Tvagen-gruppen vid Landstinget Kronoberg

Till Årets förvillare 2007 utses Tvagen-gruppen vid Landstinget Kronoberg, för dess benägenhet att bjuda in pseudovetenskapare att hålla seminarium. Ett stort antal anställda har på arbetstid fått åhöra ovetenskaplig propaganda för nonsensmetoder. Mest aktuellt är ett fall med en försäljare av aurakameror, men tyvärr kan man konstatera att även flera tidigare inbjudna hör hemma inom den pseudovetenskapliga sfären. Årets förvillare är dessvärre inte ensam som offentlig institution att spendera pengar på pseudovetenskaplig verksamhet, och VoF finner det angeläget att fästa uppmärksamhet på detta missbruk av skattemedel som just nu breder ut sig.

Vetenskap och Folkbildning