Amelia Adamo

för den okritiska journalistiken i Aftonbladets söndags- och hälsobilagor.

Ur Folkvett nummer 4 1988

Motiveringen för att Amelia Adamo blivit Årets förvillare 1988 lyder: ”Aftonbladets söndags- och hälsobilagor har betydligt mindre gemensamt med modern undersökande journalistik än med gammaldags marknadsskoj med humbugmediciner. Principen tycks vara att det som säljer inte ska ifrågasättas, allra minst med vetenskapliga argument. Amelia Adamo står i ledningen för denna navelskåderiets och det okritiska tänkandets journalistisk.”

Vetenskap och Folkbildning