P3 Nyhetsguiden blir Årets Förvillare 2012 för att ha spridit förvillande uppgifter om riskerna med HPV-vaccinet.

Med stort inflytande kommer stort ansvar. Därför utser föreningen Vetenskap och Folkbildning P3 Nyhetsguiden till Årets Förvillare 2012. Som ett av få fördjupande nyhetsprogram riktat till ungdomar har Nyhetsguiden en unik chans att sprida kritiskt tänkande i samhället. Med projekt som #mådåligt om psykiskt ohälsa har de i viss mån också gjort det. Men de goda exemplen och det förtroende hos publiken som de bra inslagen för med sig gör dock att skadan blir värre när man publicerar något ogenomtänkt. Under 2012 har Nyhetsguiden spridit förvillande uppgifter om riskerna med HPV-vaccinet, och behandlat frågan om människans påverkan på klimatet på ett ansvarslöst sätt. Vi hoppas att P3 Nyheter, som ersätter Nyhetsguiden, kommer att ta vetenskapen på större allvar.

 

Utförligare motivering med källhänvisningar, angående Årets Förvillare:

P3 Nyhetsguiden sände fem inslag om HPV-vaccinet mellan den 18 april och 31 maj 2012. I samtliga inslag antogs en viss persons upplevelse av skakningar och svimningsattacker vara biverkningar av HPV-vaccinet, trots att dessa inte är bekräftade biverkningar för läkemedlet. Istället rör det sig om en enskild människas upplevelser. Enligt reportern tog det dessutom två år att “komma fram till att det är mest troligt att det beror på vaccinet”. Genom hela serien av program om vaccinet förväxlades inrapporterade effekter med statistiskt bekräftade bieffekter, vilket gav en felaktig bild av riskerna med att vaccinera sig. I det inledande inslaget den 18 april tecknas bakgrunden till varför man väljer att granska HPV-vaccinet. Redaktionen väljer att spela upp ett antal vilda spekulationer om vaccinets farlighet som man hittat “på internet”, samt nämner rapporter om dödsfall, utan att varken då eller senare ordentligt understryka hur ogrundade dessa påståenden är. Lyssnarna får därmed inte veta om det är värt att oroa för dessa onödigt skrämmande rykten.

inslaget den 31 maj resonerade redaktionen i studion om varför deras rapportering om allvarliga bieffekter skilde sig så från Vetenskapsradion, som rapporterade att vaccinet i en stor studie inte visade sig ha allvarliga bieffekter. Reportern som arbetat med vaccinfrågan sa då att “det är så med vetenskap och medicin att det finns olika forskning, det görs forskning hela tiden och utvärderingar visar olika resultat, och man kan tolka saker och ting på olika sätt och därför blir det också olika rapporteringar”. Hade P3 Nyhetsguiden satt sig in ordentligt i skillnaden mellan inrapporterade och bekräftade bieffekter, samt mellan anekdoter och statistik, hade de troligtvis kommit fram till samma sak som Vetenskapsradion.

Den sjunde juni, efter att Medierna i P1 ifrågasatt Nyhetsguidens rapportering om vaccinet, publicerade redaktionen ett förtydligande. Där skriver de följande: “Vi känner också att vi borde varit tydligare på en punkt: nämligen att visa på skillnaden mellan inrapporterade och bekräftade biverkningar. Det är en viktig information som vi kunnat lyfta fram tydligare i vårt inslag. Vi hade också kunnat förtydliga att det troligen kan finnas samband mellan vaccineringen och biverkningar.” Vetenskap och Folkbildning ser allvarligt på att redaktionen inte tar chansen att erkänna att man byggde flera inslag på en anekdot som saknar vetenskapligt stöd, och dessutom innehöll flera ogrundade påståenden, utan istället framställer det som att det var fråga om en mindre viktigt val av ord.

Den 21 november sände Nyhetsguiden ett inslag om hur säker man kunde vara på den globala uppvärmningens existens. Även om de redovisade forskningsläget korrekt föreslog de att lyssnarna kunde avgöra frågan genom att låta en klimatförnekare och en forskare få varsin minut att förklara sina ståndpunkter på. Att låta pseudovetare få lika stort utrymme som forskare är ett klassiskt misstag inom vetenskapsjournalistik som felaktigt framställer parterna som ungefär jämlika, trots att den ena är mycket marginaliserad medan den andra har massivt vetenskapligt stöd.

P3 Nyhetsguiden kommer ersättas med programmet P3 Nyheter. Vetenskap och Folkbildning önskar redaktionen bakom detta program lycka till, och hoppas på nya tag för en saklig rapportering i vetenskapliga frågor framöver.

En transkribering av inslagen i P3 Nyhetsguiden hittar du här.

Vetenskap och Folkbildning