Amelia Adamo

för den okritiska journalistiken i Aftonbladets söndags- och hälsobilagor.

Ur Folkvett nummer 4 1988

Motiveringen för att Amelia Adamo blivit Årets förvillare 1988 lyder: ”Aftonbladets söndags- och hälsobilagor har betydligt mindre gemensamt med modern undersökande journalistik än med gammaldags marknadsskoj med humbugmediciner. Principen tycks vara att det som säljer inte ska ifrågasättas, allra minst med vetenskapliga argument. Amelia Adamo står i ledningen för denna nvelskåderiets och det okritiska tänkandets journalistisk.”

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.