Vetenskap och Folkbildning

För kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap sedan 1982.

Bli medlem

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en rikstäckande förening som vill främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Vi vill också bekämpa felaktiga och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt. Föreningen har idag över 2700 medlemmar.

Läs mer om föreningen…


Nyheter

Bokmässan 2014

loggahemsida469

Den 25-28 september pågick den stora bokmässan i Göteborg, i år för 30:e gången. Som vanligt var Vetenskap och Folkbildning med. Sammanlagt var det något tjog aktivister från Göteborg, Trestad och Uppsala som bemannade den skeptiska montern E04:10. read more…

VoF ny medlem i nätverket Vetenskap & Allmänhet

vetenskap-allmänhet-logotyp

VoF har anslutit sig till nätverket Vetenskap & Allmänhet! Men vad är VA (uttalas som ”va?”) för någon organisation?

VA vill åstadkomma en brett förankrad tilltro till vetenskap och kunskap i Sverige. Föreningens uppdrag är att främja dialog och öppenhet mellan forskare och allmänhet/samhälle.

Kunskap om människors uppfattningar liksom om forskares perspektiv behövs för att kunna åstadkomma dialog. Därför genomför VA studier, prövar nya samtalsformer och bygger nätverk med aktörer nationellt och internationellt. Verksamheten möjliggörs genom stöd från medlemsorganisationer och projektmedel från stiftelser, fonder, organisationer och regeringen. read more…

VoFs partienkät, del 3: Sveriges energiförsörjning

Oskarshamns kärnkraftverk.

Oskarshamns kärnkraftverk. Hur ser partierna på kärnkraftens och andra energikällors framtid i Sverige?

Inför Riksdagvalet den 14 september 2014 har VoF ställt några frågor till samtliga svenska partier som idag finns representerade i Riksdagen eller Europaparlamentet*. Frågorna har handlat om ämnen som intresserar många i föreningen och frekvent diskuteras bland medlemmar och sympatisörer på sociala medier. Det handlar om Genetiskt modifierade organismer (GMO), Alternativmedicin och Energipolitik.

I denna tredje del presenteras svaren som inkommit på förfrågan rörande Sveriges framtida energiförsörjning. Då detta är en fråga många partier är engagerade i och hanterar i sina respektive partiprogram är vissa av svaren något längre än i de tidigare bloggposterna. Svaren publiceras dock i sin helhet.

Partierna presenteras i bokstavsordning.

Frågan som ställdes var:

Hur ska Sveriges energiförsörjning hanteras i framtiden? 

read more…

VoFs partienkät, del 2: Alternativmedicin

Homeopatika är ett exempel på en alternativmedicin.

Homeopatika är ett exempel på alternativmedicin.

Inför Riksdagvalet den 14 september 2014 har VoF ställt några frågor till samtliga svenska partier som idag finns representerade i Riksdagen eller Europaparlamentet*. Frågorna har handlat om ämnen som intresserar många i föreningen och frekvent diskuteras bland medlemmar och sympatisörer på sociala medier. Det handlar om Genetiskt modifierade organismer (GMO), Alternativmedicin och Energipolitik.

I denna andra del presenteras svaren som inkommit på förfrågan rörande Alternativmedicin.

Frågan som ställdes var:

Behöver lagstiftningen kring alternativ/komplementär medicin ändras? Finns t.ex. ambition att skärpa Kvacksalverilagen alternativ att utöka användandet av alternativa metoder inom den skattefinansierade vården?

read more…

VoFs partienkät, del 1: GMO

gmo

En genmodifierad och och icke-genmodifierad gröda.

Inför Riksdagvalet den 14 september 2014 har VoF ställt några frågor till samtliga svenska partier som idag finns representerade i Riksdagen eller Europaparlamentet*. Frågorna har handlat om ämnen som intresserar många i föreningen och frekvent diskuteras bland medlemmar och sympatisörer på sociala medier. Det handlar om Genetiskt modifierade organismer (GMO), Alternativmedicin och Energipolitik.

I denna första del presenteras svaren som inkommit på förfrågan rörande GMO. Partierna presenteras i bokstavsordning.

Frågan som ställdes var:

Hur ställer sig partiet till GMO (Genmodifierade organismer)? Berätta gärna om ni anser att mer lagstiftning behövs, hur GMO kan användas i ett globalt perspektiv, om större forskningsresurser behövs eller om ni ser risker eller möjligheter kring användandet.

read more…

Arkiv

Kategorier

Etiketter