Hans Rosling

Till Årets folkbildare 2006 utses professor Hans Rosling. Han får priset för sina folkbildande insatser med att sprida en faktabaserad bild av världens tillstånd och utveckling, särskilt avseende kopplingar mellan folkhälsa och ekonomi. Hans Rosling är en av initiativtagarna till den ideella stiftelsen Gapminder (www.gapminder.org), som tagit fram programvara för att visualisera statistik om och mellan länder och göra den begriplig och tillgänglig för alla. Gapminders arbete har uppmärksammats såväl i Sverige som internationellt. Hans Rosling är en engagerad och engagerande föredragshållare och har medverkat i flera tv- och radioprogram där han ställt frågan om världen blir bättre. Han är medförfattare till en nyligen utkommen bok om global hälsa och håller även kurser i ämnet. Rosling är professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet.

Utmärkelsen Årets folkbildare är förenad med ett penningpris på 20 000 kronor.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.