Vetenskap och Folkbildning

För kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap sedan 1982.

Bli medlem

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en rikstäckande förening som vill främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Vi vill också bekämpa felaktiga och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt. Föreningen har idag över 2700 medlemmar.

Läs mer om föreningen…


Nyheter

Hans Rosling, ett avsked

Sveriges kanske mest omtyckte folkbildare har gått ur tiden.

Jag minns fortfarande allra första gången jag hörde talas om Hans Rosling. Det var 2005, och SVT sände en föreläsning om utveckling i världen. På scenen stod en man och formligen bubblade av smittsam entusiasm medan han med färgglada, animerade diagram visade hur vår syn på världen var nästan absurt felaktig, att saker var mycket bättre än de flesta av oss trodde, och Hans Roslingatt det på det stora hela bara blir bättre och bättre.

Jag är långt ifrån den enda som blivit tagen av hans föreläsningar. Att han var oerhört folkkär syntes tydligt på sociala medier, där det nog aldrig har skrivits så mycket om en svensk vetenskapsmans bortgång tidigare. Hans var professorn som med stiftelsen Gapminder lyckades med konststycket att göra statistik spännande och engagerande för en oerhört bred publik. En bedrift som bidrog till att han 2006 fick Vetenskap och Folkbildnings utmärkelse Årets folkbildare.

Rakryggat och med stor integritet förmedlade han sitt budskap till världen. När han inte föreläste om fattigdom på Karolinska institutet satt han i dansk TV och bemötte fördomar som vi i Europa ofta har om fattiga länder, deras utveckling och flyktingsituationen. Du har säkert själv sett videoklippet där han irriterat utbrister “det här ingenting som man kan diskutera, jag har rätt och du har fel” när den danske Adam Holm fortsätter måla upp en felaktig världsbild karaktäriserad av misär.

Nu, mer än någonsin, behövs personer med Roslings passion för sanningen. Starka förebilder som kan stå upp mot “alternativa fakta” och med riktig kunskap våga säga “du har fel”. Vi tror och hoppas att Gapminder kommer fortsätta att vara sådana förebilder.

Tack Hans, för allt du har gett oss! Arbetet mot fördomar och villfarelser kommer kännas svårare utan dig, och du är djupt saknad. Vila i frid.

 

Daniel Lindsäth

Vetenskap och Folkbildning

 

Årets folkbildare och Årets förvillare 2016

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har för 30:e året i rad utsett Årets folkbildare och Årets förvillare.

Årets folkbildare 2016 är Dagens Nyheters vetenskapsredaktion. När andra nyhetsredaktioner skär ner på vetenskapsjournalistiken har DN i stället valt att utöka. Vetenskapsredaktör Maria Gunther och medicinreporter Amina Manzoor har under året tillgängliggjort medicin och annan vetenskap på ett lättbegripligt och insatt sätt för allmänheten. Utmärkelsen är förenad med en prissumma på 25 000 kronor.

Årets förvillare 2016 är Karolinska Institutets tidigare rektor professor Anders Hamsten och de övriga i KI:s ledning som medverkade till att tysta ned det forskningsfusk som begicks av kirurgen Paolo Macchiarini. Även personer i ledande ställning på Karolinska sjukhuset har agerat förvillande vid hanteringen av kritiken mot Macchiarinis operationer.

Fullständiga motiveringar

Årets folkbildare

Amina Manzoor, Maria Gunther

Amina Manzoor och Maria Gunther. Foto: DN.

När andra nyhetsredaktioner skär ner på vetenskapsjournalistiken har DN i stället valt att utöka. Vetenskapsredaktör Maria Gunther och medicinreporter Amina Manzoor har under året tillgängliggjort medicin och annan vetenskap på ett lättbegripligt och insatt sätt för allmänheten. Föreningen vill med detta betona vikten av att ledande massmedia förstår värdet av att ha en permanent och kompetent bevakning av aktuell forskning.

Under senare år har etablerade svenska massmedier skurit ner på bevakningen av vetenskap. Inför 2016 valde tidningen Dagens Nyheter att istället utöka sin vetenskapsredaktion. De båda journalisterna Maria Gunther och Amina Manzoor har under året lyckats beskriva vetenskapliga framsteg, såsom Nobelpristagarnas forskning, genom att använda ett språk som är förståeligt för alla, oavsett utbildningsbakgrund. De tar med läsaren på en resa genom den ibland svårförståeliga vetenskapliga begreppsfloran och redogör exempelvis för skillnader mellan forskningskonsensus och enstaka studier.

På internet och i sociala medier florerar en mängd myter som rör kroppen och vår hälsa. Under 2016 har Dagens Nyheters vetenskapsredaktion kunnat hjälpa läsaren att navigera bland en mängd sådana påståenden avseende socker, förkylningar, vegetarisk kost och mat och hälsa. Med stöd i vad dagens vetenskap kan påvisa har flera spridda hälsomyter därigenom kunnat avlivas.

DNs vetenskapsredaktion har under året bevakat och rapporterat om stort som smått. Harry Potter-citat och teoretisk fysik har samsats i en artikel om tidsresor, problematiken med googlande patienter har diskuterats och påståendena i en pseudovetenskaplig bok har avfärdats. Redaktionen har med bravur och på ett insatt sätt bevakat de stora medicinska händelserna under året såsom Zikavirusets utbredning och Macchiariniskandalen samt redogjort för dessa utifrån flera olika aspekter. Amina Manzoor och Maria Gunther har gjort det svåra begripligt för en mängd läsare. Genom satsningen på vetenskapsjournalistik har Dagens Nyheter därmed visat att man förstår vikten av en god bevakning av dessa viktiga områden.

Årets förvillare

Årets förvillare 2016 är Karolinska Institutets rektor professor Anders Hamsten och de övriga i KI:s ledning som medverkade till att dölja kirurgen Paolo Macchiarinis forskningsfusk.

Redan före anställningen av Macchiarini ignorerade KI:s ledning kraftfulla varningssignaler om oegentligheter i dennes verksamhet. Ledningen fortsatte därefter med att ignorera larm om felaktigheter i Macchiarinis vetenskapliga artiklar om de opererade patienterna och om den bakomliggande grundforskningen med djurförsök med konstgjorda luftstrupar. Särskilt anmärkningsvärt är att Anders Hamsten dröjde med att låta utreda misstankarna mot Macchiarini. När utredningen väl var klar, med ett tydligt konstaterande att forskningen hade varit oredlig (dvs att forskningsfusk hade begåtts), valde KI:s ledning ändå att ignorera detta och med en diffus hänvisning till nya dokument från Macchiarini att fria denne från misstankar. Inte förrän journalisten Bosse Lindquists tv-dokumentär Experimenten sändes i januari 2016 medgav Anders Hamsten att Macchiarinis verksamhet varit oredlig. Omfattande utredningar av KI:s respektive Karolinska sjukhusets hantering av misstankarna mot Macchiarini har därefter avslöjat betydande brister i rutinerna på både KI och KS.

Kort historik om Macchiarini-skandalen

Visselblåsare slog larm till KI:s rektor redan i början av 2014. En skriftlig anmälan gjordes av fyra visselblåsare den 18 augusti 2014 men deras varningssignaler ignorerades länge. Visselblåsarna blev ifrågasatta och anmäldes för otillbörlig journalläsning. En utredning inleddes i slutet av 2014 av professor emeritus Bengt Gerdin (Uppsala universitet) som presenterade sin rapport den 13 maj 2015. Gerdins slutsats var att Macchiarini agerat oredligt i ett antal avseenden i sin forskning. Den 28 augusti 2015 beslutade KI icke desto mindre att fria Macchiarini från misstankar om oredlighet i forskning.

I början av hösten tillsatte först Kungliga Vetenskapsakademien och sedan regeringen utredningar om hur handläggning av misstänkt oredlighet i forskning ska handläggas i Sverige. Utredarnas rapporter väntas i början av 2017.

I januari 2016 sände SVT journalisten Bosse Lindquists dokumentärtrilogi om Macchiarini där det bland annat framkom att de opererade patienterna fått vilseledande information. Efter detta ifrågasattes alltmer KI:s och KS:s hantering av misstankarna mot Macchiarini. Rektor Anders Hamsten avgick den 13 februari 2016. KI:s dekanus för forskning Hans-Gustaf Ljunggren avgick den 23 februari 2016.

Ytterligare ett antal personer i ledande positioner på KI var aktivt engagerade i att rekrytera Macchiarini, att försvara hans verksamhet när den började ifrågasättas, att trots detta förlänga hans anställning, och att ignorera expertutredningen som konstaterade oredlighet. Omfattande utredningar har presenterats som avslöjat brister vid rekryteringen av Macchiarini och handläggningen av de misstankar om oredlighet som framfördes, både på KI och på Karolinska Sjukhuset.

Länkar
Sten Heckschers utredning [PDF]
Kjell Asplunds utredning [PDF]

Tack för 2016!

VoF - Gott nytt år!

Styrelsen VoF vill tacka för ett gott vetenskaps- och folkbildarår 2016.

Vi vill tacka alla våra medlemmar som gör det hela möjligt, och som ger oss förtroendet att styra arbetet.

Vi vill tacka alla medlemmar som ställer upp ideellt i en rad olika sammanhang, som lägger ner många timmars oavlönat arbete med att driva föreningen och dess verksamheter, och sprider information om vetenskap och pseudovetenskap.

Ett särskilt tack riktas till administratörerna för Facebook-gruppen Vetenskap och Folkbildning. Bara under 2016 har gruppen vuxit med över 7000 medlemmar och utgör nu föreningens synligaste och mest aktiva verksamhet.

Vi vill tacka alla organisationer och företag som vi samarbetat med under året.

Slutligen ett tack till alla folkbildare, i eller utanför VoF, som sprider kunskap om vetenskap och vetenskapens metoder, och motarbetar pseudovetenskap, villfarelser och vidskepelser.

/Styrelsen VoF

Pseudovetenskap i Nya Tider – Bokmässan 2016

Att den högerextremistiska tidningen Nya Tider hade en monter på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg i år, har nog få missat. Eftersom vi i Vetenskap och Folkbildning (som vanligt) var där, så passade vi på att ta oss en titt.

14368803_1118683091513126_3612525178095971571_n

Det första som kan noteras är att de som valt att dela monter med tidningen är föreningen Cui Bono, som är Göteborgs mest ihärdiga förfäktare för pseudovetenskap i allmänhet (anti-vaccination, 9/11-truthers m.m.). Föreningen har tidigare delat ut Nya Tider på sina evenemang. De har också arrangerat en föreläsning med högerextremisten Jan Sjunnesson som har starka band till tidningen och till sajten Axpixlat. Och nu hjälpte de alltså Bokmässans mest kontroversiella deltagare att ställa i ordning den gemensamma montern. (Dock avgränsades utställarna av en halvhög avskiljare.)

nyatiderquibono

Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk i montern. Till vänster i bild (bakgrund) föreningen Qui Bonos gula vimpel.

Förutom det högerextrema åsiktsmaterialet i tidningen är den intressant att granska ur ett rent faktamässigt perspektiv. Så här följer en liten genomgång:

skriftsprak

Högst upp ser vi en liten ”vetenskapsnyhet” som säkert faller många av tidningens läsare i smaken. Rubriken är: ”Historia: Världens första skriftspråk är europeiskt”. Artikeln påstår de att de 7000 år gamla inristningar som hittats på föremål (bl.a. keramik) från Vincakulturen på Balkan är bevis för att det var européer som uppfann skriftspråket, nästan 2000 år före kilskrift och hieroglyfer. Men det råder konsensus bland forskarna på området om att det inte är ett skriftspråk som hittats, utan att det handlar om ett ”proto-språk” som är mycket enklare än ett riktigt språk, och har ett mycket begränsat användningsområde. Läs mer under rubriken ”Mot allt vetande” på https://sv.wikipedia.org/wiki/Skrift

Längst ner på framsidan finns en ”puff” till en artikel om yazidiernas situation i Irak, som reporten åkt till för att besöka ”riktiga flyktingar, sådana som Europa inte hjälper eftersom de vill stanna i sitt land”. Artikeln visar korrekt att det är svårt att nå Sinjar-området med bistånd, eftersom det långa perioder varit helt belägrat av IS. Artikeln nämner dock inte att Sveriges bistånd till situationen kring Syrienkrisen var 556 miljoner förra året. Utöver det gick 180 miljoner kronor till Irak. En av organisationerna som stöds är QANDIL, som arbetar i Irakiska Kurdistan, bland annat i Sinjar. Enligt regeringens pressmeddelande är Sveriges finansiella stöd till regionen som är drabbad av Syrienkrisen totalt 1,7 miljarder kronor över fem år, samt hittills 2,2 miljarder kronor i humanitärt bistånd.

tidningb

Huvudartikeln på förstasidan har rubriken ”Kräver 250 miljoner i hyra för tom båt” och handlar om en konflikt mellan Migrationsverket och ägaren till en stor båt som eventuellt skulle komma att hyras av myndigheten för att använda som tillfälligt asylboende. Precis som rubriken gör gällande så handlar det om ett krav i en tvist, där ingenting ännu är avgjort.

På förstasidan ser vi också en bit av artikeln om DN:s rapportering om invandring. Första delen av artikeln handlar om att DN ska ha tolkat en OECD-rapport från 2013 på ett osakligt sätt. Den enda offentliga ”expert” som gjort en annorlunda tolkning verkar dock vara Jan Tullberg, docent i ekonomi och skribent på Avpixlat och Fria Tider.

För övrigt kan noteras att insändarsidan tar upp frågan om ifall Estonia-katastrofen orsakades av en mörklagd konspiration, och en kommentar om en tidigare artikel om Nya Tider, som handlar om vikten av att värna den alternativmedicinska Vidarkliniken. Mer om Vidarkliniken kan ni läsa här: http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer

Amanda Duregård, journalist

Angående Brian Clement

Brian Clement, som leder Hippocrates Health Institute i Florida, skulle ikväll, den 20 juni 2016, ha hållt ett föredrag på ABF i Stockholm. Efter att ABF kontaktats av VoF och att DN publicerade en artikel den 18 juni, meddelade ABF att Brian Clement inte var lämplig som talare i deras lokaler. Detta i sin tur ledde till föreläsningen ställdes in. Vi tycker att detta är bra.

Mestadels har vi fått positiv feedback på vårt agerande, men vi är inte förvånade över att en del blir upprörda. Vi vet att somliga anser att vi ”trakasserar” och ”mobbar”. Vi hade önskat att våra ansträngningar sågs i ett annat ljus, men det är som det är. På den framförda kritiken kan man svara följande:

Vad gäller att förhindra föreläsningen så var det vi gjorde att vi förde fram fakta och vår åsikt om Brian Clement till ABF. Vi ställde också upp och förklarade vår syn när DN kontaktade oss. Beslutet att ställa in bokningen var helt och hållet ABFs, så de delade uppenbarligen vår åsikt när de tittade närmare på saken.

Vad gäller att vi förnekar Brian Clement sin yttrandefrihet, så är det nonsens. Brian Clement har fortfarande många andra möjligheter att uttrycka sig. Yttrandefrihet innebär inte att ABF eller någon annan är skyldiga att upplåta sin lokal till alla som önskar det. Man måste också minnas att yttrandefriheten inte är absolut utan har flera inskränkningar.

En del har också påstått att Brian Clement bara är en dietist som förespråkar en hälsosam kost och att han inte säger sig behandla sjukdomar. Det är uppenbart felaktigt:

Vi har också fått höra att ”även om ett barn dog” pga Brian Clements behandling så dör det mycket fler i konventionell vård, så ”varför gör ni ingenting åt det?”. Det är en förbluffande inställning. Att konventionell vård inte kan bota alla sjukdomar och att även tragiska misstag inträffar där, är sorgligt och oacceptabelt. Men det betyder inte att vi bör lämna över sjukvården till charlataner och självutnämda ”helare” utan läkarutbildning. Brister i konventionell sjukvård ska naturligtvis bekämpas och kritiseras, och det finns också formella och systematiska metoder för detta (till exempel ”Lex Maria”). Man kan undra om Brian Clement tillämpar något liknande?

I övrigt vad gäller våra motiv så framgår de väl ganska väl av ovanstående och av vårt uttalanden om saken i DN. Vi värnar om allmänhetens säkerhet och anser att Brian Clement framför ogrundade och vilseledande budskap, och att hans budskap framför allt lockar utsatta personer, såsom till exempel desperata patienter med svåra, livshotande eller obotliga sjukdomar. Till skillnad från Hippocrates Health Institute (som 2013 omsatte 22 miljoner dollar) arbetar vi helt utan ersättning och på vår egen fritid.

Vi anser att vårt agerade är sakligt och har allmänheten bästa i åtanke. Vi kommer att fortsätta att informera om den här typen av aktiviteter. Dessvärre kommer vi alltid att representera ”den onda sidan” för vissa personer, men tyvärr är det nog oundvikligt.

Pontus Böckman, styrelseledamot.

Arkiv