Vetenskap och Folkbildning

För kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap sedan 1982.
Bli medlem

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en rikstäckande förening som vill främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Vi vill också bekämpa felaktiga och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt. Föreningen har idag över 2800 medlemmar.

Läs mer om föreningen…


Info från styrelsemötet 2017-04-23

På styrelsemötet i riksstyrelsen avhandlades bland annat följande:

 

  • Vissa bokföringsmässiga förändringar har gjorts efter påpekande från revisor och innebär att bland annat försäljning framgent kommer att bokföras separat.
  • Beslut fattades angående en omarbetning av hemsidan och antagande av en inkommen offert gällande detta. En översyn kommer också att göras för att omarbeta viss information som finns på hemsidan samt de funktionsmailadresser och personliga mailadresser som finns.
  • Pontus Böckman valdes in i Folkvettredaktionen och Linda Strand Lundberg avgick. Sven Ove Hansson kvarstår som ansvarig utgivare för tidskriften.
  • Från och med kommande nummer av Folkvett ska pdf-version av tidskriften finnas för distribution till synskadade medlemmar, för att underlätta läsningen för dessa. Denna version kan också komma att distribueras till andra som så önskar.
  • Under verksamhetsåret kommer snabbprotokoll/sammanfattning av styrelsens möten avseende några viktiga diskussioner och beslut att tillgängliggöras på hemsidan.
  • Det har förts diskussioner i föreningen gällande deltagande på bokmässan. Bakgrunden är att Nya tider kommer att delta och att exempelvis Expo har valt att dra sig ur. Styrelsen diskuterade olika aspekter av detta men valde att låta föreningen kvarstå som utställare på Bokmässan.

Nästa styrelsemöte hålls i Stockholm den 20/5. Valberedningen kommer att närvara och diskutera kommunikation med styrelsen.

Tidigare inlägg

VoF på vetenskapsfestivalen i Göteborg 2017

Vetenskapsfestivalen i Göteborg är landets största populärvetenskapliga arrangemang. Det äger rum varje vår och givetvis är VoF Göteborg med. I år bidrar vi med fyra punkter, som alla äger rum fredagen den 12 maj. Du är uppenbarligen schizofren! – Om språkbruk...

Deslegitimering av Erik Enby inte ett justitiemord

Under 2016 visades en egenfinansierad film om före detta läkaren Erik Enby på biografer runt om i landet. Filmen handlade om deslegitimeringen (som det heter när en läkares legitimation dras in) av Erik Enby som i filmen framställs som ett justitiemord.

VoF om dådet i Stockholm

Som alla andra följde vi rapporteringen den 7 april med bestörtning. I första hand går våra tankar till offren, deras nära och kära. Stockholmarna har uppträtt lugnt, medmänskligt och med en imponerande beslutsamhet att inte låta sig skrämmas. Polisen, vården och...

Peter Olausson – VoFs nyvalde ordförande

I tidigare inlägg har vi presenterat de nya styrelseledamöterna i Vetenskap och Folkbildning. Nu är det dags att ta reda på lite mer om vår nyvalde ordförande. Avgående ordförande Linda Strand Lundberg ställde några frågor till  Peter Olausson.   Berätta lite om...

Arkiv