Vetenskap och Folkbildning

För kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap sedan 1982.

Bli medlem

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en rikstäckande förening som vill främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Vi vill också bekämpa felaktiga och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt. Föreningen har idag över 2700 medlemmar.

Läs mer om föreningen…


Nyheter

Angelägen granskning av Kolloidalt Silver

Vetenskap och Folkbildning välkomnar Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskans granskning av Kolloidalt Silver och de påståenden som görs runt produkten. Kolloidalt Silver är en lösning av silverjoner som av förespråkarna påstås bota bota och/eller skydda mot allt från förkylning till cancer och ebola, något det saknas vetenskapligt stöd för.

– Jag har själv sett hur kolloidalt silver har dykt upp i mitt facebookflöde flera gånger – som ett mirakelmedel mot allt från depression till svåra kroniska sjukdomar. KS verkar vara det senaste och trendigaste inom de alternativa kretsarna och genom att det marknadsförs som botemedel till och med mot cancer så är det oerhört skrämmande. Det kommer alltid att finnas människor som väljer att avstå fungerande behandlingar för att testa detta i stället, säger Vetenskap och Folkbildnings ordförande Linda Strand Lundberg.

Förespråkarna brukar hänvisa till användarberättelser och till mindre studier utförda på cellinjer in vitro, det vill säga i provrör. Förutom att man utifrån dessa ytterst begränsande studier inte kan säga något om hur Kolloidalt Silver agerar mot cancer med mera i människokroppen, kan man heller inte säkert säga att det är just silvret och inte nanopartiklar/metaller i allmänhet som påverkar tillväxten av virus och cancerceller i provröret. Med andra ord saknas det stöd för att Kolloidalt Silver skulle vara den mirakelkur den sägs vara.

Det är också viktigt att komma ihåg att användningen av silverjoner har kopplats ihop med ökad antibiotikaresistens samt att silver är ett miljögift. Silverjoner är giftiga för vattenlevande organismer, och påverkar bland annat deras fortplantningsförmåga.

-Den cyniska människosynen som bluffmakarna uppvisar är fruktansvärd. Här handlar det helt enkelt om att sko sig på sjuka människor! Genom att Sydsvenskan uppmärksammar denna bluffprodukt kanske någon tänker efter en extra gång och väljer riktig vård i stället, säger Linda Strand Lundberg.

Att de skånska tidningarna Helsingborgs Dagblad och Sysvenskan nu har valt att sätta kollodialt silver under lupp och påvisa avsaknaden av vetenskapligt stöd för medlet är något föreningen Vetenskap och Folkbildning ser mycket positivt på. Kanske kan denna publicering bidra till att sprida kunskap till människor som annars hade fallit för overksamma mirakelkurer och grundlösa påståenden om medicinska effekter.

Nedläggning av Medelhavsinstituten -ett ogenomtänkt beslut

medelhavsinstitutet

Bild lånad från Svenska Institutet i Athens Facebooksida

Regeringen har idag beslutat att avsluta finansieringen till, och därmed i praktiken lägga ned, de svenska Medelhavsinstituten. Instituten har sedan länge fungerat som centrum för svensk forskning inom medelhavsområdet, och samlat studenter och forskare inom såväl humaniora, språk, konst och arkitektur. De har också gett tvärvetenskapliga kurser. Regeringens  beslut om minskade anslag innebär i princip slutet för svensk medelhavsarkeologi. Att beslutet har kommit abrupt och helt utan föregående diskussion gör inte saken bättre.

Martin Rundkvist är forskare inom arkeologi och före detta ordförande i Vetenskap och Folkbildning. Han kommenterar nedläggningen såhär:

Att strypa statsfinansieringen för Medelhavsinstituten vore som att lägga ner Drottningholms slott och sälja koppartaken. Instituten tillhör det offentliga Sveriges starkaste internationella varumärken. De alstrar varje år en enorm kulturell, vetenskaplig och diplomatisk avkastning på en i sammanhanget mycket liten investering.

Martin Rundkvist menar också att instituten i vilket fall kommer behöva startas om, vilket skulle innebära stora kostnader helt i onödan.

För personer som vill värna vetenskapen kan det visserligen ses som positivt att regeringen nu ämnar satsa på ett naturvetenskapligt centrum i Lund. I dagsläget vet vi dock inte mycket om det planerade centrumet, vilket gör att det känns tveksamt att bygga det till priset av den totala nedläggningen av andra forskningsfält utan att ens ha utrett saken först. Ett sådant förfarande tyder på ett förakt för bildning och oförståelse inför värdena av viss typ av forskning.

 

Christine Öberg

 

 

Bokmässan 2014

loggahemsida469

Den 25-28 september pågick den stora bokmässan i Göteborg, i år för 30:e gången. Som vanligt var Vetenskap och Folkbildning med. Sammanlagt var det något tjog aktivister från Göteborg, Trestad och Uppsala som bemannade den skeptiska montern E04:10. read more…

VoF ny medlem i nätverket Vetenskap & Allmänhet

vetenskap-allmänhet-logotyp

VoF har anslutit sig till nätverket Vetenskap & Allmänhet! Men vad är VA (uttalas som ”va?”) för någon organisation?

VA vill åstadkomma en brett förankrad tilltro till vetenskap och kunskap i Sverige. Föreningens uppdrag är att främja dialog och öppenhet mellan forskare och allmänhet/samhälle.

Kunskap om människors uppfattningar liksom om forskares perspektiv behövs för att kunna åstadkomma dialog. Därför genomför VA studier, prövar nya samtalsformer och bygger nätverk med aktörer nationellt och internationellt. Verksamheten möjliggörs genom stöd från medlemsorganisationer och projektmedel från stiftelser, fonder, organisationer och regeringen. read more…

VoFs partienkät, del 3: Sveriges energiförsörjning

Oskarshamns kärnkraftverk.

Oskarshamns kärnkraftverk. Hur ser partierna på kärnkraftens och andra energikällors framtid i Sverige?

Inför Riksdagvalet den 14 september 2014 har VoF ställt några frågor till samtliga svenska partier som idag finns representerade i Riksdagen eller Europaparlamentet*. Frågorna har handlat om ämnen som intresserar många i föreningen och frekvent diskuteras bland medlemmar och sympatisörer på sociala medier. Det handlar om Genetiskt modifierade organismer (GMO), Alternativmedicin och Energipolitik.

I denna tredje del presenteras svaren som inkommit på förfrågan rörande Sveriges framtida energiförsörjning. Då detta är en fråga många partier är engagerade i och hanterar i sina respektive partiprogram är vissa av svaren något längre än i de tidigare bloggposterna. Svaren publiceras dock i sin helhet.

Partierna presenteras i bokstavsordning.

Frågan som ställdes var:

Hur ska Sveriges energiförsörjning hanteras i framtiden? 

read more…

Senaste foruminlägg

Arkiv

Kategorier