post id: 4738
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4738
  
Aktuellt

Vidarkliniken blandar bort korten

Vidarkliniken svarar på sin hemsida på VoF:s debattartikel om ovetenskapliga metoder i sjukvården. Tesen vi i VoF driver är att behandlingsmetoder som inte fungerar inte ska användas inom sjukvården. Vissa behandlingar ska inte ha en särskild gräddfil bara för att de kallas alternativa, utan alla ska prövas och granskas kritiskt. Det borde egentligen vara en okontroversiell ståndpunkt och är det kanske också, eftersom Vidarkliniken inte vågar bemöta den utan väljer att blanda bort korten.

Till att börja med försöker man göra en poäng av att ingen har skrivit under artikeln med titeln läkare. Om man tycker att titlar är så viktigt kunde det ha varit klädsamt att ge ett erkännande till de forskare inom det medicinska området som skrivit under. Kliniken framhåller att man utöver antroposofisk medicin använder sig av vetenskapligt grundade metoder (kallat konventionella mediciner). Detta är naturligtvis utmärkt, problemet vi försökt belysa är att man även använder sig av en mängd olika icke-fungerande preparat, s.k. antroposofisk läkekonst. Det gäller t.ex. mistelpreparat mot cancer som har studerats ingående och visat sig inte fungera. Är det verkligen rimligt att sjukvårdens resurser för cancervård används till preparat som inte fungerar, bara därför att det passar väl in i antroposofins ideologi? Det tycker inte vi. Vad Vidarkliniken tycker framgår inte riktigt av deras svar.

Vidare framhåller Vidarkliniken bland annat att de framgångsrikt arbetar i team. Vår artikel var dock inte en kritik mot teamarbete. Man förklarar även att antroposfisk medicin är vanligt och att många arbetar med det runtom i världen. Men kritiken handlar inte om att antroposofisk medicin är en för marginell och oetablerad rörelse för att ta på allvar. Kritiken handlar fortfarande om att de använder skattepengar till behandlingar som inte fungerar.

Vidarkliniken menar att det finns forskning som visar att antroposofiska metoder är effektiva och hänvisar då till en Schweizisk rapport, utgiven av ett antroposofiskt institut av författare knutna till den antroposofiska rörelsen. Kanske inte helt oväntat drar forskare utanför rörelsen helt andra slutsatser av det material som det ”oberoende” Schweiziska forskningsinstitutet studerat. Detta väljer dock Vidarkliniken att inte nämna. Dessutom kan man fråga sig: om det nu finns bra forskning som stöder antroposofiska metoder, varför är man så förtvivlat angelägen om att ha dispens från att behöva visa på sådan forskning?

Det är inte särskilt länge sedan som det var farligare att gå till en läkare än att stanna hemma. Tack vare den vetenskapliga metoden har den situationen förändrats drastiskt. Genom att vi tar reda på hur olika behandlingar fungerar kan vi numera rädda många liv och minska lidandet runtom i världen. Evidensbaserad sjukvård innebär att man tar till sig metoder som fungerar och kastar bort sånt som inte gör det. Vidarkliniken har, åtminstone enligt egen utsago, kommit halvvägs. De tar till sig metoder som fungerar men de vägrar envist att förkasta sådant som inte gör det. Det är ett sorgligt slöseri med resurser.

5 responses to “Vidarkliniken blandar bort korten

  1. En nära vän berättade nyligen om plågeriet som hans mor fick utstå de sista dagarna i hennes liv, på Vidarkliniken. Hon depraverades av näringslösning och fick svälta ihjäl. Att våra skattepengar går till sådant svineri måste få ett omedelbart slut!

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning