Tarotkort

En variant av vanliga spelkort Tarotkort är i huvudsak bara en alternativ typ av spelkort och de används fortfarande för kortspel på många håll, bland annat i Italien och Frankrike. Från slutet av 1700-talet är det belagt att man också använde korten för att spå med eller att förutsäga framtiden. De flesta tarotkortlekar är baserade … Continued

Vetenskap och Folkbildning