Dan Josefsson är Årets folkbildare 2013

Dan Josefsson utses till Årets folkbildare 2013 av Föreningen Vetenskap och Folkbildning. Han får priset för sin bok Mannen som slutade ljuga och dokumentärfilmen Kvinnan bakom Thomas Quick (gjord tillsammans med Jenny Küttim). Båda handlar om psykoanalytikern Margit Norell, hennes inflytande på Säterkliniken och dess mest kontroversiella patient. Priset för Årets folkbildare delas ut sedan 1987 och prissumman är i år 25 000 kronor.

Längre version:

Dan Josefsson utses till Årets folkbildare 2013 av Föreningen Vetenskap och Folkbildning. Han får priset för sin bok Mannen som slutade ljuga och dokumentärfilmen Kvinnan bakom Thomas Quick (gjord tillsammans med Jenny Küttim). Båda handlar om psykoanalytikern Margit Norell, hennes inflytande på Säterkliniken och dess mest kontroversiella patient. På kliniken rådde, som Dan Josefsson visat, under många år ett tankesystem utan minsta vetenskaplig grund.

Boken och filmen sprider kunskap om att dagens psykologer inte längre accepterar något av de centrala resonemangen eller begreppen i Sigmund Freuds lärobygge, fastän många av dessa ingår i dagligt tal. Därtill klargör Josefsson psykologins forskningskonsensus att bortträngda minnen av traumatiska upplevelser inte finns. De hämtas inte fram i efterhand, utan ”minnena” uppstår genom suggestion av troende terapeuter. Folk som har varit med om hemska saker har i själva verket oftast svårt att sluta tänka på dem. Josefsson har gjort ett viktigt populärvetenskapligt bidrag till den pågående processen att göra psykoterapi till en evidensbaserad behandlingsform.

Josefsson varnar för slutna sektliknande kunskapssystem som gör sig själva immuna mot kritisk prövning. Boken och filmen säger något viktigt på ett åskådligt sätt om vad vetenskapligt grundad kunskap och sjukvård egentligen är – och inte är.

Vetenskap och Folkbildning