Jonathan Lindström

JonatanL
Till Årets folkbildare 2007 utser Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) författaren och konstnären Jonathan Lindström. Han får priset för sina populärvetenskapliga böcker där han i ord och bild, med ändlös nyfikenhet och utmärkt pedagogik, förmedlar de senaste rönen inom astronomi, kosmologi, naturhistoria och arkeologi. Jonathan Lindströms böcker är lustfylld folkbildning för alla åldrar att samlas kring.

Jonathan Lindström (född 1962) är i grunden nordisk arkeolog med många grävsäsonger och vetenskapliga publikationer på meritlistan. Han har också ett förflutet som amatörastronom, amatöretnolog och museipedagog. På senare år har han arbetat som föreläsare och som författare och illustratör av bl.a. läromedel, barnböcker och populärvetenskap.

Två av Jonathan Lindströms böcker har recenserats i VoF:s tidskrift Folkvett:

Utmärkelsen Årets folkbildare är förenad med ett penningpris på 20 000 kronor.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.