Tvagen-gruppen vid Landstinget Kronoberg

Till Årets förvillare 2007 utses Tvagen-gruppen vid Landstinget Kronoberg, för dess benägenhet att bjuda in pseudovetenskapare att hålla seminarium. Ett stort antal anställda har på arbetstid fått åhöra ovetenskaplig propaganda för nonsensmetoder. Mest aktuellt är ett fall med en försäljare av aurakameror, men tyvärr kan man konstatera att även flera tidigare inbjudna hör hemma inom den pseudovetenskapliga sfären. Årets förvillare är dessvärre inte ensam som offentlig institution att spendera pengar på pseudovetenskaplig verksamhet, och VoF finner det angeläget att fästa uppmärksamhet på detta missbruk av skattemedel som just nu breder ut sig.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.