Publicerat i Folkvett nr 2/2009.

Christian Egge, FRIHETENS VILLKOR, Liber 2009, 360 s. ISBN 91-47-09354-4.

Den norske antroposofen Christian Egge har länge verkat inom i svensk antroposofi, bl.a. som lärare vid Rudolf Steinerseminariet i Järna. På en av antroposofernas hemsidor säger han att ”antroposofin grundar sig egentligen på reinkarnationstanken”, och hävdar att denna tanke ska användas terapeutiskt: ”Och det är väsentligt för att man, när man till exempel arbetar med läkepedagogiska barn, pratar om att det finns en frisk väsenskärna i varje människa. Oavsett handikapp. Däri ligger en möjlig reinkarnationstanke. För det vi egentligen säger är att det finns en någon som kommer någonstans ifrån och som är på väg någon annanstans. Ett skeende alltså som överskrider födelse och död. Därför blir frågan om reinkarnation väldigt fundamental. Den blir viktig att ta upp.”1

Egge har gjort en intervjubok, ursprungligen utgiven på norska men nu också utgiven i svensk översättning av Libers förlag. Han har intervjuat 14 män och 2 kvinnor från olika delar av världen. De mest namnkunniga intervjuoffren är Desmund Tutu och Johan Galtung.

Bokens titel ”Frihetens villkor” ger en ganska dålig bild av vad den handlar om. På Libers hemsida berättar Egge att boken har sitt ursprung i hans egna funderingar om ”den möjliga konflikten, mellan biologins determinism och tron på människans fria val”. Detta är också det som boken kretsar kring.

Grundtemat är Egges missnöje med vad han uppfattar som begränsningar i naturvetenskapens världsbild. Han tycker att den inte ger utrymme för viljans frihet. Viktiga teman i flertalet intervjuer är naturvetenskapens begränsningar och behovet av andlighet. Några enstaka intervjuoffer har en avvikande inställning, däribland filosofen Torbjörn Tännsjö. Men Egges frågor styr hela tiden in mot de frågor som är relevanta för hans egen, antroposofiska åskådning. Den som vill veta något om olika filosofiska ståndpunkter om viljans frihet har inte mycket att hämta i den här boken, än mindre den som vill få någorlunda klarhet om vad modern fysik och biologi har att säga av relevans för frågan om fri vilja.

Boken presenteras av Liber förlag under avdelningen ”Lärarutbildning och pedagogik”. Det är en pinsam klassificering. På grund av sin ytlighet och den snedvridna bild som boken ger av naturvetenskapen är den exceptionellt dåligt lämpad för lärarutbildning. På norska gavs boken ut av det antroposofin närstående Flux Forlag, där den passar in i den övriga utgivningen. Vart är Liber på väg?

Sven Ove Hansson

Not

  1. www.antroposofi.info/utbildning/kurser_temadagar/forskning_kring_reinkarnation/
Vetenskap och Folkbildning