Årets förvillare 2016 är Karolinska Institutets rektor professor Anders Hamsten och de övriga i KI:s ledning som medverkade till att dölja kirurgen Paolo Macchiarinis forskningsfusk.

Trachea

Redan före anställningen av Macchiarini ignorerade KI:s ledning kraftfulla varnings­signaler om oegentligheter i dennes verksamhet. Ledningen fortsatte därefter med att ignorera larm om felaktigheter i Macchiarinis vetenskapliga artiklar om de opererade patienterna och om den bakomliggande grundforskningen med djurförsök med konstgjorda luftstrupar. Särskilt anmärkningsvärt är att Anders Hamsten dröjde med att låta utreda misstankarna mot Macchiarini. När utredningen väl var klar, med ett tydligt konstaterande att forskningen hade varit oredlig (dvs att forskningsfusk hade begåtts), valde KI:s ledning ändå att ignorera detta och med en diffus hänvisning till nya dokument från Macchiarini att fria denne från misstankar.

Inte förrän journalisten Bosse Lindquists tv-dokumentär Experimenten sändes i januari 2016 medgav Anders Hamsten att Macchiarinis verksamhet varit oredlig. Omfattande utredningar av KI:s respektive Karolinska sjukhusets hantering av misstankarna mot Macchiarini har därefter avslöjat betydande brister i rutinerna på både KI och KS.

Kort historik om Macchiarini-skandalen

Visselblåsare slog larm till KI:s rektor redan i början av 2014. En skriftlig anmälan gjordes av fyra visselblåsare den 18 augusti 2014 men deras varningssignaler ignorerades länge. Visselblåsarna blev ifrågasatta och anmäldes för otillbörlig journalläsning. En utredning inleddes i slutet av 2014 av professor emeritus Bengt Gerdin (Uppsala universitet) som presenterade sin rapport den 13 maj 2015. Gerdins slutsats var att Macchiarini agerat oredligt i ett antal avseenden i sin forskning. Den 28 augusti 2015 beslutade KI icke desto mindre att fria Macchiarini från misstankar om oredlighet i forskning.

Labrat

I början av hösten tillsatte först Kungliga Veten­skaps­akademien och sedan regeringen utredningar om hur handläggning av misstänkt oredlighet i forskning ska handläggas i Sverige. Utredarnas rapporter väntas i början av 2017.*

I januari 2016 sände SVT journalisten Bosse Lindquists dokumentärtrilogi om Macchiarini där det bland annat framkom att de opererade patienterna fått vilseledande information. Efter detta ifrågasattes alltmer KI:s och KS:s hantering av misstankarna mot Macchiarini. Rektor Anders Hamsten avgick den 13 februari 2016. KI:s dekanus för forskning Hans-Gustaf Ljunggren avgick den 23 februari 2016.

Ytterligare ett antal personer i ledande positioner på KI var aktivt engagerade i att rekrytera Macchiarini, att försvara hans verksamhet när den började ifrågasättas, att trots detta förlänga hans anställning, och att ignorera expertutredningen som konstaterade oredlighet. Omfattande utredningar har presenterats som avslöjat brister vid rekryteringen av Macchiarini och handläggningen av de misstankar om oredlighet som framfördes, både på KI och på Karolinska Sjukhuset.

Länkar
Sten Heckschers utredning [PDF]
Kjell Asplunds utredning [PDF]
Dokument inifrån: Experimenten [SVT Play]

* Uppdatering:
Statens utredare professor Margaretha Fahlgren, Uppsala universitet, levererade sitt betänkande 22 februari 2017: SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

Efter lagberedning ledde utredningen till instiftandet av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) som startade sin verksamhet 1 januari 2020.

Vetenskap och Folkbildning