Publicerat i Folkvett nr 2/1992.

För några år sedan bestämde vi oss i redaktionen för Folkvett för att göra en grundlig granskning av antroposofin. Sedan dess har varje nummer innehållit minst en artikel om antroposofin.

Antroposofin är en rörelse med mycket stark ställning och med gott anseende på många håll i samhället. Den innehåller – det visste vi redan då – starka inslag av pseudovetenskap. Dessutom var antroposofin förvånansvärt dåligt känd och studerad. Detta var våra skäl att specialgranska just antroposofin.

Vår serie har innehållit artiklar bl a om antroposofins kunskapssyn och människosyn, om rasläran, pedagogiken och den medicinska teorin. Det vi lärt oss under resans gång har bekräftat att antroposofin är starkt präglad av pseudovetenskap. Med artikeln “Den framgångsrika antroposofin” i detta nummer avslutar vi vår serie. Detta betyder inte att vi kommer att sluta intressera oss för granskning av antroposofin. Artiklar om antroposofin, liksom om andra rörelser med pseudovetenskapliga inslag, är välkomna i Folkvett.

I detta nummer recenserar vi en bok av Rune W Dahlén om transcendental meditation (TM). Dahlén har gjort en grundlig studie av TM. Det finns intressanta likheter mellan antroposofin och TM, trots att de båda rörelserna har helt olika ursprung. Både TM och antroposofin uttalar sig om andeväsen och andra övernaturliga personligheter. Ändå vill ingen av dem kalla sig för religion, utan de föredrar att kallas “vetenskap”.

De vetenskapliga anspråken är givetvis huvudorsaken till att Folkvett är intresserat av att granska dessa och liknande riktningar. En och samma rörelse kan inte både kalla sig för vetenskap och förvänta sig att vara fredad från vetenskaplig och annan kritik på det sätt som religioner brukar bli i de rena trosfrågorna.

Vetenskap och Folkbildning