Kallbad

Bild: Wikimedia CCSA 2.0 Så här i vintertider är det inte ovanligt att höra hur iskalla vinterbad ska medföra stora hälsofördelar. Även vanligtvis vederhäftiga källor räknar gärna upp positiva effekter såsom smärtlindring, förbättrat humör, bättre sömn, stresslindring, lägre blodtryck. Kallbad hävdas till exempel minska risken för diabetes typ 2 samt motverka övervikt, trötthet, nedstämdhet och … Continued

Vetenskap och Folkbildning