Catrin Jacobs

Till Årets förvillare 1992 utsågs journalisten Catrin Jacobs med motiveringen: “I hennes astrologiska TV-program utsätts astrologerna aldrig för kritisk granskning. Hon framstår som en självklar förebild för alla som vill bedriva okritisk och auktoritetstroende journalistik.”

Vetenskap och Folkbildning