NLP – Neuro­lingvi­stisk program­mering

Bild: Pixabay Neuro­ling­vistisk programmering, NLP, är en pseudo­veten­skaplig psykoterapi­metod och modell för att lära sig ”styra” sina tankar. Namnet kommer från att man påstår att det går att påverka hjärnan snabbt och kraftfullt genom att tala och tänka på ett nytt sätt. NLP bygger på idén att tankar, språk och beteenden hänger ihop och påverkar … Continued

Vetenskap och Folkbildning