Årets förvillare 2016

Årets förvillare 2016 är Karolinska Institutets tidigare rektor professor Anders Hamsten och de övriga i KI:s ledning som medverkade till att dölja kirurgen Paolo Macchiarinis forskningsfusk och felbehandlingar av patienter. Redan före anställningen av Macchiarini ignorerade KI:s ledning kraftfulla varningssignaler om oegentligheter i dennes verksamhet. Ledningen fortsatte därefter med att ignorera larm om felaktigheter i Macchiarinis vetenskapliga artiklar om de opererade patienterna och om den bakomliggande grundforskningen med djurförsök med konstgjorda luftstrupar. Särskilt anmärkningsvärt är att Anders Hamsten dröjde med att låta utreda misstankarna mot Macchiarini. När utredningen väl var klar, med ett tydligt konstaterande att forskningen hade varit oredlig (dvs att forskningsfusk hade begåtts), valde KI:s ledning ändå att ignorera detta och med en diffus hänvisning till nya dokument från Macchiarini att fria denne från misstankar. Inte förrän journalisten Bosse Lindquists tv-dokumentärer sändes i januari 2016 medgav Anders Hamsten att Macchiarinis verksamhet varit oredlig. Omfattande utredningar av KI:s respektive Karolinska sjukhusets hantering av misstankarna mot Macchiarini avslöjade betydande brister i rutinerna på både KI och KS.

Kort historik om Macchiarini-skandalen
Visselblåsare slog larm till KI:s rektor redan i början av 2014. En skriftlig anmälan gjordes av fyra visselblåsare 140818 men deras varningssignaler ignorerades länge. Visselblåsarna blev ifrågasatta och anmäldes för otillbörlig journalläsning. En utredning inleddes i slutet av 2014 av professor emeritus Bengt Gerdin (Uppsala universitet) som presenterade sin rapport 150513. Gerdins slutsats var att Macchiarini i sin forskning och sin kirurgiska verksamhet begått oredlighet. 150828 beslutade KI icke desto mindre att fria Macchiarini från misstankar om oredlighet i forskning. I början av hösten tillsatte först Kungliga Vetenskapsakademien och sedan regeringen utredningar om hur handläggning av misstänkt oredlighet i forskning ska handläggas i Sverige. Utredarnas rapporter väntas i början av 2017. I januari 2016 sände SVT journalisten Bosse Lindquists dokumentärtrilogi om Macchiarini där det framkom att de opererade patienterna fått vilseledande information. Därpå ifrågasattes alltmer KI:s och KS:s hantering av misstankarna mot Macchiarini. Rektor Anders Hamsten avgick 160213. KI:s dekanus för forskning Hans-Gustaf Ljunggren avgick 160223. Ytterligare ett antal personer i ledande positioner på KI var aktivt engagerade i att rekrytera Macchiarini, att försvara hans verksamhet när den började ifrågasättas, att trots detta förlänga hans anställning, och att ignorerade expertutredningen som konstaterade oredlighet. Omfattande utredningar har presenterats som avslöjat brister vid rekryteringen av Macchiarini och handläggningen av de misstankar om oredlighet framfördes, både på KI och på Karolinska Sjukhuset.

Referenser
Sten Heckschers utredning
Kjell Asplunds utredning