Dag Stålsjö

Föreningen har utöver Årets folkbildare också instiftat en negativ utmärkelse, ”Årets förvillare”. Den går i år till TV-journalisten Dag Stålsjö för hans TV-program om bl.a. Västgötaskolan, slagrutor och evighetsmaskiner, program som föreningen anser vara raka motsatsen till folkbildning. Motiveringen lyder: ”Dag Stålsjö utnämns till Årets förvillare 1987 för sina TV-program om bl.a. evighetsmaskiner, slagrutor och fornsvensk historia. Hans okritiska framställningssätt bidar till att underbygga auktoritetstro och skapa felaktiga föreställningar om vad vetenskapligt arbete innebär.”

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.