Hälsomässor

Många förespråkare av alternativa så kallade behandlings­former anser att de har svårt att nå ut med sina idéer. Det är inte så konstigt – de kallas ”alternativa” därför att de inte är accepterade som verksamma behandlingar. Det, i sin tur, beror på att det saknas objektiva och veten­skapliga bevis för att de fungerar. Ser man … Continued

Helande kristaller

  Historiskt Naturliga kristaller har tillskrivits speciella och övernaturliga krafter i alla tider. Redan i den sumeriska kulturen i Mesopotamien för 6000 år sedan lär kristaller ha använts i magiska riter. I det forntida Egypten var kristallamuletter inte bara något för utsmyckning, utan ansågs också kunna skydda de döda i eftervärlden. I Platons berättelse om … Continued

Homeopati

Anders Tryggvesson demonstrerar hur man tillverkar homeopatisk champagne för Staffan Lückander på Bokmässan 2022 Homeopati (av gr. homeios ’lika’, pathos ’lidande’) utvecklades i slutet av 1700-talet av den tyske farmakologen Samuel Hahnemann sedan denne tyckt sig konstatera att kinabark, som gavs mot feberfrossa, i starkt utspädd dos framkallade frossa hos honom själv. Anknytande till den schweiziske alkemisten och medicinaren Paracelsus (1493/4 – … Continued

Prins Charles

Charles, prinsen av Wales (1972)By Allan warren – Own work, CC BY-SA 3.0 En alternativ prins Det är ofta genom kändisar som alternativa be­hand­lingar och preparat fortsätter att vara populära. En väl­känd och flitig före­språkare för en mängd pseudo­behand­lingar är den nuvarande prinsen av Wales, prins Charles. Förkärlek för mysticism Prins Charles verkar tidigt ha … Continued

Dan Larhammar – Alternativmedicin: goda och dåliga nyheter

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala Universitet samt Preses vid Kungliga Vetenskapsakademien, berättar om goda och dåliga nyheter gällande alternativmedicin. Dan Larhammar har ett mångårigt förflutet i Vetenskap och Folkbildning och har bl.a varit ordförande i föreningen. Föredraget hölls i samband med Vetenskap och Folkbildnings årsmöte 2020.

Vetenskap och Folkbildning