post id: 4744
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4744
 
Aktuellt

Gröna antroposofer

Det är välkänt att Miljöpartiet genom åren i högre utsträckning än andra partier understött antroposofiska verksamheter i olika politiska fora (framför allt i riksdagen och i landstingen). Denna kärlek tycks vara besvarad, åtminstone om man ska tro att elever på waldorfskolor röstar på ett sätt som är korrelerat till hur antroposofer röstar. Resultat finns att tillgå för skolvalet 2010, det vill säga de val som genomförts bland elever i olika skolor på högstadiet och gymnasiet i samband med de allmänna valen 2010. Elever på Waldorfskolor är i hög grad miljöpartister. Miljöpartiet är visserligen starkt bland skolelever i allmänhet – partiet fick 13,3% av skolelevernas röster över hela landet – men i waldorfskolorna når man ibland rent fantastiska nivåer. Också Vänsterpartiet förefaller att vara starkt bland waldorfelever.

Här är siffror från alla Waldorfskolor jag hittat på http://www.skolval2010.se/slutspurt.php, med de två-fyra största partierna för varje skola (här står “Övriga” för andra partier än de åtta riksdagspartierna och Piratpartiet):

 • Martinskolan, Stockholm (44 röstande, valdeltagande 94%): MP 43%, V 33%, Övriga 12%
 • Kristofferskolan, ÅK 7-9, Stockholm (132 röstande, valdeltagande 80%): MP 49%, C 13%, V 9%.
 • Kristofferskolan, gymnasium, Stockholm (116 röstande, valdeltagande 83%): MP 50%, Övriga 15%, V 10%.
 • Rudolf Steinerskolan, ÅK 7-9, Norrköping (54 röstande, valdeltagande 93%): MP 62%, V 16%.
 • Björkö fria gymnasium, Linköping (95 röstande, valdeltagande 68%): MP 36%, V 14%.
 • Umeå Waldorfskola (31 röstande, valdeltagande 67%): MP 40%, S 20%, PP 20%, V 17%.

2 responses to “Gröna antroposofer

 1. Nu kan man inte precis påstå att det säger något om partiet att många med vanföreställningar röstar på dem. Nog för att det finns knäppgökar bland MPs politiker, men vilket parti har inte det? I regeringen har vi ett parti helt centrerat kring en vanföreställning.

 2. Den som vill läsa om vilka som stöder alternativmedicin i MP:s riksdagsgrupp kan göra det här. Kort kan man säga att kärntruppen på sex personer minskat till fyra. Försvunnit har antroposofern Mats Pertoft, men å andra sidan är MP:s hälsopolitiska talesperson Gunvor Ericson kvar. Hur de nya ledamöterna ställer sig till KAM vet jag inte.

  På senaste MP-kongressen verkar dessutom många pro-KAM-motioner inte accepterats, så det verkar gå åt rätt håll.

  I Stockholms landsting finns dock antroposofen Raymond Wigg som är en fullfjädrad KAM-stödjare.

  Ironiskt är också stödet till V som är emot religiösa friskolor.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning