Robert Aschberg

Till Årets folkbildare 2004 utses journalisten Robert Aschberg.

Han får priset för att han gjort något så ovanligt i svenska medier som att kritiskt granska otroliga påståenden. Aschberg har för en bred publik avslöjat vattenvirvlare, slagrutegängare, hästpratare, hästhårsanalytiker, s.k. medier och andra utövare av pseudovetenskap som simpla charlataner. Föreningen anser att hans insats är mycket betydelsefull eftersom massmedias vanliga attityd ger allmänheten en felaktig uppfattning om dessa fenomen.

Utmärkelsen Årets folkbildare är förenad med ett penningpris på 10 000 kr.

Utnämningen berörs i artikeln “Bra och dåliga tv-experiment” (Jesper Jerkert, Folkvett 1/2005).

Vetenskap och Folkbildning