NBV i Örebro län och dess chef Rosemarie Johansson

för att ha ordnat pseudovetenskapliga aktiviteter.

Årets förvillare 2002 blev Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) i Örebro län och dess chef Rosemarie Johansson, som ordnat flera pseudovetenskapliga aktiviteter. NBV har givit okritiska kurser om slagrutor och jordstrålning, och har även arrangerat en s.k. livskvalitémässa med många pseudovetenskapliga inslag. VoF:s styrelse framhåller att även andra folkbildningsorganisationer ibland ger pseudovetenskapliga kurser runt om i landet, ofta om slagrutor. Det kan alltså vara si och så med bildningen.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.