post id: 4796
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4796
 
Aktuellt

Behöriga lärare i Stockholms Waldorfskolor

I en diskussion om Waldorfskolornas resultat på VoF:s forum försökte jag leta upp en del statistik.

Vill man jämföra skolor och skolformer är inte betyg eller andel elever med gymnasiebehörighet särskilt bra mått på en skolas kvalitet eftersom själva betygsättningen kan brista – i synnerhet oerfarna lärare, vikarier eller obehöriga lärare har ofta svårigheter med rättvis bedömning av elevernas kunskaper.

Bättre är då att titta på saker som nationella prov (som är lika för alla) och hur elever lyckas i senare studier. Stockholms län listar alla sina skolor och anger där också andelen behöriga lärare – detta är givetvis inte ett absolut mått på hur bra lärarna är, men att ha en hög andel utbildade lärare visar på en högre grad av professionalism och objektivitet i anställningen av personal än en skola där personal anställts på andra meriter.

Den individuella jämförelsen bygger på de 20 första skolorna i Stockholms läns lista över grundskolor – Abrahamsbergskolan till Blackebergskolan (hoppade över en skola med inriktning för autistiska barn), och statistik över alla skolor i Stockholms län.

Waldorfskolorna som ligger till grund för statistiken var samtliga i Stockholm på waldorffederationens hemsida + Djurgårdens Waldorfskola som inte var listad där.

Lärartäthet
De kommunala skolorna hade mycket hög lärartäthet – i snitt har skolorna (inkl. Waldorf) en lärartäthet på 82%. Friskolorna i urvalet av 20 skolor låg generellt lägre – skräckexemplen var Alzahraa Idealiska Akademi med 60% behöriga lärare och Beta School med 66%.

Waldorfskolorna hade en anmärkningsvärt låg lärartäthet – snittet för waldorfskolorna var 53% – lägre än den sämsta bland övriga skolor i kontrollgruppen. Allra lägst låg Djurgårdens Waldorfskola med endast 35% behöriga lärare vilket får anses nästintill absurt!

Nationella Prov NO 2010
Skolverket listar alla skolors resultat och andelen elever som gjort alla tre delproven (skriftligt kunskapsprov, planering av arbete och praktiskt arbete). Waldorfskolor är ofta små skolor, vilket gör att resultaten inte alltid syns i listorna (om färre än 10 elever fått ett resultat – IG, G, VG eller MVG – listas det ej av anonymitetsskäl). Har skolan ej lämnat några resultat listas inte skolan.

Tittar man på alla skolor (av alla sorter) i hela Sverige är det 13% som ej fullföljt provet (hittade inte Stockholm separatlistat även om det säkert finns där någonstans).

Waldorfskolornas resultat
Generellt är det väldigt låga rapporterade resultat (mycket hög andel elever som inte gjort proven). En enda skola hade tillräckligt många inlämnade resultat för att kunna redovisa statistik – denna var bra, vilket var kul att se, även om skolan fortfarande låg dubbelt så högt som rikssnittet i antal elever som inte fullföljt provet.

 • Ellen Key 71% (17 av 24) av eleverna gjorde inte provet (vilket är anmärkningsvärt). Inga resultat listade från skolan (sker av anonymitetsskäl om färre än 10 fått någotdera resultatet)
 • Frejaskolan 45% (10 av 22) gjorde inte provet. Inga resultat listade.
 • Kristofferskolan 25% (14 av 55) gjorde inte provet, den enda skola som haft tillräckligt elevunderlag för att lista resultaten – goda resultat hos de som var redovisade.
 • Martinskolan 32% (7 av 22) gjorde inte provet. Inga resultat listade.
 • Mälaröarnas Waldorfskola hittar jag inte i listningen, vilket betyder att de inte skickat in några resultat alls.
 • Djurgårdens Waldorfskola (den med 65% obehöriga lärare) har inte heller skickat in resultaten.
 • Idunskolan har alla 6 gjort provet, inga resultat listade.

När jag själv ger nationella prov kan vissa elever skolka eftersom de vet att det kommer att gå dåligt, men där handlar det om kanske någon elev per klass – den spontana orsaken jag kan komma på bakom det extrema bortfallet är att eleverna antingen känner att det går dåligt och därför skolkar från proven eller att skolorna väljer att inte rapportera de sämsta resultaten för att de inte skall smutsa ner statistiken.

Bäst vore givetvis en sammanställning av senare studieresultat – andel elever som fullföljer högre studier inom naturvetenskap, som ju är det område där Waldorfskolorna traditionellt kritiseras. Någon sådan sammanställning har jag inte hittat än. Återkommer om jag får ihop någon vettig statistik.

Mattias Westermark
lärare, grundskola, Ma/NO, Enköping

P.S
Med reservation för att jag missat någon uppgift – rättelser emottages tacksamt!

Vetenskap och Folkbildning