NBV i Örebro län och dess chef Rosemarie Johansson

för att ha ordnat pseudovetenskapliga aktiviteter.

Årets förvillare 2002 blev Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) i Örebro län och dess chef Rosemarie Johansson, som ordnat flera pseudovetenskapliga aktiviteter. NBV har givit okritiska kurser om slagrutor och jordstrålning, och har även arrangerat en s.k. livskvalitémässa med många pseudovetenskapliga inslag. VoF:s styrelse framhåller att även andra folkbildningsorganisationer ibland ger pseudovetenskapliga kurser runt om i landet, ofta om slagrutor. Det kan alltså vara si och så med bildningen.

Vetenskap och Folkbildning