Vår “Skeptisk måndag”-serie inleddes 4 maj 2020

Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter, konspirationsteorier eller skeptikerrörelsen som sådan.

Stanfordexperimentet

Stanfordexperimentet

Ett psykologiskt experiment
Det så kallade "Stanfordexperimentet" genomfördes i augusti 1971 av den amerikanska psykologen Philip Zimbardo vid Stanfords universitet i Kalifornien. Experimentet delade upp ett antal studenter i två grupper och gjorde en grupp till vakter och de andra till fångar. Experimentet avbröts tidigt ...
Häxprocesserna i Salem

Häxprocesserna i Salem


Ett exempel på masspsykos
Häxprocesserna i Salem var en serie förhör och åtal som ägde rum mellan 1692 och 1693 i den dåvarande brittiska kolonin Massachusetts. Det hela började med att två unga flickor, Betty Parris och Abigail Williams, började bete sig "märkligt” och ...
Andrew Wakefield

Andrew Wakefield


Andrew Wakefield är i mångt och mycket mannen bakom den moderna anti­vaccinations­rörelsen. 1998 publicerade han en studie i den prestigefyllda medicinska tidskriften The Lancet som hävdade att MPR-vaccinet (Mässling – Påssjuka – Röda hund) kunde orsaka en hittills okänd form av autism. Studien grundade ...
Psychic surgery

Psychic surgery


Låtsaskirurgi
Så kallad "psychic surgery" är ett fejkat kirurgiskt ingrepp. Dessa utförs vanligen av självutnämnda helare som påstår att de med magiska medel utför en operation i syfte att bota någon. Med bara händerna och utan fysiska verktyg verkar de kunna penetrera huden och ...
Gish Gallop

Gish Gallop


En ohederlig debatteknik
Ett retoriskt knep som förespråkare av pseudovetenskap ibland tar till är att avfyra ett stort antal, ofta felaktiga och missvisande, påståenden på kort tid. Den som försöker bemöta en sådan taktik är oftast chanslös eftersom det i debattsituationen tar alldeles ...
Apofeni - mönster som inte finns

Apofeni – mönster som inte finns


Apofeni är en psykologisk effekt där vi människor finner mönster i föremål där det egentligen inte finns något mönster alls. Det kan handla om synintryck eller ljud, men det är också vanligt att tycka sig se mönster i företeelse så som hasardspel, fluktuationer aktienoteringar och ...
Vindrute­mysteriet i Seattle 1954

Vindrute­mysteriet i Seattle 1954


Mystiska skador på bilar
Det var i slutet av mars 1954 som befolkningen i Bellingham nära Seattle i staten Washington först började lägga märke ett nytt fenomen. Bilägare rapporterade att deras vindrutor hade fått en mängd mystiska små hål och märken. Fler och fler rapporter ...
Naturopati (naturmedicin)

Naturopati (naturmedicin)


En alternativ ”behandlings­form”
Naturopati (inte att förväxla med Naprapati ), eller naturmedicin, är en form av alternativ­medicin som traditionellt undviker användning av så kallat ”invasiva” eller "icke-naturliga" läkemedel. Termen betyder "naturlig läkning" och en stor del av dess popularitet kan som namnet antyder förklaras ...
Kvantmystik

Kvantmystik


Pseudo­veten­skaplig mysticism
Med kvantmystik menar vi när termer och begrepp från vetenskapen kvantmekanik används för att legitimera pseudo­vetenskapliga uttalanden. Inom kvant­mekaniken förekommer saker som känns väldigt annorlunda från den verklighet vi upplever i vardagen. Detta kan uppfattas som smått magiskt eller övernaturligt och det ...
Evolutions­lära

Evolutions­lära


Förändring genom naturligt urval
Enligt evolutionsteorin förändras arter med tiden genom ett naturligt urval. Urvalet verkar på ärftliga egenskaper som påverkar en organisms förmåga att överleva och reproducera sig. Fördelaktiga anpassningar ackumuleras, och efter många generationer kan detta leda till uppkomsten av nya ...
Ideomotor­effekten

Ideomotor­effekten
Små omedvetna handrörelser
Ideomotoriska rörelser är små muskelrörelser som har sitt ursprung i en tanke eller en idé men som ändå är omedvetna och ofrivilliga. Detta fenomen kallas även Carpenter-rörelser eller Carpenter-effekten efter William B. Carpenter som beskrev dem 1852. Ett vardagligt exempel ...
Bortträngda minnen

Bortträngda minnen


Bortträngda minnen är en föreställning om att traumatiska upplevelser kan trängas bort fullständigt från en persons medvetande, för att senare kunna plockas fram med hjälp av psykoterapi. Detta ska inte blandas ihop med att man inte minns allt från sin barndom, eller att en ...
Fiskar och grodor från skyn

Fiskar och grodor från skyn


Den vanligaste förklaringen är den minst troliga
Alltsedan antiken och ännu längre tillbaka förekommer berättelser om grodor eller fiskar som oförklarligt regnat ner från himlen. Plinius den äldre talar på 100-talet om stormar som förde med sig grodor och fiskar. År 1794 såg franska soldater ...
Hawthorne-effekten

Hawthorne-effekten

Sanning eller seglivad myt? Man refererar ibland till den så kallade Hawthorne­effekten inom organisationsteori eller arbetspsykologi. I populärt medvetande har nog också de flesta av oss hört talas om den, även om vi inte alltid känner den vid namn. Det hela utgår från ett antal ...
Tandfé­vetenskap

Tandfé­vetenskap


Att forska i nonsens
Science is hard, har det sagts. I teorin kan det tyckas rätt enkelt att testa en hypotes vetenskapligt:
  • Se till att din hypotes är falsifierbar (kan motbevisas)
  • Sätt upp rigorösa regler i förväg och ändra inte metod eller fokus under testets ...
Vetenskap och Folkbildning