Eva Moberg

Eva Moberg har utsetts till Årets förvillare 1999 för hennes vetenskapsfientliga idéer och okritiska propagerande för pseudovetenskap såsom telepati och healing och andra aktiviteter inom New Age.

Eva Moberg är författare och debattör och har bl.a. skrivit artiklarna ”Vårt förakt för new age” (1998) och ”Ditt sjätte sinne” (1999) iOrdfront Magasin där hon okritiskt ställer sig bakom ogrundade påståenden om effekten av vissa alternativmedicinska behandlingsmetoder och existensen av telepati och prekognition. Moberg har under en lång följd av år kritiserat naturvetenskapen genom att blanda samman den med tillämpningar och forskningspolitik.

Mer information

Debatt i folkvett och ordfront magasin

Övrig kritik

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.