Vetenskap och Folkbildning

För kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap sedan 1982.

Bli medlem

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en rikstäckande förening som vill främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Vi vill också bekämpa felaktiga och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt. Föreningen har idag över 2700 medlemmar.

Läs mer om föreningen…


Nyheter

Sektnytt #10

sektnytt

Sektnytt är psykologen Håkan Järvås nyhetsbrev.

RELIGION OCH HJÄRNAN

Det finns en hel del forskning som visar att troende människor inte nyttjar de delar av hjärnan som man vanligtvis associerar med analytiskt och kritiskt tänkande när de utövar sin tro eller befinner sig i närheten av någon som de identifierar som karismatisk. ”Neuroteologer” vill till och med gå så långt att de hävdar att religiösa upplevelser enbart är en produkt av vår hjärna.I den här artikeln går författaren igenom lite olika ansatser från neurovetenskapen att förstå sig på religion. I en annan artikel problematiserar artikelförfattaren det här med att troende verkar ha så svårt för att tänka logiskt och att ta till sig fakta som strider mot deras tro. Och varför är en del människor så benägna att tro på övernaturliga saker?

DOKUMENTÄRFILMER

Lista och länkar till 10 dokumentärfilmer som gått på djupet med olika slutna sällskap. Väldigt intressant måste jag säga. Bland annat om amish, nazister, gängvärlden och ett mentalsjukhus.

SCIENTOLOGI

I HBO:s dokumentär Going Clear lyfts frågan om scientologernas status som religion i USA och skattebefrielsen det innebär. I filmen är man starkt kritiska till att IRS lät sig utpressas till att ge Scientologin skattebefrielse. Här en ingående artikel om den långa striden kyrkan förde mot IRS och som började redan 1967 när skattemyndigheten drog tillbaka deras status som religion.

Att Julian Assange spelade en roll i början av scientologernas krig mot Internet är kanske mindre känt. Han jobbade hos ISP:n Suburbia som scientologerna jagade för att få info om en kyrkans kritiker – David Gerard. Det var via Usenetgruppen alt.religion.scientology som de hemliga dokumenten om Xenu spreds för första gången och Scientology gjorde allt för att stoppa spridningen. Man stämde och hotade alla som spred materialet vilket bara gjorde saken värre. Det finns en hel del skrivet på nätet om detta. Här är en bra sammanfattning. I Sverige var Zenon Panoussis en av dem som bidrog till spridningen genom att lämna in materialet till Sveriges riksdag vilket gjorde det till en offentlig handling. Denna historia gav bland annat upphov till en P3-dokumentär. Anonymiseringsservern anon.penet.fi spelade också en avgörande roll på den tiden och scientologerna försökte vid flera tillfällen få reda på vilka som låg bakom vissa anonyma poster till usenetgruppen alt.religion.scientology. Bland annat vem som låg bakom namnet Scamizdat som var den som först spred de hemliga dokumenten. Om ni vill fördjupa er i det här så googla på alt.religion.scientology, anon.penet.fi och Scamizdat. Det är en intressant historia som jag ännu inte sett samlad någonstans på ett vettigt sätt.

Hana Whitfield som var kapten på Hubbards flaggskepp på tidigt 70-tal berättar här i en aldrig tidigare visad intervju om tiden på skeppet och fram till att man gick iland i Florida 1975.

Tidigare tillkännagav Louis Theroux att han arbetade på en dokumentär om Scientologi. Nu har scientologerna tillkännagivit att de jobbar på en dokumentär om Louis Theroux. Dialog är inte scientologernas starka sida direkt, trots att man slår sig för bröstet för att vara världsbäst på att kommunicera.

Scientologerna är också kända för att slira på sanningen när det gäller hur många anhängare man har. Själva påstår de att de har miljontals medlemmar men välinformerade källor säger att medlemstalen är nere på 25 000 nu. Jag vet själv att när jag 1989 frågade hur många som var medlemmar i IAS, International Association of Scientologists, fick svaret 75 000. Det var antagligen ett ganska rimligt mått på hur många som var aktiva vid den tidpunkten eftersom man var tvungen att vara medlem i IAS för att överhuvudtaget få ta del av någon av de tjänster som kyrkan sålde. Nu försöker man frisera siffrorna på Facebook. Nyligen annonserade man att man hade fått 266 000 likes på sin sida. Problemet är att när man granskar varifrån dessa likes kommer så visar det sig att 60 % av alla kommer från Indonesien och 20 % från Mexiko – länder som är kända för att man kan köpa likes där.

Ett annat försök att måla upp en fin fasad har varit projektet Ideal Orgs. Man köper fina fastigheter runtom i världen och inviger dem med pompa och ståt. Nu senast var det i Basel där David Miscavige talade. Problemet är att många av de här fastigheterna står och förfaller på grund av att ingen tar hand om dem. Bland annat flera lokaler i Kanada. (Artikeln är på franska men öppna den i Chrome så kan ni få den översatt ganska ok). Där finns även en karta över alla Ideal Orgs i världen – som uppgår till 29. I Montreal har lokalen som skulle bli Ideal Org stått tomsedan man köpte den 2007. Lokalen i Kansas City står också och förfaller. Inte heller på Irlandverkar det gå så bra för scientologerna då intäkterna stadigt minskar.

RELIGIONSFRIHET

I Nashville försöker en sexklubb flyga under den amerikanska moralradarn genom att hävda att de är en kyrka i stället. Fler och fler har börjat förstå fördelarna med att kalla sig för religion.

ADVENTISTSEKT

I Angola dödades ett stort antal människor i en eldstrid när polisen kom för att gripa ledaren för en adventistsekt. Nio poliser och 13 sektmedlemmar sägs ha dödats.

AUM SHINRIKYO

Det blev en del rubriker när Katsuya Takahashi greps 2012. Katsuya deltog i Saringasattacken i Tokyos tunnelbana 1995 och hade lyckats hålla sig undan polisen i 17 år. Nu har rättegången varit och dom fallit. Katsuya fick livstid. Sekten finns fortfarande kvar men går numera under namnet Aleph.

HEAVENS GATE

Jag har tidigare skrivit om Heavens Gate och att det fortfarande finns medlemmar kvar som sköter sektens hemsida och besvarar mejl från intresserade. Här en väldigt lång och bra artikelom Heavens Gate.

BRANCH DAVIDIANS

När vi ändå är inne på gamla sekter så dök den här gamla reportaget från NBC News upp. Intressant om man är intresserad av sekthistoria. Det är liverapportering från dagen då FBI stormade anläggningen efter 51 dagars belägring och den påföljande branden där 76 människor miste livet.

JEHOVAS VITTNEN

I staden Raanana i Israel organiserades stora protester mot Jehovas vittnen utanför en arena där de genomförde massdop. Protesterna utmynnade i våldsamheter. Detta efter att man först försökt få evenemanget stoppat på laglig väg.

Vittnena har likt scientologerna också en tendens att frisera siffror. Man har till exempel påstått att endast 5 % av alla vittnen skiljer sig, men oberoende granskningar av detta har visat att andelen vittnen som skiljer sig motsvarar det normala i samhället.

ULTRAORTODOX JUDENDOM

Ledaren för en ultraortodox flickskola i Israel har arresterats för att ha utövat otillbörlig påverkan på flickorna på skolan. Det har berättats hur ledaren bestämt vilka som flickorna ska gifta sig med och att föräldrarna till en flicka vägrats närvara på dotterns bröllop när de ifrågasatte rabbins auktoritet.

Den här artikeln från Dagen har några år på nacken men beskriver ganska bra problemet med de ultraortodoxa i Israel.

Ultraortodoxa judar har också blivit ett växande problem på flyget, som jag rapporterat om tidigare, då de vägrar sitta bredvid kvinnor och det har rapporterats om ett flertal incidenter där flyg blivit försenade på grund av detta.

ROBERT JAY LIFTON

Liften är en av de tidiga pionjärerna på området sekter och hjärntvätt. Han har bland annat skrivit klassikern Thought Reform and the Psychology of Totalism. I den beskriver han de intervjuer han genomförde med offren för kinesernas hjärntvättsprogram. I boken finner man också hans 8 kriterier för Thought Reform.

Nu har hans memoarer kommit ut – Witness to an extreme century. Här en recension av boken. Att jobba med extremism brukar inte vara så muntert och hans nämner själv i boken att hans dotter frågat honom om han aldrig funderat på att studera något mer muntert ämne.

EXORCISM

Om du är intresserad av att lära dig exorcism så finns chansen nu. Ett universitet i Rom har börjat hålla kurser i exorcism. Det utlovas bland annat att man ska få lära sig skilja på besatthet och psykiatrisk problematik.

Att driva ut demoner hos barn brukar inte alltid sluta så bra, som i det här fallet i Dallas. Bland annat uppges det att barnet inte fick något att äta 25 dagar i sträck. Artikeln innehåller också en video där modern är i färd med att driva ut demonen. Känsliga tittare varnas.

Öppet brev till Aftonbladet angående artikel om currykryss

Vi har uppmärksammats på att Aftonbladet under måndagen publicerade en så kallad ”Plus-artikel” slagrutamed rubriken Sovit dåligt? Du kan ligga på ett currykryss

I betalartikeln ges läsaren möjlighet att ta del av flera märkliga utsagor rörande dessa påstådda rutmönster på marken.  Artikeln baseras nästan enbart på utsagorna från en person som benämns som ”en av Sveriges största experter på currylinjer”. Visserligen ingår såväl ett citat som en ”faktaruta” om att vetenskapen ställer sig tvivlande till existensen av currylinjer, men utöver detta är det lätt att få intrycket att det faktiskt skulle existera fenomen likt de som beskrivs.

I tidningen beskriver artikelns huvudperson angående de påstådda currylinjerna och currykryssen att ”den inte heller går att mäta med vedertagna, vetenskapliga verktyg” utan hänvisar till pseudovetenskapliga instrument eller användandet av den egna känslan.

Det är inte ovanligt att anhängare av pseudovetenskap hävdar att naturliga händelser orsakas av just det fenomen de själva tror på.  I nämnda artikel pekas exempelvis kryssen ut som orsaken till såväl ryggont, som sömnsvårigheter och vissna plantor. Vaga påståenden om hur våra förfäder levde och tänkte kompletterar, utan källor, dessa utsagor.  Inom andra pseudovetenskaper eller trosinriktningar kan syndabocken vara något annat. Problemet med dessa påståenden är givetvis att de helt saknar något som helst evidens (vetenskapligt belägg).  Att i efterhand göra påståenden om orsaker till onda ryggar, skatbon eller annat är enkelt.  Hade dessa linjer verkligen existerat borde anhängarna också kunna göra förutsägelser baserat på de verktyg man väljer att använda. Hittills har dock inte något vetenskapligt kontrollerat experiment kunnat påvisa existensen av currykryss. Inte heller de verktyg som används, såsom slagrutor och pendlar har i tester visat sig fungera. Eftersom ett stort antal experiment faktiskt har gjorts angående detta borde effekten sedan länge ha varit känd om det hade funnits någon.

Aftonbladet har en stor läsekrets och vi har förståelse för att nyheter varvas med lättsmält underhållning. I detta fall riskerar dock läsaren att luras att tro att övernaturliga fenomen kan ligga bakom naturliga händelser och fysiska symptom. Vi finner detta beklagligt och hoppas att kommande artiklar om pseudovetenskapliga utsagor eller övernaturliga påståenden är betydligt mer källkritiska.

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen, Vetenskap och Folkbildning

Genom Linda Strand Lundberg, ordförande

 

Ovetenskaplig professor i Parapsykologi

I Sydsvenskan den 19 april ägnas sex helsidor åt Lunds Universitets professur i hypnologi och parapsykologi och åt dess professor Etzel Cardeña. Professuren har varit kontroversiell ända sedan den utlystes för tio år sedan, både vad gäller ämnet i sig och även Etzel Cardeñas person. Att det är problematiskt att ett statligt universitet urholkar sitt förtroendekapital är uppenbart för var och en, och Sydsvenskans artikel visar precis varför.

De uttalanden som Cardeña gör är mycket märkliga när han till synes bekymmerslöst för fram svepande påståenden som ofta saknar rim och reson. Och detta utan att man ens behöver gå in på det problematiska att ett universitet forskar om så världsfrånvända ämnen som tankeöverföring, själavandring eller fjärrskådande.

Cardeña börjar med att förklara parapsykologins dåliga rykte med att namnet är fel. Ett annat namn skulle ge ämnet mer legitimitet, vilket nog är väldigt tveksamt. Han hävdar vidare det visst finns bevis, ”inte perfekta bevis, men ändå”. Det säger sig själv att detta inte är en särskilt vetenskaplig inställning. Det är inte så att dåliga bevis kan ersätta bra bevis bara för att bra bevis saknas.

Nästa kullerbytta kommer sedan när han förklarar frånvaron av bra bevis med ett par nya påståenden: 1. Vi kan inte styra ”psi” (dvs parapsykologiska förmågor) med viljan, och: 2. “Psi” gör sig framför allt påmind i extrema situationer. Ingen förklaring ges till varför han utgår från detta, men han hävdar att följden blir att det är i stort sett omöjligt att testa ”psi”. Det här är ett typiskt exempel på ”special pleading”, dvs att man ägnar sin tid åt bortförklaringar istället för att bedriva seriös forskning.

Som fortsättning kommer det märkligaste uttalandet av alla: Han påstår att det bästa sättet att testa “psi” skulle vara att ta livet av en stor grupp anhöriga till skickliga psi-kommunikatörer för att testa deras reaktion. Är detta verkligen ett uttalande av en seriös forskare? Visst borde man med lite tankemöda kunna konstruera ett effektivt experiment som också är etiskt acceptabelt? Men det verkar som om Cardeña fokuserar mer på att tänka ut ursäkter än på att göra riktig forskning.

Artikeln fortsätter sedan över flera sidor i samma anda, men Cardeñas argument blir inte bättre och är för många för att bemötas. Man kan inte låta bli att undra hur det kan vara möjligt för en person att ägna så mycket tid åt någonting han inte kan identifiera, inte kan påvisa och inte kan ge någon plausibel grund till, och ändå inte erkänna att det han söker efter kanske inte finns.

Som avslutning på intervjun beklagar sig Cardeña och hävdar ”Att vara parapsykolog på heltid är kort sagt att framleva ett forskarliv med ett försvarstal i ständig beredskap”. Om Sydsvenskans artikel ger en rättvis bild av hans metoder och argument så får han nog acceptera den saken.

Sektnytt #9

Sektnytt är psykologen och sektexperten Håkan Järvås nyhetsblad.

sektnytt

RELIGIOSITET I VÄRLDEN

I en undersökning gjord i 65 av världens länder kring människors religiositet så har det framkommit en hel del intressanta resultat. Man kan bland annat se ett väldigt starkt samband mellan inkomst och religiositet – dvs. ju rikare du är desto större chans att du inte tror på någon religion. Det gäller också hela länder, ju högre BNP desto färre religiösa i landet, med två undantag – Kina och USA.

6 av 10 människor i hela världen anser sig vara religiösa. Gallup som gjorde undersökningen ser en trend mot ökad religiositet bland unga i världen vilket man på sikt menar kommer att leda till en ökad andel religiösa i världen och inte tvärtom som många siat om länge.

Man kan undra om de inkluderat pastafarianerna som nu blivit erkända som religion i Polen.

Här kan man läsa hela undersökningen.

RELIGIÖS TERRORISM

I en ny bok har författarna och religionsforskarna Richard Stark och Katie Corcoran försökt gå till botten med hur många människor som drabbas av religiös terrorism världen runt. De drar slutsatsen att anhängare av Islam är de ojämförligt största källorna till religiös terrorism i dagsläget.

rapporten Global Terrorism Index som ges ut av Institute for Economics and Peace har man kommit fram till samma sak.

RASTAFARIANER

Förra veckan skrev jag om Cannabiskyrkan i USA som hoppades att religionsfriheten skulle ge dem rätten att röka marijuana utan påföljd. Den här veckan kan jag rapportera om att rastafarianer i Italien i ett domstolsbeslut fått rätten att röka marijuana erkänd som en religiös ritual.

RAELIANERNA

Raelianerna vill ha en ambassad för de utomjordingar det vet en dag ska kontakta oss. Det är lätt att fastna i att skratta åt tokiga läror och tro att något sådant skulle man aldrig själv kunna tro på. Tänk på att det är inte sekten med de knasiga idéerna du kommer att trilla dit på utan sekten med idéer som ligger ganska nära dina egna. Det är inte knasiga idéer som är kännetecknande för en sekt utan det totalitära och manipulativa styret av medlemmarna – de fysiska och psykiska övergreppen.

POLITISK EXTREMISM

Här en intervju med Robert Örell från Exit

MORMONERNA

Många sekteristiska mormongrupper praktiserar månggifte. Det här är något som aktualiserats senaste tiden då en kvinna som lämnat en gruppering till slut lyckats vinna vårdnaden om sitt barn som fortfarande är kvar i gruppen. När hon kom för att hämta sitt barn möttes hon av våldsamt motstånd av anhängarna. De lär till och med ha försökt fösa in en ko i hennes bil.

Även om mainstreamvarianten av mormonism övergett praktiken med månggifte och utesluter de som vill praktisera månggifte, så har man samtidigt sett till att legalisera månggifte i Utah

Om man vill fördjupa sig i mormonernas våldsamma historia kan man läsa den här artikeln.

KU KLUX KLAN

En utbrytargrupp från Ku Klux Klan försöker göra klanen lite mer mainstream och man välkomnar nu judar, svarta och homosexuella att söka medlemsskap. Detta har inte mottagits väl av huvudkontoret.

SCIENTOLOGI

I filmen Going Clear så berättas om hur scientologerna var delaktiga i att bryta upp Tom Cruise äktenskap med Nicole Kidman. Vad som inte varit känt tidigare är att scientologerna också var delaktiga i att bryta upp hans tidigare äktenskap med Mimi Rogers och att man gjorde det genom att servera honom Nicole Kidman i stället.

Det uppdagades också i veckan att den amerikanska matkedjan Chipotle utnyttjades i reklam för en av scientologernas frontorganisationer. Det är oklart om Chipotle gett sitt medgivande eller inte. Sånt har dock inte hindrat scientologerna förut. I slutet av 1990-talet uppdagades att man använt rörliga bilder på kungaparet i en reklamfilm för Narconon där man hävdade att kungen nu stöttade Narconon. Hovet gick i taket och Narconon tvingades be om ursäkt.

David Miscavige, ledaren för Scientology har låtit privatdetektiver skugga sin egen far efter att denne blev utslängd ur kyrkan. De ertappades av en händelse med en arsenal i bilen som kunnat utrusta en armé. Bland annat vittnar privatdetektiverna om att de vid ett tillfälle sett pappan ta sig för bröstet och falla ihop. Orolig för att pappan hade drabbats av en hjärtattack kontaktade de David Miscavige. Han svarade att om det är dags för gubben att dö så låt honom dö, gör inget för att rädda honom. Här kan man läsa hela polisrapporten om man är specialintresserad. Det har också visat sig att han anställt en låtsaskompis till sin far. För att denne skulle spionera på fadern.

HBO:s dokumentär Going Clear har blivit en succé med närmare 6 miljoner tittare. Kyrkan har svarat med att ge ut ett påbud till alla scientologer att hålla sig borta från media pga man befinner sig under attack. Det finns inget som en gemensam fiende för att förena människor. Man fortsätter också med sina vanliga skumraskmetoder. En scientolog har försökt utge sig för att vara från tidningen Time och ville intervjua Paul Haggis. HBO hade ju anlitat en en mängd advokater för att täppa till alla möjligheter för scientologerna att stämma dem. Det verkar ha lyckats för HBO har inte sett till någon stämningsansökan än. Deras försök till skademinimering verkar vara fokuserade till Internetaktiviteter med bland annat Googleannonser.

BUDDHISTISK SEKT

Den buddhistiska sekten Koyasan Shingonshu firar 1200-årsjubileum i år.

HARE KRISHNA/ISKCON

I Mumbai i Indien har en rättslig tvist avgjorts efter många år där två rivaliserande Hare Krishna-grupper ansett sig ha äganderätten till fastigheten Hare Krishna Hills.

JEHOVAS VITTNEN

För några veckor sedan länkade jag till en ljudfil där någon spelat in sin rättegång. I veckan dök det upp en film där en kille spelat in hela sin rättegång på film.

WESTBORO BAPTIST CHURCH

Avdelningen ”vet inte om man ska skratta eller gråta”. Westboro Baptist Church är kända bland annat för att demonstrera på kändisars begravning med sitt homofoba och islamofobiska budskap. En australiensisk komiker föreslog att de borde åka till Irak och protestera mot hur kristna behandlas av IS. Tveksamt om de tog det helt på allvar även om de på Twitter sade sig göra det. De påstod till och med att de gjort det tidigare, men man ska inte helt utesluta att någon från WBC faktiskt har lite humor.

Sektnytt #8

Sektnytt är psykologen Håkan Järvås nyhetsbrev.

sektnytt

 

RELIGIONER OCH VÅLD

En fråga som ofta kommer upp i samband med religiöst motiverade terroristdåd är, i synnerhet de med muslimska förtecken, om det är religionen i sig som manar till våld. De som hävdar det gör det lite väl enkelt för sig anser jag. De religiösa texterna spelar självklart roll, men människor är i första hand flockdjur som följer ledaren och gör som ledaren säger. Det finns en mängd forskning kring detta och om man vill fördjupa sig kan man läsa om social identity theory.

Det handlar helt enkelt om det som populärt kallas vi och dem-tänkande. Vi är i första hand lojala mot den grupp vi identifierar oss med och följer flocken och ledaren. Grupper kan vara mer eller mindre hårt styrda och det är i de hårt styrda, odemokratiska och totalitära rörelserna vi ser våldsyttringar – som svar på verkliga eller upplevda oförrätter eller hot. Det underlättar naturligtvis för ledaren om det finns en lära som backar upp ledarens order till flocken. Religoner som baserar sig på bibeln och koranen har inga problem att hitta textstycken som manar till våld gentemot meningsmotståndare och fiender i allmänhet. Det är därför lätt för en kristen eller muslimsk ledare som vill styra flocken ut i krig att få stöd från de religiösa grundtexterna i sitt korståg mot de ”onda avfällingarna”. Andra religioner som inte har några omfattande texter eller där texterna inte innehåller så mycket prat om våld har svårare att mana till våld, men det betyder inte att det inte förekommer. Ledaren kan alltid göra sig till uttolkare för läran eller till språkrör för den gudom man tillber och på så sätt motivera till religiöst våld eller vad det nu kan vara ledarna vill att följarna ska göra. Här är ett exempel på hur en pastor använt sig av bibeltexter för att motivera till misshandel av barn.

Politiskt våld fungerar på samma sätt. Det är lättare att mana till våld om grundtexterna innehåller prat om hat och våld. Sen kan man ju alltid blanda politik och religion för att få en ytterst potent ideologisk mix.

Våldsyttringar hittar vi i nästan alla religioner som funnits ett tag. Buddhisterna har jag skrivit om tidigare. Det finns en bra bok om det som heter Buddhist Warfare.

Kristna exempel finns det ju gott om. Här är en artikel om sex moderna kristna terroristgruppersom ni troligtvis aldrig hört talas om. Namnen är som tagna ur Monty Pythons Life of Brian, eller vad sägs om National Liberation Front of Tripura och The Lords Resistance Army.

Scientology ägnar sig mer åt lömskt psykologiskt våld där man sätter dit folk genom att plantera falska bevis, sprida falska rykten, underminera deras trovärdighet och i princip allt man kan göra i lönndom. Om det inte funkar stämmer man folk. Det gör man för att det står att det är så man ska handskas med fiender. Om det hade stått i de hemliga texterna att det är ok att röja fiender ur vägen så hade vi naturligtvis sett den typen av verksamhet också.

Så självklart spelar de religiösa och politiska texterna roll men det är först när gruppen drar ut i krig mot en verklig eller inbillad fiende som vi ser våldsyttringar. Vilken typ av yttring vi ser, beror väldigt mycket på de religiösa och politiska grundtexterna, men det är inte texterna som manar, det är ledarna som manar gruppen och tar stöd i texterna om det finns stöd att få. I annat fall gör ledarna sig till uttolkare för läran eller gudomen.

HEAVENS GATE

Natten till den 23 mars för 18 år sen tog 37 medlemmar av sekten Heavens Gate livet av sig. De hoppades få lift med rymdskeppet som dolde sig i kometen Hale-Bopps svans. Vad som är mindre känt är kanske att det fortfarande finns medlemmar kvar i livet som också driver en site på nätet där man kan få svar på frågor om man har tur.

Vad som kanske inte heller är känt är att de ägnade väldigt mycket tid åt att experimentera med mat för att finna den bästa dieten, något de fortfarande håller på med.

JEHOVAS VITTNEN

Jag skrev tidigare om att det i USA har blåst upp en storm kring att man upptäckt att Jehovas Vittnen skyddar sexförbrytare. Det har visat sig att ledarna i minst 20 års tid beordrat de lokala församlingarna att rapportera alla typer av sexövergrepp till dem och att hålla tyst om dem utåt till församlingen, vilket lett till att sexförbrytare kunnat härja fritt under många år. Det som hänt nu är att ett av offren dragit kyrkan inför rätta och det har resulterat i ett uppmärksammat rättsfall. Det som kanske är nytt i det här fallet är att man nu har skriftliga bevis för att ledarna uppmanat församlingarna att tiga om sexövergreppen.

Jehovas Vittnen vann en delseger i veckan när vissa av anklagelspunkterna avskrevs.

SCIENTOLOGY

Det har skrivits en hel del om Scientology den här veckan också. Många har uttryckt chock över scientologernas metoder. Det har också börjat komma en hel del parodier igen. Det är som jag skrivit tidigare väldigt lätt att förlöjliga scientologin men humor och karikatyrer är ett tveeggat svärd som bör användas med omdöme för önskad effekt. Det som jag tycker var poängen med HBOs dokumentär är att man faktiskt fokuserade på övergreppen och inte det absurda i läran. Risken är att man nu åter hamnar i fällan att förlöjliga scientologernas tro i stället för att lyfta fram övergreppen. En av de bättre parodierna gjordes i alla fall av Saturday Night Live och den kan ses här.

Scientologerna har annars fortsatt med sina gamla vanliga metoder och har i veckans gett sig på Tom de Vocht genom att misstänkliggöra honom. Man befarar att de planerar att plantera falska bevis hos honom för att få honom fälld för narkotikainnehav. Ett gammalt beprövat scientologknep.

Kändisarnas medverkan har också varit på tapeten och man har försökt få både Tom Cruise och John Travolta att uttala sig. Tom Cruise ställer inte upp men Travolta har meddelat att han inte tänker se filmen.

På tal om kändisar i Scientology – här är en lista över alla som är med samt alla som på något sätt varit involerade.

Två av de mest betydelsefulla böcker som skrivits om Scientology är Barefaced Messiah av Russel Miller och A Piece of Blue Sky av Jon Attack. Här en intervju med båda författarna.

TERRORISM

Om man är intresserad av frågor som rör säkerhet/terrorism och underrättelsetjänsters verksamheter kan man prenumerera på ett extremt omfattande nyhetsbrev här.

VAD HÄNDER NÄR SEKTLEDAREN FÖRSVINNER ELLER DÖR?

Det är alltid en intressant fråga. Många brukar hoppas på och tro att sekten ska dö ut när ledaren försvinner, men det är sällan fallet eller att ledaren bildar en ny sekt några år senare på en annan plats. I veckan har det skrivits om ett av undantagen från det. För två år sedan bad ledaren Andrew Cohen sina följare om ursäkt och försvann och det verkar som om han menade det.

Westboro Baptist Church är dessvärre ett exempel på att gruppen fortsätter på den inslagna bana trots att ledaren dog för ett år sedan.

CHURCH OF CANNABIS

När Indiana antog den kontroversiella religionsfrihetslagen nyligen så passade även Cannabiskyrkan på att dra nytta av den genom att ansöka om att bli klassad som religion vilket den också blev. Nu kan medlemmar av kyrkan röka hasch utan risk för rättsliga åtgärder.

CIVILKURAGE

Slutligen en ljuspunkt som jag hoppas anammas av fler i slutna politiska och religiösa sällskap – att man utnyttjar sin yttrandefrihet och säger ifrån när man inte håller med ledningen, precis som de här människorna gjorde vid ett av mormonernas stormöten nyligen. Det kan förhoppningsvis leda till reformer.

Arkiv

Kategorier