Vetenskap och Folkbildning

För kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap sedan 1982.

Bli medlem

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en rikstäckande förening som vill främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Vi vill också bekämpa felaktiga och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt. Föreningen har idag över 2700 medlemmar.

Läs mer om föreningen…


Nyheter

Årsmöte 2016

Välkommen på föreningen Vetenskap och Folkbildnings årsmöte 2016!

Datum: Lördag 9 april
Plats: Uppsala, studieförbundet Vuxenskolan (Kungsängsgatan 12)

Årsmötets starttid är klockan 11:00, men årsmötesprogrammet inleds redan klockan 09:00 och pågår under hela dagen, med en programpunkt även under söndagen. Programmet består av föreläsningar, studiebesök och utdelning av utmärkelsen Årets folkbildare 2015. Endast medlemmar har rösträtt på årsmötet. För föranmälan avseende fika, lunch middag, klicka här.

Program vid årsmötet för Vetenskap och Folkbildning 2016-04-09

Lördag 9 april

9.00 – 10.30                                            Per Johan Råsmark: Att manipulera människors kroppsuppfattning

10.30 – 11.00                                           Fika

11.00 – 13.00                                           Årsmöte

13.00 – 14.00                                           Lunch

14.00 – 14.30                                           Marit Simonsen: Skepsisrörelsen i Norge

Marit M. Simonsen er tidligere leder i foreningen Skepsis Norge og Skepsiskonferansen Kritisk Masse (2010 og 2012). Hun er også med å drive Skeptikere på Puben i Oslo og podcasten Saltklypa. For tiden skriver hun masteroppgave om forvaltning av alternativ medisin i Norge, og er også vitenskapsskribent og foredragsholder.

14.35 – 15.05                                           Thomas Dorlo: (Anti-)Quackery in the Netherlands

Thomas Dorlo is visiting researcher (UU) specialized in clinical pharmacology in tropical medicine and board member of Vereniging tegen de Kwakzalverij (Dutch Society Against Quackery). Thomas is currently working in collaboration with the not-for-profit Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi).

15.10 – 15.30                                           Fikapaus

Under fikapausen kommer Ulf Danielsson för boksignering. Både hans bok ”Mörkret vid tidens ände” och Bengt Gustavssons bok om svarta hål kommer att finnas till försäljning.

15.30 – 16.00                                           Siddhartha Dhar: The situation for a secular blogger in Bangladesh

Siddhartha Dhar was among the 84 secularist bloggers named in a hitlist put out in 2013 by a group of religious fundamentalists seeking to punish writers for perceived insults against Islam. After eight of his friends and colleagues were murdered – four, including his mentor, Ananta Bijoy Das, were murdered in 2015 — Siddhartha was forced to flee Bangladesh. Siddhartha Dahr är nu fristadsförfattare I Sverige.

16.00 – 17.00                                           Utdelning av Folkbildarpriset för 2015: Institutet Karin Gyllenklev och Katrin Kasström

19.00                                                        Gemensam middag med framträdande av Maria Gunther, vetenskapsredaktör på DN

Söndag 10 april

11.00 –                                                      Studiebesök på Gustavianum

Föranmäl dig också gärna till kvällens middag, då föreningen ämnar boka bord på en restaurang. Matbeställning och betalning görs av respektive deltagare på restaurangen. På fredag ordnar vi en gemensam pubkväll för dem som är på plats och vill det.

För dig som reser till Uppsala finns ett stort antal hotell att välja mellan. De hotell som ligger närmast årsmöteslokalen är Radisson Blue, Park Inn, Svava, Linné, Hörnan och Hotell och Vandrarhem Centralstationen.

Årets folkbildare och Årets förvillare 2015

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har för 29:e året i rad utsett Årets folkbildare och Årets förvillare.

Årets folkbildare 2015 är Sveriges Radios Institutet i P3, som med programledarna Karin Gyllenklev och Jesper Rönndahl i spetsen har visat hur man med humor som verktyg kan nå ut med vetenskap till en bredare publik. Med en innovativ och respektlös attityd har man närmat sig ett stort antal vetenskapliga ämnen på ett charmigt och engagerande sätt. Utmärkelsen är förenad med en prissumma på 25 000 kronor.

Årets förvillare 2015 är Kaliber i P1 som i programmet Om en utlovad granskning som aldrig blev av gett lyssnarna intrycket att det finns avsevärda risker för allvarliga biverkningar av vaccinet mot humant papillomvirus. Genom att sända ett vinklat program och undanhålla forskningsrön riskerar programmet att medverka till att människor avstår från vaccination.

Fullständiga motiveringar

Årets folkbildare

Årets folkbildare 2015, Institutet

Institutet. Katrin Kasström, Jesper Rönndahl, Karin Gyllenklev, Nils Svennem Lundberg.
Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Årets folkbildare 2015 är Sveriges Radios program Institutet i P3.

Utmärkelsen Årets folkbildare 2015 går till Sveriges Radios Institutet i P3. Redaktionens medlemmar Karin Gyllenklev, Katrin Kasström, Jesper Rönndahl och Nils Svennem Lundberg har under de år programmet har sänts tillgängliggjort vetenskap och forskning för en bred publik på ett pedagogiskt och underhållande sätt.

Med programledarna Karin Gyllenklev och Jesper Rönndahl i spetsen har programserien visat hur man med humor som verktyg kan nå nya målgrupper. Nyfikenhet och entusiasm har präglat de fem säsongerna. På ett lekfullt och avväpnande sätt har redaktionen i programmets avsnitt utforskat allt från rymdens oändlighet till mördarnyckelpigor och världens sjätte bästa elgitarrists favoritdinosaurier.

Med en innovativ och respektlös attityd har man närmat sig ett stort antal vetenskapliga ämnen på ett charmigt och engagerande sätt. Med hjälp av svenska och internationella experter har man tagit sig an både enkla och komplicerade ämnen med amatörens och lekmannens nyfikenhet. Blandat med humoristiska och musikaliska inslag har man väckt intresse hos lyssnaren på ett sätt som stimulerar till fortsatta undersökningar på egen hand.

Institutet i P3 har visat att vetenskap kan vara underhållande och korrekt utan att fördumma och att det är möjligt att tilltala en publik som vant sig vid dagens mediebrus av snabba och ytliga sound bites. För detta tilldelas Sveriges Radios program Institutet i P3. Vetenskap och Folkbildnings utmärkelse Årets folkbildare 2015 och en prissumma på 25 000 kronor, och vår förhoppning är att programmet har inspirerat och visat vägen för framtida vetenskapskommunikatörer.

Inslag som nämns i motiveringen:
Oändligheten
Stenad flatlus, del 1
Ufoo Fighters

 

Årets förvillare

Årets förvillare 2015 är Sveriges Radio P1s program Kaliber.

I Kalibers program Om en utlovad granskning som aldrig blev av gavs intrycket att det finns avsevärda risker för allvarliga biverkningar av vaccinet mot humant papillomvirus, Gardasil och att dessa biverkningar ignorerats av Läkemedelsverket. En stor del av programmet upptogs av anekdoter i form av emotionellt laddade intervjuer med personer som hänförde sina symtom till vaccinet. Programmet var tydligt vinklat för att öka rädslan för vaccinationer och ge näring åt konspirationsteoretiska idéer.

Kalibers granskning sändes tre dagar före publiceringen av en mycket omfattande vetenskaplig studie rörande vaccinet, utförd av europeiska läkemedelsmyndigheten. Denna studie kunde ej påvisa ökad risk för diagnosen POTS, vilket var den biverkning Kaliber främst hävdade kunde relateras till vaccinet. Trots att Kaliber kände till att denna studie skulle publiceras, sändes programmet. I ett uppföljande program valde Kaliber, trots påstötningar, att inte nämna detta resultat. Motiveringen var att detta följande program inte berörde vaccinationen – vilket var rent osant – samt att andra medier redan rapporterat resultatet.

En av de enskilt viktigaste faktorerna för att bibehålla en god folkhälsa är att en majoritet av invånarna deltar i det allmänna vaccinationsprogrammet. En stor del av de cancerfall som orsakas av HPV bedöms kunna förhindras genom det vaccin mot viruset som berördes i programmet. Att Kalibers reportage bestod av ensidig propaganda och anekdoter är därför inte bara ett exempel på bristfällig och vetenskapsfientlig journalistik utan skulle i förlängningen även kunna leda till ökade dödstal i livmoderhalscancer.

Kaliber har även vid tidigare tillfälle brustit i granskning av frågor där det funnits större vetenskapliga underlag. Under 2012 sändes ett program som till stor del berörde implementeringen av evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder inom vården. Man gav i reportaget det felaktiga intrycket av att en och samma metod ges alla patienter och att metoden är den dominerande. Även i detta program förvillades allmänheten och svensk vetenskaplig expertis på området tilläts inte komma till tals.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning ser allvarligt på när program vars innehåll anses ha hög trovärdighet och regelbundet återges i nyhetsmedia missbrukar sitt förtroende. VoF hoppas att Kalibers redaktion under 2016 är mer noggranna i sin bevakning av frågor som kan avgöras vetenskapligt. Undersökande journalistik är viktig, i synnerhet när vi genom internet översvämmas av desinformation. Att välrenommerade redaktioner då slarvar med grundläggande journalistiska principer kan innebära att allmänhetens tillit till seriös nyhetsbevakning försvinner.

Inslag som nämns i motiveringen:
Om en utlovad granskning som aldrig blev av
Om de som granskar att våra läkemedel är säkra – men inte får göra sitt jobb
One size fits all (2012)

Falskt pressmeddelande i VoFs namn

Under dagen har ett pressmeddelande skickats till flera svenska redaktioner som anges ha föreningen Vetenskap och Folkbildning som avsändare. I detta pekas en svensk dagstidning ut som mottagare av utmärkelsen Årets förvillare.

VoF är ej avsändaren till pressmeddelandet. Föreningen Vetenskap och Folkbildning tar avstånd från innehållet i detta.
De årliga utmärkelserna Årets folkbildare och Årets förvillare har ännu ej tillkännagivits, men kommer att publiceras på vår hemsida inom kort.

Kreationisten Kronlid

Denna text har tidigare publicerats i Folkvett nummer 3 2014. Med anledning av att Julia Kronlid utsetts till vice partiledare för Sverigedemokraterna och att hennes kreationism uppmärksammas i sociala medier återpublicerar vi texten här på bloggen.

Sommaren 2014 kom den sverigedemokratiska riksdagsledamoten Julia Kronlid ut som kreationist i magasinet SANS. Det framgick där att hon anser att ”skolan ska presentera evolutionsteorin som en teori bland andra”. I en senare intervju för Nyheter24 mildrade Kronlid sitt uttalande, och sade bland annat att detta inte är en fråga hon tänker driva. Det är ändå angeläget att bemöta Kronlids påstående, då liknande utsagor ofta hörs från andra kreationister (eller förespråkare av ”intelligent design”).

För det första blir Kronlids uttalande att ”evolutionsteorin ska presenteras som en teori bland andra” oavsiktligt komiskt. Man undrar om det är andra vetenskapliga teorier, t.ex. teorin om gravitationen, som avses? I sådana fall är det ju rätt och riktigt. Men antagligen blandar Kronlid ihop teori som det används i vetenskapliga sammanhang med teori som det används i dagligt tal. I dagligt tal betyder teori ungefär ”gissning” eller ”möjlig förklaring”, medan ordet i vetenskapliga sammanhang är en komplex vetenskaplig slutsats som i regel stöds av en stor mängd observationer och annan evidens, det vill säga något helt anat än en ”gissning” eller ”uppskattning”. Evolutionsteorin är en teori i den vetenskapliga bemärkelsen av ordet.

Vidare i artikeln i SANS säger Kronlid att hon anser att man ska presentera att det finns människor som tror på andra sätt också. Givetvis kan man inom ramen för religionsundervisning eller dylikt diskutera att en del människor vägrar acceptera fakta (t.ex. avseende evolutionsteorin) av religiösa eller ideologiska skäl. Men troligen menar Kronlid att presentationen ska ske inom ramen för biologiundervisningen. Detta vore allvarligt på flera sätt. För det första handlar vetenskap om vad vi vet och inte om åsikter eller tro. Att inom biologiundervisningen föra fram att ”andra tror på andra sätt” vore att ge eleverna intryck av att biologiska fakta handlar om åsikter. Det skulle vara att ge en felaktig syn på vetenskapen, i förlängningen skulle kunna få förödande konsekvenser i diverse sammanhang. ”Jaja, vetenskapen kanske säger att den här medicinen är ett bra bot mot cancer, men jag vill hellre tro på att den här örtmedicinen jag köpte i hälsokostbutiken fungerar, så jag kör på det”.

För det andra vore det rent oärligt. Evolutionsläran stöds av biologiska, geologiska och fysikaliska data, och ligger till grund för all modern biologi. Att få det att framstå som att det finns en alternativ teori, med lika vetenskaplig tyngd som evolutionsteorin, vore att ljuga för eleverna.

Human_Evolution_Icon

Kronlid anser att ”man ska undervisa om evolutionen, men också lyfta fram dem som kritiserar den”. Igen, självklart kan man undervisa om dem som kritiserar evolutionsteorin, t.ex. inom ramen för religionsundervisningen. Det kan dessutom vara en bra idé att inom NO-ämnena undervisa om olika sorters pseudovetenskap, t.ex. homeopati, astrologi, tron att cancer är en svamp som kan botas med bikarbonat, AIDS-förnekelse, etc. Inom ramen för detta kan man givetvis ta upp de personer som av religiösa och ideologiska skäl vägrar acceptera vetenskapliga fakta kring jordens ursprung. Men jag har en känsla av att det Kronlid, och andra kreationister är ute efter, är att skolan ska lära ut att det finns alternativ till evolutionsläran som av vetenskapssamhället ses som likvärdigt. Men det är fel.

Kronlid säger vidare att hon inte accepterar evolutionsteorins påstående att människor härstammar från aporna. Detta är inte heller vad evolutionsteorin påstår. Människan och de andra aporna har däremot haft en gemensam förfader.

Ett annat intressant argument är att Kronlid anser att evolutionen ska ifrågasättas för att ”det ligger så långt tillbaka i tiden”. Det är ganska mycket av historieundervisningen som rör händelser långt tillbaka i tiden. Ska man presentera andra icke-likvärdiga hypoteser om vad som hände också i de fallen? Gäller ett liknande resonemang även för molekylärbiologi? ”Man kan ifrågasätta vetenskapligheten i den, för det rör sig ju om så små detaljer och ingen av oss har ju faktiskt varit med inne i cellkärnan”.

Som sagt, Kronlid har i efterhand försökt mildra sina uttalanden, och hon har sagt att hon inte kommer att driva frågan. I en tid när skolresultaten sjunker, inte minst inom matte/NO, är det ändå skrämmande att det finns riksdagsledamöter som försöker få vetenskap att framstå som en fråga om tro, och som vill pracka på eleverna pseudovetenskap.

 Christine Öberg

Ny opinionsundersökning: vidskepelse, konspirationsteorier, och pseudovetenskap hos svenska folket

VoF-Undersökningen 2015

Klicka för att ladda hem VoF-undersökningen 2015.

Bland Miljöpartiets väljare tror många på änglar och healing, hälften av Sverigedemokraternas sympatisörer tror på mänskliga raser, och en tredjedel av Kristdemokraternas anhängare förkastar evolutionsläran. Var femte man tror på UFO:n och nästan var tionde kvinna tror att månlandningen är bluff. Allt detta och mycket mer kan man läsa om i VoF-undersökningen 2015.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning gav under försommaren i år Demoskop i uppdrag att undersöka svenska folkets inställning till vetenskapliga och pseudovetenskapliga påståenden. Ett stort antal frågor rörande tro, konspirationsteorier, alternativmedicin och annat ställdes till 1113 slumpmässigt utvalda personer. I undersökningen kan man se hur svenskarna svarat med fördelning över kön, ålder, utbildningsnivå, och partisympati. Vissa resultat kan anses vara glädjande: t.ex. finns det få klimatförnekare och en majoritet anser att man kan förlita sig på den vetenskapliga metoden som källa till kunskap. Andra resultat är mer anmärkningsvärda – som att nästan hälften av de med enbart grundskoleutbildning tror att slagrutor är tillförlitliga verktyg för att hitta vatten med.

– Vissa resultat i undersökningen gläder mig lite extra, kommenterar Linda Strand Lundberg, ordförande i Vetenskap och Folkbildning. Vi kan till exempel se att en stor majoritet av de som svarat ser nyttan av vaccinering mot barnsjukdomar, såsom mässlingen.

Bland riksdagspartiernas väljare finns i vissa fall stora skillnader i hur man förhåller sig till olika påståenden. Exempelvis tror Vänsterpartiets väljare på reinkarnation i högre utsträckning än övriga, samtidigt som de tillsammans med de kristdemokratiska sympatisörerna, helt korrekt, är mer skeptiska till att akupunktur vore en effektiv behandlingsform.
– Vissa resultat är nedslående, säger Linda Strand Lundberg. Trots att en stor majoritet ställer sig bakom den vetenskapliga metoden så pekar vissa av svaren i helt motsatt riktning. Det visar hur viktig folkbildningen fortfarande är år 2015!

Länk till VoF-undersökningen 2015 i sin helhet: http://www.vof.se/undersokningen-2015/
Ladda hem rapporten här: http://www.vof.se/wp-content/uploads/2015/10/VoF-Undersökningen-2015.pdf

Kontaktpersoner:
Presskontakt: Dan Katz, dan.katz@vof.se, tel: 0708-360883
Ordförande: Linda Strand Lundberg, ordforande@vof.se
Projektledare: Mikael Ingemyr, mikael.ingemyr@vof.se

Arkiv