Georg Klein

för hans klarsynta och humanistiska beskrivningar av vetenskap, människor och kultur.

Vetenskap och Folkbildning