Vetenskap och Folkbildning

För kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap sedan 1982.

Bli medlem

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en rikstäckande förening som vill främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Vi vill också bekämpa felaktiga och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt. Föreningen har idag över 2700 medlemmar.

Läs mer om föreningen…


Nyheter

Årsmöte 2017

Välkommen på föreningen Vetenskap och Folkbildnings årsmöte 2017

Datum: Lördag 25 mars
Plats: Malmö, Mayfair Hotel Tunneln (Adelgatan 4) 

Programöversikt i korthet (se nedan för mer detaljer):

 • Fredagen 24 mars: Skeptikerpub med talare på puben Sir Toby’s.
 • Lördagen 25 mars: Själva årsmötet äger rum kl. 13:00 – 15:00, men programmet inleds redan klockan 09:00 och pågår under hela dagen med bl. a. föreläsningar och utdelning av utmärkelsen Årets folkbildare 2016. En gemensam middag på egen bekostnad börjar kl. 19:15, föranmälan krävs.
 • Söndagen 26 mars: Guidat studiebesök på Malmö Museum mot mindre avgift och föranmälan.

Motioner:
Två motioner har inkommit till årsmötet, vilka bifogas. (se nedan).

Förtäring:
Föreningen bjuder på kaffe och kaka under lördagen för dig som är föranmäld. Ingen organiserad lunch arrangeras men ett flertal lunchmöjligheter finns i närheten. Ytterligare information tillhandahålls på mötet.

Obligatorisk föranmälan gäller för kvällens middag, då föreningen ämnar boka bord på en restaurang. Likaså till söndagens studiebesök. Anmäl dig senast fredagen den 17/3 genom att logga in på Mina Sidor: http://forening.foreningshuset.se/vof/loggain
(anmälan finns under fliken Evenemang)

Boende:
Malmö har gott om hotellmöjligheter. Hotellet där årsmötet sker (Mayfair Hotel Tunneln) erbjuder 10 % rabatt för dig som deltar på årsmötet. Detta gäller i mån av tillgängliga rum och kräver bokning via telefon på (040-10 16 20) eller mejl (info@mayfairhotel.se). Uppge att du deltar i mötet och önskar 10 % ”VIP-rabatt”.

Varmt välkommen!
Vetenskap och Folkbildnings styrelse genom
Linda Strand Lundberg, ordförande


 

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, sekreterare, samt två protokolljusterare tillika rösträknare vid eventuell votering
 3. Godkännande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år
 7. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 8. Inkomna motioner
 9. Val av styrelse
 10. Val av revisorer och suppleanter
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande

Länk till valberedningens förslag till ny styrelse


Program:

Fredag 24 mars

Sir Toby’s Pub & Restaurant, Davidshallsgatan 21

19:00 Skeptikerpub: ”Pseudovetenskap i terapirummet” – Teddy Winroth
 
Lördag 25 mars

Mayfair Hotel Tunneln, Adelgatan 4

9:00 – 9:30 Mingel, kaffe
9:30 – 10:30 ”Hat på nätet” – Amalia Juneström
10:45 – 12:00 “Workshop Mansboxen” – Marco Vega
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:50 Årsmöte
15:00 – 15:55 ”Conspiracy theories – What? Why? Where to?” (in English) – Steen Svanholm / Claus Flodin Larsen

 

16:00 – 16:55 ”Det som inte existerar, men finns ändå.
Några ord om föreställningars makt och inflytande” – Mikael Rothstein 
16:55 – 17:15 Fika
17:15 – 17:45 Utdelning av Årets Folkbildarpris 2016 till DN:s Vetenskapsredaktion
19:15 Middag på Restaurang RoseGarden, Stora Nygatan 59
(föranmälan, självkostnad)
Söndag 26 mars

Malmö Muséum, Malmöhusvägen 6

11:00 Studiebesök med guide: ”Makt över människor” (föranmälan, självkostnad 50 kr)

 

Om talarna:

Teddy Winroth är leg. psykolog och kriminolog och intresserar sig speciellt för hur pseudovetenskap bland psykologer är ett stort problem och tar sig svåra yttringar i terapirummet för patienter som söker hjälp.

Amalia Juneström är doktorand i informationsvetenskap vid Uppsala universitet. I sin forskning intresserar hon sig för hur informationsteknologi påverkar människors beteende och i sitt avhandlingsprojekt undersöker hon några av de många uttryck hat och hot tar sig på nätet. Hon är också medlem i VoF:s lokalförening i Uppsala.

Marco Vega är Sexvägledarnas kommunikatör och nyfikna samtalsrådgivare med 10 års erfarenhet av att samtala, föreläsa och arbeta med frågor som rör sex, sexualitet, relationer och hälsa. Tillsammans med Linda Byqvist drog han igång Sexvägledarna 2013 för att erbjuda det som saknades, en ungdomsmottagning för vuxna. Sedan dess har Sexvägledarna växt och kan idag erbjuda handledning, utbildningar, föreläsningar och workshops inom sexualitetens många olika fält.

Steen Svanholm and Claus Flodin Larsen are the dark forces behind 911facts.dk, the only site in Danish that deals skeptically, scientifically, and critically with the many conspiracy theories revolving around the tragic events of September 11, 2001. During their work, they have uncovered the secret underworld of conspiracy theories, and made startling discoveries that will shake the world, about what the theories are, why people believe in them, and what to do to.

Mikael Rothstein är professor i religionshistoria vid Syddansk Universitet. Under många år har han studerat nya religioner och religiösa rörelser. Numera är det primärt religion bland jägar-samlare och andra inhemska folk på Borneo han ägnar sig åt. Mikael har skrivit många böcker, och flera av dem har också utgivits i Sverige. Senast har han skrivit flera vetenskapliga artiklar om Scientologikyrkan och publicerat boken ”Regnskovens religion. Forestillinger og ritualer blandt Borneos sidste jæger-samlere”.


Motioner till årsmöte i Vetenskap och Folkbildning 2017.

Motion 1:

På Facebook finns en grupp med namnet ”Vetenskap och Folkbildning”. I det fastnålade inlägget i gruppen finns denna beskrivning:

”Välkommen till föreningen Vetenskap och Folkbildnings diskussionsgrupp på Facebook! Den är i första hand till för vetenskapliga skeptiker. Gruppen representerar inte föreningen eller dess medlemmar utan är ett uttrymme som föreningen tillhandahåller för diskussion och frågor.”

Beskrivning är motsägelsefull och förvirrande. Denna mening: ”Välkommen till föreningen Vetenskap och Folkbildnings diskussionsgrupp på Facebook” motsägs av detta: ”Gruppen representerar inte föreningen eller dess medlemmar”. Är det föreningens grupp eller inte?

Jag föreslår därför att årsmötet beslutar att utnämna Facebook-gruppen till föreningens officiella Facebook-grupp, och att detta ska framgå i gruppen beskrivning.

Brunflo 2017-01- 29
Magnus Hansson

Styrelsens svar på motion 1:

Som motionären beskriver finns på Facebook en grupp med namnet ”Vetenskap och Folkbildning”. Denna grupp tillhandahålls officiellt av föreningen, men är öppen för alla som följer gruppens regler och består därmed inte enbart av medlemmar i föreningen Vetenskap och Folkbildning. Föreningen kan därmed ej svara för de inlägg som görs av gruppmedlemmarna och gruppens medlemmar representerar heller inte på något sätt föreningen.

Styrelsen anser därmed motionen vara besvarad

 

Motion 2:

Om särredovisning av representation

Att årsmötet fastslår att årsredovisning och utskick inför årsmöte ska innehålla följande:
– En särredovisning och precisering av föreningens representation och internrepresentation.

Motionärer från VoF Örebro:
Nina Glattfelder
Kjell Strömberg
Jan Wallin

Styrelsens svar på motion 2:

Motionärer från VoF Örebro har inkommit med motion rörande intern och extern representation, samt redovisning av dessa.

Föreningen Vetenskap och Folkbildnings bokföring följer redan idag bokföringslagen och god redovisningssed. Den representation som sker finns tydligt redovisad i bokföringen och kan på anmodan visas upp om oklarheter eller frågor föreligger. Det finns ingen representation, varken intern eller extern, som inte har redovisats i detalj med kvitton, aktiviteter och deltagare. Ekonomiansvarig tillser redan idag att årsredovisningen visar kostnadsslagen. Allt kontrolleras redan idag av revisorerna. Styrelsen anser därmed att det saknas skäl till ytterligare kontroll, med hänvisning till att redovisningen redan idag är detaljerad/fullständig.

Styrelsen yrkar därför på att årsmötet avslår motionen.

 

Årsmöte VoF Göteborg 18 mars 2017

VoF Göteborg

Välkommen till årsmöte med VoF Göteborg!

I år firar vi även att det är 10 år sedan det som skulle bli Sveriges mest aktiva skeptiska lokalavdelning började bildas.

På dagordningen bl.a.:

 • Styrelsen redogör för verksamhetsåret
 • Val av ny styrelse m.m.
 • Föreläsning av Agnes Wold
 • Workshopar

Vi är på Folkets hus, Järntorget, kl 9-16 med avbrott för lunch. Från kl 17 fortsätter vi på Haket/Yamato (Masthuggstorget) med samkväm och trevliga aktiviteter.

Lokalavdelningens valberedning tar emot nomineringar till styrelseposter på valberedningen.gbg@vof.se.

Årsmötet finns naturligtvis som Facebook-event: Årsmöte VoF Göteborg 18 mars 2017

Hans Rosling, ett avsked

Sveriges kanske mest omtyckte folkbildare har gått ur tiden.

Jag minns fortfarande allra första gången jag hörde talas om Hans Rosling. Det var 2005, och SVT sände en föreläsning om utveckling i världen. På scenen stod en man och formligen bubblade av smittsam entusiasm medan han med färgglada, animerade diagram visade hur vår syn på världen var nästan absurt felaktig, att saker var mycket bättre än de flesta av oss trodde, och Hans Roslingatt det på det stora hela bara blir bättre och bättre.

Jag är långt ifrån den enda som blivit tagen av hans föreläsningar. Att han var oerhört folkkär syntes tydligt på sociala medier, där det nog aldrig har skrivits så mycket om en svensk vetenskapsmans bortgång tidigare. Hans var professorn som med stiftelsen Gapminder lyckades med konststycket att göra statistik spännande och engagerande för en oerhört bred publik. En bedrift som bidrog till att han 2006 fick Vetenskap och Folkbildnings utmärkelse Årets folkbildare.

Rakryggat och med stor integritet förmedlade han sitt budskap till världen. När han inte föreläste om fattigdom på Karolinska institutet satt han i dansk TV och bemötte fördomar som vi i Europa ofta har om fattiga länder, deras utveckling och flyktingsituationen. Du har säkert själv sett videoklippet där han irriterat utbrister “det här ingenting som man kan diskutera, jag har rätt och du har fel” när den danske Adam Holm fortsätter måla upp en felaktig världsbild karaktäriserad av misär.

Nu, mer än någonsin, behövs personer med Roslings passion för sanningen. Starka förebilder som kan stå upp mot “alternativa fakta” och med riktig kunskap våga säga “du har fel”. Vi tror och hoppas att Gapminder kommer fortsätta att vara sådana förebilder.

Tack Hans, för allt du har gett oss! Arbetet mot fördomar och villfarelser kommer kännas svårare utan dig, och du är djupt saknad. Vila i frid.

 

Daniel Lindsäth

Vetenskap och Folkbildning

 

Årets folkbildare och Årets förvillare 2016

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har för 30:e året i rad utsett Årets folkbildare och Årets förvillare.

Årets folkbildare 2016 är Dagens Nyheters vetenskapsredaktion. När andra nyhetsredaktioner skär ner på vetenskapsjournalistiken har DN i stället valt att utöka. Vetenskapsredaktör Maria Gunther och medicinreporter Amina Manzoor har under året tillgängliggjort medicin och annan vetenskap på ett lättbegripligt och insatt sätt för allmänheten. Utmärkelsen är förenad med en prissumma på 25 000 kronor.

Årets förvillare 2016 är Karolinska Institutets tidigare rektor professor Anders Hamsten och de övriga i KI:s ledning som medverkade till att tysta ned det forskningsfusk som begicks av kirurgen Paolo Macchiarini. Även personer i ledande ställning på Karolinska sjukhuset har agerat förvillande vid hanteringen av kritiken mot Macchiarinis operationer.

Fullständiga motiveringar

Årets folkbildare

Amina Manzoor, Maria Gunther

Amina Manzoor och Maria Gunther. Foto: DN.

När andra nyhetsredaktioner skär ner på vetenskapsjournalistiken har DN i stället valt att utöka. Vetenskapsredaktör Maria Gunther och medicinreporter Amina Manzoor har under året tillgängliggjort medicin och annan vetenskap på ett lättbegripligt och insatt sätt för allmänheten. Föreningen vill med detta betona vikten av att ledande massmedia förstår värdet av att ha en permanent och kompetent bevakning av aktuell forskning.

Under senare år har etablerade svenska massmedier skurit ner på bevakningen av vetenskap. Inför 2016 valde tidningen Dagens Nyheter att istället utöka sin vetenskapsredaktion. De båda journalisterna Maria Gunther och Amina Manzoor har under året lyckats beskriva vetenskapliga framsteg, såsom Nobelpristagarnas forskning, genom att använda ett språk som är förståeligt för alla, oavsett utbildningsbakgrund. De tar med läsaren på en resa genom den ibland svårförståeliga vetenskapliga begreppsfloran och redogör exempelvis för skillnader mellan forskningskonsensus och enstaka studier.

På internet och i sociala medier florerar en mängd myter som rör kroppen och vår hälsa. Under 2016 har Dagens Nyheters vetenskapsredaktion kunnat hjälpa läsaren att navigera bland en mängd sådana påståenden avseende socker, förkylningar, vegetarisk kost och mat och hälsa. Med stöd i vad dagens vetenskap kan påvisa har flera spridda hälsomyter därigenom kunnat avlivas.

DNs vetenskapsredaktion har under året bevakat och rapporterat om stort som smått. Harry Potter-citat och teoretisk fysik har samsats i en artikel om tidsresor, problematiken med googlande patienter har diskuterats och påståendena i en pseudovetenskaplig bok har avfärdats. Redaktionen har med bravur och på ett insatt sätt bevakat de stora medicinska händelserna under året såsom Zikavirusets utbredning och Macchiariniskandalen samt redogjort för dessa utifrån flera olika aspekter. Amina Manzoor och Maria Gunther har gjort det svåra begripligt för en mängd läsare. Genom satsningen på vetenskapsjournalistik har Dagens Nyheter därmed visat att man förstår vikten av en god bevakning av dessa viktiga områden.

Årets förvillare

Årets förvillare 2016 är Karolinska Institutets rektor professor Anders Hamsten och de övriga i KI:s ledning som medverkade till att dölja kirurgen Paolo Macchiarinis forskningsfusk.

Redan före anställningen av Macchiarini ignorerade KI:s ledning kraftfulla varningssignaler om oegentligheter i dennes verksamhet. Ledningen fortsatte därefter med att ignorera larm om felaktigheter i Macchiarinis vetenskapliga artiklar om de opererade patienterna och om den bakomliggande grundforskningen med djurförsök med konstgjorda luftstrupar. Särskilt anmärkningsvärt är att Anders Hamsten dröjde med att låta utreda misstankarna mot Macchiarini. När utredningen väl var klar, med ett tydligt konstaterande att forskningen hade varit oredlig (dvs att forskningsfusk hade begåtts), valde KI:s ledning ändå att ignorera detta och med en diffus hänvisning till nya dokument från Macchiarini att fria denne från misstankar. Inte förrän journalisten Bosse Lindquists tv-dokumentär Experimenten sändes i januari 2016 medgav Anders Hamsten att Macchiarinis verksamhet varit oredlig. Omfattande utredningar av KI:s respektive Karolinska sjukhusets hantering av misstankarna mot Macchiarini har därefter avslöjat betydande brister i rutinerna på både KI och KS.

Kort historik om Macchiarini-skandalen

Visselblåsare slog larm till KI:s rektor redan i början av 2014. En skriftlig anmälan gjordes av fyra visselblåsare den 18 augusti 2014 men deras varningssignaler ignorerades länge. Visselblåsarna blev ifrågasatta och anmäldes för otillbörlig journalläsning. En utredning inleddes i slutet av 2014 av professor emeritus Bengt Gerdin (Uppsala universitet) som presenterade sin rapport den 13 maj 2015. Gerdins slutsats var att Macchiarini agerat oredligt i ett antal avseenden i sin forskning. Den 28 augusti 2015 beslutade KI icke desto mindre att fria Macchiarini från misstankar om oredlighet i forskning.

I början av hösten tillsatte först Kungliga Vetenskapsakademien och sedan regeringen utredningar om hur handläggning av misstänkt oredlighet i forskning ska handläggas i Sverige. Utredarnas rapporter väntas i början av 2017.

I januari 2016 sände SVT journalisten Bosse Lindquists dokumentärtrilogi om Macchiarini där det bland annat framkom att de opererade patienterna fått vilseledande information. Efter detta ifrågasattes alltmer KI:s och KS:s hantering av misstankarna mot Macchiarini. Rektor Anders Hamsten avgick den 13 februari 2016. KI:s dekanus för forskning Hans-Gustaf Ljunggren avgick den 23 februari 2016.

Ytterligare ett antal personer i ledande positioner på KI var aktivt engagerade i att rekrytera Macchiarini, att försvara hans verksamhet när den började ifrågasättas, att trots detta förlänga hans anställning, och att ignorera expertutredningen som konstaterade oredlighet. Omfattande utredningar har presenterats som avslöjat brister vid rekryteringen av Macchiarini och handläggningen av de misstankar om oredlighet som framfördes, både på KI och på Karolinska Sjukhuset.

Länkar
Sten Heckschers utredning [PDF]
Kjell Asplunds utredning [PDF]

Tack för 2016!

VoF - Gott nytt år!

Styrelsen VoF vill tacka för ett gott vetenskaps- och folkbildarår 2016.

Vi vill tacka alla våra medlemmar som gör det hela möjligt, och som ger oss förtroendet att styra arbetet.

Vi vill tacka alla medlemmar som ställer upp ideellt i en rad olika sammanhang, som lägger ner många timmars oavlönat arbete med att driva föreningen och dess verksamheter, och sprider information om vetenskap och pseudovetenskap.

Ett särskilt tack riktas till administratörerna för Facebook-gruppen Vetenskap och Folkbildning. Bara under 2016 har gruppen vuxit med över 7000 medlemmar och utgör nu föreningens synligaste och mest aktiva verksamhet.

Vi vill tacka alla organisationer och företag som vi samarbetat med under året.

Slutligen ett tack till alla folkbildare, i eller utanför VoF, som sprider kunskap om vetenskap och vetenskapens metoder, och motarbetar pseudovetenskap, villfarelser och vidskepelser.

/Styrelsen VoF

Arkiv