Rudolf Steiner, 1905

Samlingssida

Rudolf Steiner (1861 – 1925), var en österrikisk filosof och esoteriker, med mera.
Han grundade antroposofin, waldorfpedagogiken, biodynamisk odling och antroposofisk medicin vilka alla är att betrakta som pseudovetenskapliga. Vetenskap och Folkbildning har genom åren debatterat och kritiserat dessa ämnen och följande finns tillgängligt här på vår hemsida:

ur Skeptisk Ordbok

ur Folkvett

ur VoF-bloggen

Vetenskap och Folkbildning