Dag Stålsjö

Föreningen har utöver Årets folkbildare också instiftat en negativ utmärkelse, “Årets förvillare”. Den går i år till TV-journalisten Dag Stålsjö för hans TV-program om bl.a. Västgötaskolan, slagrutor och evighetsmaskiner, program som föreningen anser vara raka motsatsen till folkbildning. Motiveringen lyder: “Dag Stålsjö utnämns till Årets förvillare 1987 för sina TV-program om bl.a. evighetsmaskiner, slagrutor och fornsvensk historia. Hans okritiska framställningssätt bidar till att underbygga auktoritetstro och skapa felaktiga föreställningar om vad vetenskapligt arbete innebär.”

Vetenskap och Folkbildning