Erland Lagerroth

för hans enträgna försök att göra en ytligt mystifierande attityd till naturvetenskapen akademiskt respektabel.

Årets förvillare 1998 är Erland Lagerroth. Det är hans enträgna försök att göra en ytligt mystifierande attityd till naturvetenskapen akademiskt respektabel som kvalificerar honom för den utmärkelsen. Lagerroth är docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han har bland annat skrivit boken Världen och vetandet sjunger på nytt och artikeln ”Från kaos till kosmos och tillbaka igen” i Tvärsnittnr 2-1998

Mer information

Debatt i Folkvett

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.