Årets förvillare 2015 är Sveriges Radio P1s program Kaliber.

I Kalibers program Om en utlovad granskning som aldrig blev av gavs intrycket att det finns avsevärda risker för allvarliga biverkningar av vaccinet mot humant papillomvirus, Gardasil och att dessa biverkningar ignorerats av Läkemedelsverket. En stor del av programmet upptogs av anekdoter i form av emotionellt laddade intervjuer med personer som hänförde sina symtom till vaccinet. Programmet var tydligt vinklat för att öka rädslan för vaccinationer och ge näring åt konspirationsteoretiska idéer.

Kalibers granskning sändes tre dagar före publiceringen av en mycket omfattande vetenskaplig studie rörande vaccinet, utförd av europeiska läkemedelsmyndigheten. Denna studie kunde ej påvisa ökad risk för diagnosen POTS, vilket var den biverkning Kaliber främst hävdade kunde relateras till vaccinet. Trots att Kaliber kände till att denna studie skulle publiceras, sändes programmet. I ett uppföljande program valde Kaliber, trots påstötningar, att inte nämna detta resultat. Motiveringen var att detta följande program inte berörde vaccinationen – vilket var rent osant – samt att andra medier redan rapporterat resultatet.

En av de enskilt viktigaste faktorerna för att bibehålla en god folkhälsa är att en majoritet av invånarna deltar i det allmänna vaccinationsprogrammet. En stor del av de cancerfall som orsakas av HPV bedöms kunna förhindras genom det vaccin mot viruset som berördes i programmet. Att Kalibers reportage bestod av ensidig propaganda och anekdoter är därför inte bara ett exempel på bristfällig och vetenskapsfientlig journalistik utan skulle i förlängningen även kunna leda till ökade dödstal i livmoderhalscancer.

Kaliber har även vid tidigare tillfälle brustit i granskning av frågor där det funnits större vetenskapliga underlag. Under 2012 sändes ett program som till stor del berörde implementeringen av evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder inom vården. Man gav i reportaget det felaktiga intrycket av att en och samma metod ges alla patienter och att metoden är den dominerande. Även i detta program förvillades allmänheten och svensk vetenskaplig expertis på området tilläts inte komma till tals.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning ser allvarligt på när program vars innehåll anses ha hög trovärdighet och regelbundet återges i nyhetsmedia missbrukar sitt förtroende. VoF hoppas att Kalibers redaktion under 2016 är mer noggranna i sin bevakning av frågor som kan avgöras vetenskapligt. Undersökande journalistik är viktig, i synnerhet när vi genom internet översvämmas av desinformation. Att välrenommerade redaktioner då slarvar med grundläggande journalistiska principer kan innebära att allmänhetens tillit till seriös nyhetsbevakning försvinner.

Inslag som nämns i motiveringen:
Om en utlovad granskning som aldrig blev av
Om de som granskar att våra läkemedel är säkra – men inte får göra sitt jobb
One size fits all (2012)

Vetenskap och Folkbildning