vidarkliniken

Vidarkliniken i Järna och dess verksamhetschef Ursula Flatters

Till Årets förvillare 2008 utses Vidarkliniken i Järna och dess verksamhetschef Ursula Flatters för att under en följd av år ha använt pseudovetenskapliga behandlingsmetoder. Genom intensivt lobbyarbete har kliniken under många år lyckats få regeringens dispens att ge patienter antroposofiska medel utan dokumenterad effekt. Trots att Flatters är legitimerad läkare har hon den anmärkningsvärda inställningen att antroposofiska läkemedel inte kan testas på samma sätt som andra läkemedel, t.ex. med dubbelblinda kliniska studier.

Nyligen har Vidarkliniken begärt och fått förlängd dispens för sina cirka 3500 produkter, av vilka 1300 är homeopatiska medel. En av Vidarklinikens motiveringar till förlängd dispens är att det är för kostsamt att undersöka om de antroposofiska medlen har någon effekt.

Vidarkliniken är ett antroposofiskt sjukhus som grundades 1985 i Järna söder om Södertälje. Ursula Flatters var en av klinikens grundare och är dess verksamhetschef. Hon är utbildningsansvarig på Vidarkliniken och i Läkarföreningen för antroposofiskt orienterad medicin (LAOM). Antroposofin grundades för cirka hundra år sedan av österrikaren Rudolf Steiner (1861-1925) och är en ockult lära baserad på en blandning av kristendom och orientalisk mystik med inslag av astrologi och reinkarnationstro. Rudolf Steiner påstod sig ha haft kontakter med en andevärld som meddelade honom “översinnlig kunskap” om medicinska behandlingar.

Antroposofer är bland annat kritiska till vaccinationer eftersom de anser att sjukdomar är en del av den personliga utvecklingen.

Länk till kritisk granskning av antroposofisk medicin:
Antroposofisk medicin – en granskning

Länk till debattinlägg från antroposofer (bl.a. Ursula Flatters) om antroposofisk medicin:
Svar från FALK

Länk till artikel där den antroposofiska läkaren Jackie Swartz argumenterar mot vaccinationer:
Är massvaccination mot barnsjukdomar nödvändig?

Vetenskap och Folkbildning