Årets folkbildare 2018 är Fråga Lund

Fråga Lund tilldelas utmärkelsen för att med hjälp av forskare och andra experter inom olika ämnesområden på ett lättillgängligt sätt besvara tittarfrågor kring forskning och vetenskap. 

Formatet i sig är inte nytt. Fråga Lund såg dagens ljus redan 1962 och har därefter sänts någorlunda regelbundet i SVT fram till år 2000. År 2016 upptogs serien åter i SVT:s utbud, nu med Kristian Luuk som programledare. Till skillnad från tidigare årgångar av programmet är forskarna som sitter med i programmets expertpanel inte längre bara från Lund. Man har numera även inslag där programledaren får agera försökskanin för att tittarna ska få svar på sina frågor.

Fråga Lund nådde under höstens mätningar 1 181 000 tittare (oktober månad) per avsnitt vilket gör att programmet hamnade på en hedrande tredjeplats i SVT:s programutbud. Detta ska jämföras med 372 000 tittare för Vetenskapens värld under samma period.

Exempel på ämnen som tas upp till behandling är om huruvida det är bäst att springa eller gå i regn, vilka djur som fiser, varifrån bananflugorna i köket kommer, hur hjärntvätt fungerar och varför hundar snurrar runt några varv innan de ska sova.

Fråga Lund fångar upp många tittare i alla åldrar som kanske inte annars hade intresserat sig för vetenskap och forskning. Genom sitt format med en blandning av fakta och lekfullhet lockar man en annan – och betydligt större – publik än de rent faktabaserade vetenskapsprogram som också finns i public service-utbudet. Allmänheten får tack vare Fråga Lund möjlighet att ta del av aktuell forskning utan att själva vara på expertnivå. 

För detta erhåller Fråga Lund Vetenskap och Folkbildnings utmärkelse Årets folkbildare 2018 och en prissumma på 30 000 kronor.

Vetenskap och Folkbildning