Vår “Skeptisk måndag”-serie inleddes 4 maj 2020

Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter, konspirationsteorier eller skeptikerrörelsen som sådan.

Aspartam

Aspartam


Den 14 juli 2023 meddelade WHO-organet IARC (International Agency for Research on Cancer) att de klassificerar sötningsmedlet aspartam som ”möjligen cancerframkallande” (”possibly carcinogenic”) för människor. Aspartam används sedan länge i livsmedel när man vill undvika socker, till exempel olika light-drycker. Betyder det att man ...
Philadelphia-experimentet

Philadelphia-experimentet


Den 28 oktober 1943 ska ett topphemligt experiment i Philadephia ha gått katastrofalt fel. Som en del av ’projektet Rainbow’ testade den amerikanska flottan ett nyutvecklat kraftfält som skulle kunna göra ett skepp osynligt för fiendens radar. Fartyget som tekniken testades på var det ...
Hårmineral­analys

Hårmineral­analys


Vilka näringsämnen har du brist på? Och vilka gifter har du för mycket av? Ett enkelt sätt att ta reda på det är genom ett urin- eller blodprov. Men sådana test avspeglar dagsformen och kan ge olika resultat från dag till dag, timme till ...
QED 2023

QED 2023


Hög tid att planera en resa till Manchester!
Förkortningen QED används traditionellt som en förkortning för det latinska “Quod Erat Demonstrandum”, vilket ofta i vetenskapliga sammanhang översätts till “vilket skulle bevisas”. Förkortningen inspirerade ett antal skeptiker i Liverpool och Manchester när de skapade ...
Nefilim

Nefilim

Gigantiska människor från förr
Då och då dyker det på internet upp bilder från arkeologiska utgrävningar som sägs visa jättelika mänskliga skelett. Detta ska vara bevis på att det tidigare har funnits jättar, mänskliga varelser av en nu utdöd art. I den hebreiska bibeln ...
Stanfordexperimentet

Stanfordexperimentet

Ett psykologiskt experiment
Det så kallade "Stanfordexperimentet" genomfördes i augusti 1971 av den amerikanska psykologen Philip Zimbardo vid Stanfords universitet i Kalifornien. Experimentet delade upp ett antal studenter i två grupper och gjorde en grupp till vakter och de andra till fångar. Experimentet avbröts tidigt ...
Häxprocesserna i Salem

Häxprocesserna i Salem


Ett exempel på masspsykos
Häxprocesserna i Salem var en serie förhör och åtal som ägde rum mellan 1692 och 1693 i den dåvarande brittiska kolonin Massachusetts. Det hela började med att två unga flickor, Betty Parris och Abigail Williams, började bete sig "märkligt” och ...
Andrew Wakefield

Andrew Wakefield


Andrew Wakefield är i mångt och mycket mannen bakom den moderna anti­vaccinations­rörelsen. 1998 publicerade han en studie i den prestigefyllda medicinska tidskriften The Lancet som hävdade att MPR-vaccinet (Mässling – Påssjuka – Röda hund) kunde orsaka en hittills okänd form av autism. Studien grundade ...
Psychic surgery

Psychic surgery


Låtsaskirurgi
Så kallad "psychic surgery" är ett fejkat kirurgiskt ingrepp. Dessa utförs vanligen av självutnämnda helare som påstår att de med magiska medel utför en operation i syfte att bota någon. Med bara händerna och utan fysiska verktyg verkar de kunna penetrera huden och ...
Gish Gallop

Gish Gallop


En ohederlig debatteknik
Ett retoriskt knep som förespråkare av pseudovetenskap ibland tar till är att avfyra ett stort antal, ofta felaktiga och missvisande, påståenden på kort tid. Den som försöker bemöta en sådan taktik är oftast chanslös eftersom det i debattsituationen tar alldeles ...
Apofeni - mönster som inte finns

Apofeni – mönster som inte finns


Apofeni är en psykologisk effekt där vi människor finner mönster i föremål där det egentligen inte finns något mönster alls. Det kan handla om synintryck eller ljud, men det är också vanligt att tycka sig se mönster i företeelse så som hasardspel, fluktuationer aktienoteringar och ...
Vindrute­mysteriet i Seattle 1954

Vindrute­mysteriet i Seattle 1954


Mystiska skador på bilar
Det var i slutet av mars 1954 som befolkningen i Bellingham nära Seattle i staten Washington först började lägga märke ett nytt fenomen. Bilägare rapporterade att deras vindrutor hade fått en mängd mystiska små hål och märken. Fler och fler rapporter ...
Naturopati (naturmedicin)

Naturopati (naturmedicin)


En alternativ ”behandlings­form”
Naturopati (inte att förväxla med Naprapati ), eller naturmedicin, är en form av alternativ­medicin som traditionellt undviker användning av så kallat ”invasiva” eller "icke-naturliga" läkemedel. Termen betyder "naturlig läkning" och en stor del av dess popularitet kan som namnet antyder förklaras ...
Kvantmystik

Kvantmystik


Pseudo­veten­skaplig mysticism
Med kvantmystik menar vi när termer och begrepp från vetenskapen kvantmekanik används för att legitimera pseudo­vetenskapliga uttalanden. Inom kvant­mekaniken förekommer saker som känns väldigt annorlunda från den verklighet vi upplever i vardagen. Detta kan uppfattas som smått magiskt eller övernaturligt och det ...
Evolutions­lära

Evolutions­lära


Förändring genom naturligt urval
Enligt evolutionsteorin förändras arter med tiden genom ett naturligt urval. Urvalet verkar på ärftliga egenskaper som påverkar en organisms förmåga att överleva och reproducera sig. Fördelaktiga anpassningar ackumuleras, och efter många generationer kan detta leda till uppkomsten av nya ...
Vetenskap och Folkbildning