post id: 4745
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4745
  
Aktuellt

En drabbad svarar Vidarkliniken

I september skrev VoF en debattartikel om offentligt stöd till alternatimedicinen. I den berättade en person (här kallad Kattis) om sin mor som behandlades för cancer av antroposofiska läkare. Kliniken svarade på debattartikeln och det som följer är Kattis svar till Vidarkliniken.

————————

Nu har VoF fått svar på tal! VoF resonerar okunnigt om antroposofisk och komplementärmedicin. Kirurgi är inte snävt evidensbaserat för att det inte kan testas dubbelblint! I citatet om min mor stod det ju att hon hade kunnat räddas om hon inte hade varit så rädd för operation. Var har VoF påstått sig vara emot operationer vid cancersjukdom? Eller kirurgi i allmänhet?

Har VoF någonsin påstått att bemötandet inom vården inte skulle vara viktigt? Har för mig att VoF sagt att vi kan lära oss mycket vad gäller patientbemötande från den alternativa vården.

Vore intressant om de hade bemödat sig att svara på hur homeopatin fungerar istället för att hänvisa att den är populär i en del länder bland en massa människor. Iscador är tydligen bra för patienternas livskvalité och eventuella överlevnad. Det säger mig ingenting, annat än att patienterna får ett falskt hopp och känner sig bättre, tills sjukdomen spridit sig bortom all räddning. Att det fungerar i provrör med mistelpreparat betyder inte att det finns vetenskapliga studier som bevisar dess effektivitet på levande patienter. Att man fortsätter att erbjuda homeopati som är helt verkningslös utöver placebo kan ha att göra med lönsamheten för apoteken och de som tillverkar homeopatika. Att späda ut vatten är relativt billigt. Det gör ingen skada och används som ett komplement till annan medicin. Man behöver inte oroa sig att homeopatika kan interagera med verksam medicin, så som vissa naturläkemedel kan göra.

Vad gäller kommentaren om estetik, att det estetiska skulle påverka sjukdomar kan jag inte riktigt förså hur det skulle gå ihop? Blir cancerceller/virus /bakterier påverkade av saker som vi uppfatter som estetiska?

Man pratar i sin replik, om patientresultat också. Vad är det? Har patienten blivit friskare? Eller har patienten liksom på många hotell nuförtiden, kryssat i ett formulär där man anger hur trevlig vistelsen varit och vilket bemötande man fått av servicepersonalen, sängen var skön och maten god?

VoF och artikelförfattarna är eniga om att etik i sjukvården är oerhört viktigt. “Vårdgivaren och patientens perspektiv måste räknas in då det förbättrar patientresultatet.” Om patientens perspektiv är, att det är bättre att ta Iscador än att låta operera bort livmodern i ett tidigt stadium av upptäckta cellförändringar, med risk för att cancern kan sprida sig i hela buken, ska man villkorslöst låta patienten bestämma? Patienten har ingen medicinsk utbildning. Patienten är lättpåverkad av det personliga tilltalet och möjligheten att slippa tappa håret av cellgifterna och att få hela kroppen förgiftad, vilket känns oerhört svårt, för någon som hela det vuxna livet levt medvetet sunt.

Det låter fint att ge patienter valfrihet. Det krävs dock väldigt mycket kunskap från patienterna. Jag förstår inte vad pluralistisk sjukvård är? Är det två olika sorters sjukvård, en evidensbaserad som ses som auktoritär, vilket inte alla gillar, och en alternativ vård där patienter kan välja mellan homeopati och andra metoder som har placeboeffekt men ingen verkan utöver det? Är just valfriheten det viktiga? Sjukdomar är inte demokratiska. De botas inte av det som patienten väljer, utan av det som man forskat fram genom vetenskap och beprövad erfarenhet.

Men vad vet jag? Jag är bara en simpel arbetare.

Jag som lekman har aldrig förr hört uttryck som “bevispyramiden” som ska vara förlegad. Har begreppepet “flerdimensionell bevismodell” ersatt evidensbegreppet inom medicinen?

Kanske jag ska vara tacksam att min mor fick dö vid 62 eftersom hon själv fick välja vårdform? Att hon statistiskt sett hade haft ca 85% chans att få leva till 80-års åldern som hennes många syskon gör, är dock lite svårsmält för mig som anhörig som minns hennes plågor. Dock tvivlade hon aldrig på sitt Iscador!

Patienter är inte experter på sina sjukdomar, de är inte alltid logiska. Jag kan tänka mig att en kvinna kan känna att hon mister sin kvinnlighet med livmodern. Då kanske man kan koppla in ett samtal med en psykolog t.ex. Det finns ett helhetsperspektiv inom vården, förmodligen kan det bli bättre.

För att vara “rättvis” så var inte antroposoferna de enda som skulle “behandla” hennes cancer, det var en provkarta på allehanda alternativa metoder som finns tror jag. Tallmogården var hennes riktiga favorit med Dr. Aly, där var hon flera gånger. I dödsannonsen stod det att man kunde donera pengar till Tallmogården. Undrar om inte de också fick bidrag vid en tiden? Humlebaeck i Danmark besöktes också, det står i landstingets journal.

/Kattis

2 responses to “En drabbad svarar Vidarkliniken

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning