Vetenskap och Folkbildning

För kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap sedan 1982.
Bli medlem

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en rikstäckande förening som vill främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Vi vill också bekämpa felaktiga och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt. Föreningen har idag över 2800 medlemmar.

Läs mer om föreningen…


Vaccinationstvång är en dålig idé

Den 26 april ska riksdagen ta ställning till två motioner om vaccinering: Obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram (2017/18:1949) av Sofia Arkelsten (M) och och Vaccinationstvång (2017/18:3171) av Ulrika Karlsson (M). Syftet är att motverka de som inte begriper bättre.

När trenden är att allt fler aktivt väljer att inte vaccinera sina barn så riskeras hela det Svenska allmänna vaccinationsprogrammet.

– Ur Karlssons motion

Det är uppenbart att visst vaccinmotstånd är organiserat, även om det rör sig om få men högljudda individer, men de sprider desinformation som är direkt farlig.

– Ur Arkelstens motion

Vacciner är ett av mänsklighetens största medicinska framsteg: Billiga, effektiva och med så lindriga bieffekter som man kan begära. Sveriges vaccinationsprogram är den främsta anledningen till att farsoter som härjade för bara några år sedan idag är sällsynta.

Trots det är vaccinationstvång en dålig idé. Historiskt sett har vaccinationstvång uppmuntrat det irrationella vaccinmotstånd motionärerna tar upp. När tvång införts, som till exempel i Italien nyligen, så beror det på att skyddet hos allmänheten (den så kallade flockimmuniteten) är så lågt att mässlingepidemier med tusentals smittade kunnat bryta ut. Det ska jämföras med det uppmärksammade utbrottet i Göteborg i vintras där några dussin smittades. Sverige har redan mycket hög vaccinationstäckning och hög flockimmunitet. Det faktiska vaccinmotståndet är inte i närheten lika starkt som man kan få intryck av om man följer debatten. Motionerna har, kort sagt, lagts fram för att lösa ett problem som inte finns i Sverige – åtminstone inte än.

Om motionerna går igenom (mot förmodan; beredande socialutskottet föreslår avslag) riskerar de att göra mer skada än nytta. Det är därför det råder enighet mellan relevanta myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, experter i frågan liksom de absolut flesta politiker: Vaccinationer ska fortsätta att vara frivilliga.

– Vi har redan i dag väldigt hög vaccinationstäckning som bygger på frivillighet och förtroende mellan föräldrar och barnavårdscentraler. Vår uppfattning är att det är jätteviktigt att upprätthålla det förtroendet. Går man vidare med tvingande lagstiftning finns det anledning att tro att det kommer att vara mycket svårare att upprätthålla.

– Statsepidemiolog Anders Tegnell i Fel att lagstifta om vaccinering, ETC 31 mars 2017

Svenska barn har aldrig varit så väl vaccinerade som idag. […] Detta grundmurade förtroende för BVC-vaccinen, som inte ens narkolepsi-katastrofen med Pandemrix ruckade på, skall vi hantera mycket varsamt.

– Mats Reimer: Sofia Arkelsten (M) har fel – obligatoriska vaccin är en dålig idé, Dagens Medicin 8 januari 2016

Tidigare inlägg

Årsmöte i VoF Göteborg 2018-03-17

Den 17 mars samlades VoF Göteborg till årsmöte för att välja ny styrelse inför kommande verksamhetsår. Dagen inleddes med traditionsenlig workshop där vi diskuterade hur vi ska kunna attrahera nya medlemmar och många bra synpunkter kom fram. Vi kommer att samla ihop...

Årets folkbildare och förvillare 2017

Vetenskap och Folkbildning har utsett Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi till Årets folkbildare. Emma Frans tilldelas utmärkelsen för sin förmåga att på ett pedagogiskt och humoristiskt sätt sprida kunskap och förklara myter och missförstånd kring vetenskap....

Ett stort tack för 2017

Styrelsen VoF vill tacka för ett intressant och intensivt 2017! Under året har våra frågor fått mer uppmärksamhet, på gott och ont, än på länge. Året har präglats av begrepp som alternativa fakta, fake news och kunskapsresistens – men även av källkritik. Som när...

VoF:s policy mot sexuella trakasserier

Med anledning av de senaste veckornas offentliga diskussioner om sexuella trakasserier och övergrepp i kölvattnet av #metoo vill Vetenskap och Folkbildning påminna om vår policy mot sexuella trakasserier. VoF är en förening som anordnar aktiviteter för medlemmar och...

Styrelsemötet den 2017-09-20

På styrelsemötet i riksstyrelsen avhandlades bland annat följande: Det togs beslut om att sponsra Kunskapstidningen. Föreningen ska även pröva att använda sig av annonsering på Facebook. Det diskuterades om en eventuell uppföljning av opinionsundersökningen som...

Arkiv