War on Christmas

Änglarna gråter av oro i tider av julekrig Bild: Public Domain   Ett kulturellt krig mot julen Tongångarna må inte vara lika höga i Sverige om vilket som är det rätta sättet att fira julhelgerna i det offentliga samtalet som de är i USA. Att det finns en uppfattning om någon form av ideologisk krigföring … Continued

Illuminati / New World Order

“Det allseende ögat” (här på en amerikansk dollar-sedel) anses av somliga skvallra om att Illuminati i hemlighet kontrollerar världen Bild: Public domain Beteckningen Illuminati (“de upplysta”) har använts om flera mer eller mindre verkliga organisationer över tiden. Ytterst sägs de härröra från den ursprungliga (och väl dokumenterade) Illuminatiorden som stiftades av Adam Weishaupt i Bayern … Continued

Tatariska riket

“Oberoende och Kinesiska Tatarien”, 1806 Ett bortglömt imperium För inte så länge sedan, kanske för bara drygt hundra år sedan, dominerade en nu bortglömd civilisation nästan hela världen. Man hade teknologi och arkitektur som i vissa fall överstiger vår egen. Trådlös kommunikation och kraftöverföring existerade och framför allt imponerande arkitektur vittnar om det tatariska rikets överlägsenhet. … Continued

Vetenskap och Folkbildning