Författaren och föreläsaren Thomas Erikson är Årets förvillare 2018.

Thomas Erikson har med boken Omgiven av idioter och sin omfattande föreläsningsverksamhet lyckats vilseleda en stor del av det svenska folket att tro på ren pseudovetenskap och grova psykologiska förenklingar.

Ingen vetenskaplig grund

Thomas Erikson har missvisande förespeglat dels att den personlighetsteori han presenterar har gott vetenskapligt stöd, dels att han besitter kompetens inom psykologiområdet. Detta har bidragit till en försäljning av hundratusentals böcker till intet ont anande läsare. Därtill kommer hans föreläsningar och uppföljande böcker i Omgiven av-serien, som felaktigt har marknadsförts som vederhäftiga. En psykologiintresserad allmänhet har därigenom vilseletts att tro på befängda sätt att förstå sina egna och andras beteenden.

Spridningen av Eriksons ”läror” har också skapat en jordmån för mindre nogräknade aktörer att sälja in helt ovetenskapliga personlighetstest av liknande typ till ett stort antal företag och organisationer. Psykologer har under året med bestörtning fått rapporter om att personal runt om i landet utsatts för test baserade på de villoläror Erikson sprider. Dessa test har sedan fått ligga till grund till ofta livsavgörande beslut genom personalpolitik och viktiga rekryteringar. 

Etablerad media bär ett tungt ansvar

I reda pengar har Eriksons verksamhet sannolikt tillskansat sig emot hundra miljoner kronor i intäkter från allmänheten genom böcker och föreläsningar. Skandalen blir inte mindre av att vissa redaktioner inom etablerad media har låtit sig luras. Utan att man kontrollerat Eriksons kunskaper och meriter har han bjudits in som psykologisk ”expert” till TV4:s Nyhetsmorgon, och som expert på psykopater (!) i SVT:s Fråga Doktorn. Trots att Erikson och hans böcker avslöjades av tidskriften Filter under den gångna sommaren, har Bonnierägda Forum fortsatt att aggressivt marknadsföra hans böcker och Aftonbladet anlitat honom som ”beteendeexpert”. Man kan fråga sig på vilket sätt etablerad media kan vara en motpol till ”falska nyheter” på internet, när de vare sig undersöker vederhäftigheten hos dem de anlitar som experter eller än mindre bryr sig om när en ”expert” visar sig vara en okunnig lekman.

Rekommenderad läsning

Magasinet Filter, nr 63 (16 juli 2018)
Omgiven av idioti

Mattias Lundberg, Leg. Psykolog, Docent i psykologi
Omgiven av fyra färger – bara för färgblinda?
Del 1: ”Beteendevetaren”

Jonas Hjalmar Blom, Leg. Psykolog
Vad du bör vara medveten om när du läser Omgiven Av Idioter och kategoriserar människor i fyra färger

VoF på bokmässan,
Dan Katz och Madelene Pollnow samtalar om Erikson och hans bok

Vetenskap och Folkbildning