k. alternativa nobelpriset (The Right Livelyhood Award), som i år har gett ett av sina pris till en homeopat. Homeopatin bygger på idén att läkemedel ska spädas ut i vatten tills det inte finns en enda molekyl kvar. Det finns inget vetenskapligt stöd för att homeopatin skulle fungera, och därför inte heller något skäl att ge en prestigefylld utmärkelse till dess företrädare.

Vetenskap och Folkbildning