Mats Molén

Till Årets förvillare 2001 utsågs Mats Molén för hans förnekande av evolutionen utifrån pseudovetenskapliga resonemang. I den nya upplagan av sin bok Vårt ursprung? (XP Media) presenterar Molén ett selekterat och förvrängt faktaunderlag som han använder för att dra vilseledande slutsatser som påstås motsäga den biologiska evolutionen.

Molén är geovetare och verksam i Umeå som lärare i naturvetenskapliga ämnen. Han är även ansvarig utgivare för den kreationistiska (skapelsetroende) tidskriften Genesis, som utges av föreningen med samma namn.

Mer information

debatten samlad

Allmän information om kreationism

  • Sverker Johansson: Är kreationismen vetenskapligt hållbar? (pdf-format) (En granskning av ett antal vanligt förekommande kreationistiska argument. Författaren är universitetslektor i fysik vid högskolan i Jönköping. En nyare version av texten förekommer i boken Vetenskap eller villfarelse (red. Jesper Jerkert & Sven Ove Hansson).)
  • Science and Creationism. (En hel liten bok utlagd på nätet, utgiven av National Academy of Sciences, USA. Lättläst och pedagogisk men ändå grundlig.)
  • Robert T. Carroll: Creationism and Creation Science (En artikel ur det stora nätlexikonet Skeptic’s Dictionary. Författaren är filosof.)
  • Godfried Roomans: Granskning av kreationisters förnekanden av rudimentära organ. (pdf-format) (Roomans är professor i medicinsk ultrastrukturforskning vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet. En inledning har skrivits av Dan Larhammar.)
Vetenskap och Folkbildning