Svenska Dagbladets Idag-redaktion

Till Årets förvillare 2006 utses Svenska Dagbladets Idag-redaktion, för publiceringen av en grovt vilseledande artikelserie om s.k. energimedicin i augusti 2006. I artikel efter artikel framfördes felaktiga uppgifter om ett antal ovetenskapliga behandlingsmetoder. Energimedicin (näraliggande benämningar: frekvensmedicin, resonansmedicin, kvantmedicin) är samlingsnamn på ett antal löst relaterade behandlingsmetoder och -teorier, som saknar varje form av vetenskapligt stöd och i sin helhet bör betraktas som bluff. Artiklarna i serien var skrivna av frilansjournalisten, akupunktören och shiatsu-terapeuten Suzanne Schönström, som uppenbarligen fått fria händer av Idag-redaktionen. Det borde ha varit lätt för Idag-redaktionen att kontrollera några av alla uppgifter som förekom i artiklarna och snabbt reagera.

Det var inte första gången som Idag-sidan publicerade grova felaktigheter i vetenskapligt avgörbara frågor. Men det är heller inte så att Idag enbart publicerar strunt. VoF önskar framhålla att blandningen av god och undermålig journalistik är oansvarig och särskilt vilseledande i en tidning med uttalade kvalitetsambitioner.

Utförligare information om artikelserien och dess tillkortakommanden finns i följande text:

Vetenskap och Folkbildning