Eva Moberg

Eva Moberg har utsetts till Årets förvillare 1999 för hennes vetenskapsfientliga idéer och okritiska propagerande för pseudovetenskap såsom telepati och healing och andra aktiviteter inom New Age.

Eva Moberg är författare och debattör och har bl.a. skrivit artiklarna “Vårt förakt för new age” (1998) och “Ditt sjätte sinne” (1999) iOrdfront Magasin där hon okritiskt ställer sig bakom ogrundade påståenden om effekten av vissa alternativmedicinska behandlingsmetoder och existensen av telepati och prekognition. Moberg har under en lång följd av år kritiserat naturvetenskapen genom att blanda samman den med tillämpningar och forskningspolitik.

Mer information

Debatt i folkvett och ordfront magasin

Övrig kritik

Vetenskap och Folkbildning