Kanal 5

Till Årets förvillare 2003 utsågs samtidigt Kanal 5 för programserien “Förnimmelse av mord”, som försökt förvilla publiken till att tro på s.k. medier med påstått paranormala förmågor. Programidén är att medier försöker lämna upplysningar om äldre, olösta mordfall och försvinnanden.

I själva verket har ett stort antal medier fått sina förmågor vetenskapligt testade genom åren. Ingen har klarat ett sådant test. Programmakarna för “Förnimmelse av mord” har gjort sitt bästa för att antyda att mediernas förmågor kan vara äkta, men programmets uppläggning är förstås inte i närheten av hur ett säkert och pålitligt test skulle gå till. Programmet har därmed bidragit till att sprida vanföreställningar och till att underlätta för charlataner att skaffa sig inflytande över andra människors liv.

Producenten Caroline Giertz har på Kanal 5:s hemsida fantiserat ihop pseudovetenskapliga förklaringar till påstådda paranormala fenomen. (Texten är numera borttagen. Den hölls länge tillgänglig på www.mediumnatet.se men är numera borttagen även där.) I verkligheten finns inga vetenskapligt hållbara belägg för att medier har någon övernaturlig förmåga. Många av dem är däremot skickliga på att ge intryck av att så skulle vara fallet. Av en TV-redaktion kan man begära att den skiljer mellan tro och vetande.

“Förnimmelse av mord” har – som väntat – inte lett till några framsteg i polisens utredningar. När programledaren Pontus Gårdinger på hemsidan ändå påstår att serien givit resultat lämnar han följande motivering: “Flera poliser har visat stort intresse för mediernas arbete. Man har på eget initiativ kontaktat våra medier för att få kompletterande uppgifter och flera gånger har man genomfört förhör med medierna. Detta gäller även fall som vi inte tagit upp i programserien.” Att enstaka poliser tror på paranormala fenomen är förstås inte konstigare än att enstaka läkare, rörmokare eller ekonomer gör det.

Vetenskap och Folkbildning