Den statliga alternativmedicinkommittén

Till Årets förvillare 1989 har utsetts den statliga alternativmedicinkommittén. Motiveringen lyder: “Den statliga alternativmedicinkommittén har medvetet avstått från att ta reda på vilka positiva och negativa effekter som de olika behandlingsmetoderna har. Därigenom har den också avstått från att företräda patientens främsta intresse, som är att få en så effektiv och säker behandling som möjligt. I stället vill kommittén nu legitimera behandlingsmetoder som inte håller inför en kritisk granskning. Kommitténs betänkande är ett sorgligt exempel på hur det kritiska tänkandet kan komma till korta gentemot politiska och kommersiella intressen.”

I kommittén ingick politikerna Aina Westin (s), Ingrid Andersson (s), Blenda Littmarck (m), Stig Andersson (s) och Anders Gernandt (s). Sekreterare var avd.dir. Björn Forsberg och byråchef Nils Östby.

Vetenskap och Folkbildning